25/02/2018 | Yazar: Yıldız Tar

Altı şehirden LGBTİ alanında çalışan kurum temsilcileri stratejik eylem planı oluşturmak için bir araya geldi.

“Lubunyalık stratejik olmayı gerektirir!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Altı şehirden LGBTİ alanında çalışan kurum temsilcileri stratejik eylem planı oluşturmak için bir araya geldi: Hayali gerçeğe dönüştürmek için!

LGBTİ derneklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla senelerdir etkinlikler düzenleyen Kaos GL Derneği, 2018 yılı için “Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim Programı” başlattı.

Program kapsamında ilk eğitim olan “Stratejik Eylem Planı ve Risk Yönetimi” eğitimi 24-25 Şubat’ta yapıldı. LGBTİ ve insan hakları savunucusu Murat Çekiç iki gün boyunca riskleri de gözeten ve risklerin yönetilmesi anlayışını da içeren stratejik bir bakış geliştirmeyi anlattı.

Eğitime; Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Mersin ve İzmir’den LGBTİ alanında çalışan sivil toplum örgütü (STÖ) temsilcileri katıldı.

“Lubunyalık stratejik olmayı gerektirir” diyen Çekiç, LGBTİ olmanın kendisinin çok küçük yaşlardan itibaren hayatta kalma stratejileri geliştirmeyi gerektirdiğini söyledi. Gündelik hayatta sürekli gün içerisinde strateji oluşturduğumuzu hatırlattı. Stratejiyi, “gitmek istediğimiz yere en kolay ve kısa şekilde gitmek için kullandığımız yol veya yollardır” diye tanımladı.

Değişim teorilerine dayalı stratejik bir bakış geliştirmek

Çekiç atölyenin amacını şöyle açıkladı:

“Sivil toplum örgütlerinin etkili savunuculuk çalışmaları yürütebilmeleri ve kısıtlı kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri için en önemli araçlarından biri değişim teorilerine dayalı stratejik eylem planları geliştirmek. Özellikle riskleri de gözeten ve risklerin yönetilmesi anlayışını da içeren stratejik bir bakış geliştirmek hak temelli taleplerin hayata geçirilmesi için tüm dünyada yaygın bir eğilim var. Türkiye'de de LGBTİ örgütlerin sivil toplum hareketlerinin bu deneyiminden yararlanarak hak temelli bir yaklaşıma dayalı stratejik eylem planı oluşturma, uygulama ve izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi için bu eğitimi gerçekleştiriyoruz.

“Kuruluşumuzun hedeflerini nasıl belirleriz, hangi yollar ve yöntemlerle stratejimizi oluştururuz, faaliyetlerimizi nasıl daha iyi izleriz, kaynaklarımızı nasıl daha iyi planlarız sorularına hep birlikte yanıt arayacağız.”

Arzuladığımız sosyal değişime en kolay yoldan ulaşmak

Çekiç’in sunumundan notlarla temel kavramlar şöyle:

*Hak temelli yaklaşım: İnsanları mağdur değil hak sahibi olarak gören yaklaşım.

*Savunuculuk, en özet haliyle bir şeyleri değiştirmek demek. Bu savunuculuk, demokratik alanı dışlanmışlar yararına genişlettiği ve “en zayıf olanları” güçlendirdiği ölçüde hak temelli oluyor.

*Sosyal değişimi hedeflerken strateji temelli hareket etmek gerekiyor. Strateji, arzuladığımız sosyal değişime en kolay, en kısa, en az kaynak harcayarak ulaşmamızı sağlar.

*Sosyal değişimden bahsedildiğinde ilk yapılan şey genellikle faaliyetlerden bahsetmek oluyor. Sosyal değişim hedefine ulaşmak için çok fazla faaliyet planlayabiliriz ancak bu faaliyetlerden önce aslında nasıl bir sosyal değişimi hedeflediğimizi netleştirmek ve son iş olarak bu hedef doğrultusunda faaliyet planı çıkartmak gerekiyor.

*Stratejik hedef ve değişimin net olması gerekiyor. Çünkü bu stratejik hedef, “Bu kurum neden var” sorusunun cevabı.

“Vizyon, ilham verir!”

Çekiç, strateji oluştururken sorulması gereken soruları şöyle sıraladı: “Hayalim ne? Ben kimim? Sorun ne? Öncelikli sorun ne? Durum ne? Benim durumum ne? Başkaları ne durumda? Ortam ne durumda? Çözüm ne? Benim gücüm neye yeter?”

Bir kurumun vizyonu nedir? Çekiç bu soruya, “Bir kurum vizyonla ortaya bir hayal koyar ve bu hayalde insanların ona katılmasını ister. Bu katılmanın da farklı biçimleri vardır. Vizyon gerçekleşmesini arzu ettiğimiz geleceğin kavramlarla ifade edilmesidir. İlham verir, örgütü harekete geçirir” diye yanıt verdi.

Çekiç’e göre misyon ise amaçları ve istekleri tarif eder; temel öncelikleri koyar; kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, kim için ve kiminle yaptığınızı ortaya koyar.

Stratejik planlama

Çekiç’in stratejik planlama sürecine dair aktardıkları ise şöyle:

*Hedeflere odaklanır. Girdiler değil sonuçlar ön plandadır.

*Değişimi planlar. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler.

*Ulaşılabilir bir gerçekliği tanımlar.

Atölyenin devamında SWOT ve PEST analizleri, değişim teorisi ve strateji oluşturma yöntemleri tartışıldı.

Eğitimin ikinci gününde ise eylem planı oluşturmak ve risk yönetimi konuşuldu. Katılımcılar yürüttükleri çalışmaları nasıl eylem planına dökebileceklerini konuştu. Çekiç, kurumların senelik ve dönemlik stratejik eylem planlarını nasıl oluşturabileceğini aktardı.

Eğitimin son oturumunda Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Mersin ve İzmir’de LGBTİ hak savunucularına ve LGBTİ sivil toplum örgütlerine dönük riskler ve bu risklere karşı yapılabilecekler tartışıldı.

Kapasite Geliştirme Programı hakkında

Eğitim Programı temel olarak, LGBTİ hakları ve eşitliği için faaliyet gösteren LGBTİ derneklerinin kurumsal ve yönetsel kapasitesi ile bu kuruluşlarda gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliğini arttırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sene boyunca çeşitli eğitim, atölye ve yayın faaliyetleri organize edilecek.

Kapasite geliştirme eğitimleri tematik alanlarda gerçekleştirilen eğitim ve çalışma ziyaretlerinden oluşuyor. Kapasite geliştirme çalışmalarında amaç LGBTİ alanında çalışan STÖ temsilcileri üzerinden örgütlerin güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Eğitimlerin içerikleri LGBTİ dernekleriyle yapılan ihtiyaç belirleme ve istişare toplantıları doğrultusunda belirlendi.

Etkinliklerde Kaos GL’nin yanı sıra sivil toplumun farklı bileşenlerinden uzmanlar eğitimci olarak yer alacak. Her eğitim için LGBTİ dernekleri ve o eğitimin hedef grubunda yer alan LGBTİ hak savunucuları için çağrıya çıkılacak.


Etiketler: insan hakları
nefret