12/07/2021 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs Derneği’nin Yaşlı LGBTİ+’lar İçin Kapsayıcı Hizmetler Kapsayıcı Merkezlerin Oluşturulması İçin Uygulama Kılavuzu”nu okudunuz mu?

“Merkezinizde LGBTİ+’ların da olabileceğini unutmayın” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Elif Öner

Eğer yaşlılara hizmet veren kurumda çalışıyor ya da bu kurumu yönetiyorsanız merkezinizde yaşlı LGBTİ+’ların da olabileceğini bilmelisiniz.

Bu hizmeti verirken toplumsal etiket veya stereotipler nedeniyle LGBTİ+’lar hakkında sahip olabileceğiniz yargıların LGBTİ+’lara zarar verebileceğini tahmin edemeyebilirsiniz.

Bu yargılar, hizmetler için engeller oluşturabilir ve istemeden de olsa yaşlı LGBTİ+’ları hizmetlerden dışlayabilir. Peki, neleri yapmaktan kaçınmalı ya da neleri yapmaya yönelmelisiniz?

Yaşlılık alanında da faaliyet yürüten, LGBTİ+ toplumu ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği’nin “Yaşlı LGBTİ+’lar İçin Kapsayıcı Hizmetler Kapsayıcı Merkezlerin Oluşturulması İçin Uygulama Kılavuzu”na birlikte bakalım.

Merkezinizde LGBTİ+’ların da olabileceğini UNUTMAYIN

Yaşlı hizmetleri sağlayıcıları, her zaman faydalanıcılar arasında, hiç kimse açıkça dile getirmese de, LGBTİ+’ların da olduğu varsayımıyla çalışmalıdır.

LGBTİ+’ları görünüş, deneyim veya dış özelliklerinden tespit edebileceğinizi VARSAYMAYIN

Yaşlı LGBTİ+’ların her biri dışardan aynı değildir ya da aynı tavır ya da giyim tarzlarına haiz değildirler. Ayrıca, LGBTİ+’ların- daha önce evli olma veya çocuk veya torun sahibi olma gibi- ortak yargılarla çelişen geçmiş yaşam deneyimleri de olabilir

Bir hizmet faydalanıcısının cinsel yöneliminin ve cinsiyet kimliğinin, kişinin genel kimliğinin ve yaşam deneyiminin yalnızca bazı yönleri olduğunu UNUTMAYIN

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ek olarak, her faydalanıcı kendi ırk, etnik köken ve kültürel mirasının yanı sıra benzersiz kişisel geçmişini de beraberinde getirir. Örneğin, aynı zamanda ırk ve etnik köken azınlıklarından olan yaşlı LGBTİ+’lar, diğer faktörlerin yanı sıra, genellikle ırkçılık temelli yüksek düzeyde eşitsizliklerle karşılaşır. “Azınlık stresi”, damgalanmanın fiziksel ve ruhsal sağlığa zararlı etkilerini ve /veya düşmanca ve stresli bir ortam yaratan önyargı ve ayrımcılığı tanımlayan bir terimdir. Beyaz olmayan yaşlı LGBTİ+’ların, cinsel yönelim ile cinsiyet kimliği, ırk ve etnik kökenleri temelli hayatları boyunca uğraştıkları azınlık stres düzeyi dikkate alındığında- özel akut ihtiyaçları olabilir.

Hizmet faydalanıcılarına cinsel yönelim ve cinsiyet kimlik bilgisini güvenli ortamda ve gizliliklerine saygı gösterecek şekilde SORUN

Bir hizmet sağlayıcısı, hizmet faydalanıcısı hakkında ne kadar çok şey bilirse, kişi özelinde destek ve bakımı çok daha iyi şekilde sağlayabilir. Bu duruma birkaç örnek şu şekildedir: • Bir sosyal hizmet uzmanı, faydalanıcının lezbiyen olduğunu ve uzun yıllar boyu beraber olduğu partnerini yakın zamanda kaybettiğini öğrendiğinde, bu uzman, kişinin yaşadığı yas, acı veya depresyonun altında yatan nedenleri ele alabilir.

• Bir kabul görevlisi, faydalanıcının kimleri ailesi olarak gördüğünü bilirse, karar verme sürecine hangi kişilerin dahil edileceğini ve en iyi şekilde süreçlerini nasıl onurlandırılacağını bilmesi çok daha kolay hale gelir. Faydalanıcılar, federal yönetimce finanse edilen hastanelerin, bakım sürecine faydalanıcının seçtiği vasi veya diğer belirlenmiş karar vericiyi dahil etmekle yükümlü olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir.

• Doktorlar trans kadınlar için düzenli muayene talep ettiğinde, doktorların rutin prostat muayenesi de önermesi gerekebilir. Bakımın diğer tüm temel bileşenlerinin yanı sıra cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği hakkında soru sormak önemli olsa da, LGBTİ+’ların önemli oranda ayrımcılık ve damgalanma geçmişine sahip olduklarını ve bunun da onları kimliklerini açıkça ifade etmekte daha az istekli hale getirdiğini unutmayın. Soruları olgusal herhangi bir soruyu sorduğunuz gibi sorun, ancak kimseyi yanıt vermeye zorlamayın. Bir faydalanıcı sorulan sorudan rahatsız olmuş ve kaygılı görünüyorsa veya cevap vermeyi reddediyorsa, bir sonraki soruya geçin.

Cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği ne olursa olsun herkese aynı şekilde davranmanın etkili olduğunu veya yaşlı LGBTİ+’ların bu şekilde kendilerini güvende ve ait hissedeceklerini VARSAYMAYIN.

Çoğu zaman, herkese aynı şekilde davranmak, herkese cisheteroseksüel muamelesi yapmakla eşdeğerdir ve bu da, yaşlı LGBTİ+’ların karşılaşmış olabileceği ayrımcılık, fiziksel ve duygusal stres ve şiddet gibi belirli zorlukların göz ardı edilmesine yol açabilir. Unutmayın ki, hizmet faydalanıcıları her zaman şahsen ya da kağıt üzerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini açıkça ifade edebilme fırsatına sahip olmalıdır, fakat paylaşırken kendilerini rahat hissetmedikleri herhangi bir bilgiyi ifşa etmeye asla zorlanmamalıdırlar.

Kılavuzun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: yaşam
İstihdam