16/11/2021 | Yazar: Kaos GL

SPoD’un LGBTİ+’ların güvenli alanlarda bir araya gelmesini amaçlayan “Mesafesiz Sohbetler” buluşma dizisi yeni gönüllülerini arıyor.

Mesafesiz Sohbetler yeni gönüllülerini arıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

SPoD’un, 3 Temmuz 2016 tarihinde faaliyetine “Açılma Sohbetleri” olarak başlayan ve sonrasında Pazar Sohbetleri olarak format değiştiren ancak pandemiyle birlikte Mesafesiz Sohbetler olarak Zoom üzerinden devam eden ve LGBTİ+’lar için güvenli alanlarda bir araya gelmeyi amaçlayan ekibi, yeni gönüllülerini arıyor.

Mesafesiz Sohbetler nedir?

SPoD’dan kapsamlı oryantasyon ve düzenli süpervizyon alan gönüllü akran danışmanlar tarafından yürütülen Mesafesiz Sohbetler’in amacı LGBTİ+’lar için güvenli alan oluşturarak haftalık bir konu etrafında deneyim, duygu ve düşünce aktarımı yapılmasına aracılık etmek.

Mesafesiz Sohbetler değişen koşullara göre daha fazla insana erişmek için artık her hafta Salı günü saat 20.00’da gerçekleşecek ve 1 saat 30 dakika sürecek.

Gönüllülük süreci nasıl işleyecek? 

Son başvuru tarihi: 11 Aralık 2021 saat 00.00
Mülakat tarihleri: 
13-22 Aralık 2021, Zoom ile mülakat
Eğitim tarihleri: 
25-26 Aralık 2021, Zoom ile oryantasyon

Başvuranlara 12 Aralık pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz geri dönüşler yapılacaktır. Mülakat tarihleri başvuranın ve ekibin uygunluk tarihine göre belirlenen tarihler arasından seçilecektir. Başvuru için tıklayın!

Mesafesiz Sohbetler gönüllüsü kimdir?

 • Mesafesiz Sohbetler gönüllüsü ekiple birlikte belirlediği takvime göre haftalık sohbetler yapacak kişidir. Sohbetleri genellikle iki gönüllü birlikte yürütür.
 • Mesafesiz Sohbetler’e katılan LGBTI+’ların güvenli bir alanda deneyim, duygu ve düşünce aktarımı yapabileceği şekilde sohbeti modere etmeye çalışır.
 • Mesafesiz Sohbetler gönüllüsü önceden belirlenen aylık takvimde sohbet yapmak istediği haftaya kendi ismini yazar.
 • Sohbet yapacağı haftanın konusunu o hafta sohbet yapmak isteyen diğer ekip arkadaşıyla belirler.
 • Sosyal medyada duyurusu yapılmak üzere konuyla ilgili görsel seçip kısa bir açıklama yazar. Haftanın konusunu, görselini ve açıklamasını ekibe iletir.
 • O hafta sohbetin yapılabilmesi için bir zoom linki oluşturur ve sohbet formunu dolduranlara sohbetten önceki gün mail yoluyla iletir.
 • Salı akşamı sohbeti gerçekleştirdikten sonra toplantı notları şablonunu sohbet özetini ve kendi duygu-düşüncelerini içerecek şekilde doldurarak ekibe iletir.

Bunlara ek görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2 günlük oryantasyon programının tamamına katılmak.
 • Oryantasyonda sonra en az 6 ay Mesafesiz Sohbetler gönüllüsü olmaya devam etmek
 • Mesafesiz Sohbetlerde görev aldığı gün ve saatlerde sorumluluğunu gecikmeden yerine getirmek
 • En fazla 8 haftada bir kere sohbet yürütmek.
 • Sohbetlerde yaşadıklarımızı veya paylaşmak istediklerimizi klinik psikolog danışmanlığında ekipçe tartıştığımız, yeni yöntemler keşfettiğimiz ve 6 haftada bir yaptığımız süpervizyon toplantılarına düzenli katılmak. Süpervizyon toplantılarına 1 yıl içinde mazeretsiz 3 kere gelmeyen gönüllülüğe devam edemez.
 • Koordinatörle ve ekiple 6 haftada bir yapılan ekip içi iletişimi ve dernekle iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan toplantılara katılmak. Ekip&Koordinasyon toplantılarına üst üste mazeretsiz 3 kere gelmeyen gönüllülüğe devam edemez.

Nitelik ve beklentiler

 • Mesafesiz Sohbetler’in ve SPoD’un gönüllülük politikalarına hakim olmak
 • Mesafesiz Sohbetler yönergelerindeki işbölümü ve aktif katılım prensiplerini takip edememesi halinde moderasyon görevi alamayacağının bilincinde olmak
 • LGBTİ+ camiasını etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olmak.
 • Sohbetlerde katılımcıların oldukça duygu yüklü ve yoğun paylaşımlarda bulunabileceğinin bilincinde olmak yaşanan herhangi bir duygusal zorlukta sorumlusunu bilgilendirmek, destek istemek ve tercih ederse ara vermek.
 • Bütün katılımcılara karşı önyargısız davranmak.
 • Kendi başına ve bir takım üyesi olarak çalışmak.
 • Sorumluluklarının bilincinde olup takibini yapmak, 
 • Gönüllü ekibi içinde eşit sorumluluk almak, 
 • Eleştiriye açık ve hesap verebilir olmak
 • Görev ve sorumlulukları dışında derneğin eğitim, etkinlik vs gibi ek faaliyetlerine katılım göstermek
 • Mesafesiz Sohbetlerin daha çok lubunyaya erişmesi ve daha etkili olması, derneğin de keza tüm hizmetlerine erişimin artırılması noktasında anlamlı katkılar yapmak.

SPoD’un sorumlulukları

 • Mesafesiz Sohbetler gönüllülerine kolaylaştırıcılık/moderasyon oryantasyonu düzenlemek.
 • Mesafesiz Sohbetler gönüllülerine ihtiyaçları olan tematik konularda kapasite geliştirme oryantasyonları düzenlemek.
 • Mesafesiz Sohbetler’in işleyiş ve prosedürlerini anlatmak
 • Gönüllülerin duygusal birikiminin önlenmesi adına süpervizyon almalarını sağlamak
 • Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik özbakım atölyeleri düzenlemek
 • İkincil travmaya maruz kaldığı için desteğe ihtiyacı olan gönüllüleri Psikolog Ağı’ndaki uzmanlardan destek almaları konusunda teşvik etmek
 •  

Gönüllülüğün kazandırabilecekleri

 • LGBTİ+’ların kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturmak için destek sunmak.
 • Bu desteği sunarken edineceğiniz iletişim ve yönlendirme becerileri
 • Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim
 • Sosyal konularda bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek
 • Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak
 • LGBTİ+ hareketi için bir farklılık yaratmak

Düşünmeniz gerekenler

 • Sohbetlerde katılımcıların oldukça duygu yüklü ve yoğun paylaşımlarda bulunabileceğinin bilincinde olun. Mental olarak bu yükle karşılaşmaya hazır değilseniz şu an bu gönüllülük için doğru an olmayabilir.

Başvuru için tıklayın!


Etiketler: yaşam
nefret