11/09/2018 | Yazar: Kaos GL

Monoseksizm, bize birinin ancak ya eşcinsel ya da heteroseksüel olabileceğini söyler. Peki bu bi+fobiye mi denk düşer?

“Monoseksizm” ve “bi+fobi” aynı şeyler mi? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Monoseksizm, bize birinin ancak ya eşcinsel ya da heteroseksüel olabileceğini söyler. Peki bu bi+fobiye mi denk düşer?

Trans biseksüel aktivist Shiri Eisner, bifobi ile monoseksizmi birbirinden ayrıştırarak bifobiyi monoseksizmin neden olduğu bir durum olarak tanımlıyor. Bifobi, monoseksizmin varlığıyla başvurulan bir edim.

Monoseksizm, bize birinin ancak ya eşcinsel ya da heteroseksüel olabileceğini söyler. Kişilerin yönelimlerinin tamamen partnerlerine göre varsayılmasına neden olur. Bu da daha çok heteroseksüel ve eşcinsel olarak değişim gösterir, kişinin bi+seksüel başta olmak üzere başka bir yönelime sahip olabileceği asla düşünülmez.

Monoseksizm, monoseksüel kimliklerin ve davranışların yapısal ayrıcalıklarını imliyor. Meşru kıldığı fikir ise biseksüelliğin değil monoseksüelliğin “aslında” gerçek olduğu. Eisner’e göre monoseksizmin birincil ve temel kaynağı heteroseksizm ve patriyarka. Bu tekçil baskının %99.9’u da heteroseksüel kültürden geliyor. Monoseksizm, bi+’ların zihinsel ve psikolojik olarak sorunlar yaşamasına; zihinsel ve psikolojik olarak güçlenmesini sağlayacak destekten ve uygun tedaviden mahrum kalmasına neden oluyor.

Fark nerede? 

Monoseksizm, daha “geniş” kültürün biseksüellere karşı yarattığı baskıya bütünüyle bakmamızı sağlarken bi+fobi ise direkt biseksüellere yönelik sistematik olarak işlenen olumsuz tutum ve davranışlardır.

Örneğin, bir biseksüeli çeşitli cinsiyetlerden hoşlanıyor diye “kararsız”, “doyumsuz” ya da “ne istediğini bilmeyen” olarak imlemek bifobidir. Monoseksizm, meşru kıldığı ve başka türlüsünü doğru bulmadığı tekçil baskıyla ancak bifobinin sebebi olabilir.

*Burada yer alan bilgiler Kaos GL Derneği’nin yayınladığı “Bi+seksüeller Burada!” broşüründen alınmıştır. Broşürün tamamı için burayı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili haber

Biseksüelliğe dair sorulara biseksüellerden yanıtlar

Bir kavram olarak “Biseksüel” nasıl ortaya çıktı?


Etiketler: yaşam
Telegram