07/02/2013 | Yazar: Ömer Akpınar

Omar Kuddus, Gay Star News için hazırladığı yazıda İslam dininin neden eşcinsel aşk ve evliliklere destek vermesi gerektiğini açıklıyor.

Müslümanlar Eşcinsel Evliliklere Neden Destek Vermeli? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Omar Kuddus, Gay Star News için hazırladığı yazıda İslam dininin neden eşcinsel aşk ve evliliklere destek vermesi gerektiğini açıklıyor.
Evlilik Rabbena hep bana demek değil, birbirine âşık iki insanın bağlılıklarını dünyaya gösterdikleri bir sözleşmedir.
Dindar olsun ya da olmasın, eşcinsel evlilik karşıtlarının anlamadıkları bir şey bu. İşte bu yüzden eşcinsel evlilikler önemli ve gerekli, bu sayede heteroseksüel arkadaşlarımızla eşit olabiliriz.
 
Evlilik ve medenî birliktelik arasında büyük bir fark var. Birleşik Krallık’ta bu ikisi arasındaki fark eşcinsel çiftlerin karşılaştığı ayrımcılık ve eşitsizliği gösteriyor. Bu yüzden de parlamentonun 5 Şubat’ta İngiltere’de ve Galler’de eşcinsel çiftlerin evlenebilmesinin önünü açmasını sevinçle karşılıyorum. Tasarıda açıklık getirilmesi gereken başka meseleler var; ama 5 Şubat gecesindeki gelişme tarihîydi.
 
Eşcinsel evliliğe karşı duranlara verilecek cevap basit: Eşcinsel evliliklerden hoşlanmıyorsanız gidip bir eşcinselle evlenmeyin. Ama temel bir insan hakkı olarak benim kendi seçtiğim ve sevdiğim biriyle evlenme hakkımı yadsımayın.
 
Yasa önünde evlilik dinî bir kurum değil, medenî bir meseledir. Dinî törenle evlenenler birlikteliklerini kayıt altında resmiyete dökmeden evli sayılmıyorlar. Bu dinî kurumların unutmaya meylettikleri bir diğer mesele.
 
Birleşik Krallık örneğinde eşcinsel evliliğe karşı çıkan dinî grupların korkacak hiçbir şeyleri yok. Evlilik Tasarısı’nda, eşcinsellere merasim düzenleyip düzenlememe konusunda serbest bırakılıyorlar.  
Aralarında benim inancım olan İslam’ın da bulunduğu dinî kurumlar evliliğin yeni tanımıyla ilgili kaygılarını dile getirdiler; fakat argümanlarının herhangi bir temeli yok.
 
Benim İslam yorumum ve Kuran’ı anlayışıma göre eşcinsellik bir günah değil. İlk halifeler zamanında Müslümanlar “livata”dan suçlu kişilere ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Muhammed’in sahabelerinden hiçbiri peygamberin bu meseleye ilişkin bir kararını ya da sözünü aktarmıyorlar.
 
Dinî fanatikler eşcinselliğe kafayı takıp dinimizin gerçek anlamını mı unuttular yoksa?
 
İslam, Allah’la benim aramda olan kişisel bir dindir. Yoruma açık ilkelerden oluşur ve ben eşcinselliğin haram olmadığını düşünüyorum. Tüm insanlığı yaratan Allah zalim değildir ve doğuştan kınadığı bir grup da yaratmayacaktır.
 
Dinimiz barış ve sevgi dinidir; onların görevi yargılamamak, zulmetmemektir. Bunu unuttular mı?
 
O zaman bir Müslüman olarak evlenme hakkım var mı? Eşcinsel bir Müslüman’ın evlenmesi önünde neden bir engel olsun anlamıyorum, zaten camide dinî bir törenle değil, medenî hukuk önünde gerçekleşecek.
 
Eğer evlilik birbirini seven iki insan arasındaysa ve İslam Kuran’da eşcinselliği kınamıyorsa, eşcinsel Müslümanların evlenme şansını yok etmenin bir mantığı yok.
 
İslam aile değerlerini teşvik eder. İki insan, aynı cinsten olsalar da, sevgi dolu bir birliktelik içindeyseler ve hayatlarını Kuran’da belirtilen ilkelere göre yaşıyorlarsa günah işlemiyorlardır.
 
5 Şubat gecesi, İşçi Partisi’nden 6 Müslüman vekilin tamamı eşcinsel evlilikten yana oy kullandılar. Böyle yaparak LGBT topluluğuna olumlu bir destek mesajı vermiş oldular. Bu da Müslüman değerlerinin nasıl liberal ve ilerici bir biçimde değiştiğini gösteriyor.
 
Aynısı tasarının aleyhinde oy kullanan ya da dinî inançlarından ötürü oylamaya katılmayan Hristiyan vekiller için söylenemez. İslamofobikler bunu bir kenara yazmalı.
Ayrıca, evli bir eşcinsel Müslüman’ın geleneksel nikâh kıymasına izin verilmeli diye düşünüyorum.
 
Dinî nikâh genelde heteroseksüel Müslümanların tekelinde olsa da, diğer eşcinsel Müslümanların da medenî birliktelik içinde olsalar da zamanında dinî nikâh kıydıklarını biliyorum.
 
Nikâh kıymak için resmî bir imam olmanız gerekmiyor, Kuran hakkında yeterince bilgi sahibi olan biri bu nikâhı kıyabilir.
 
Müslüman eşcinsel çiftlerin dinî nikâh kıyma haklarını yok saymak Kuran’ın öğretilerine ters düşer.
 
İmam Daaye Abdullah “eşcinsel çifterin evlenmesine izin vermemek Kuran’ın herkesin bir eşi olduğu mesajına doğrudan bir saldırıdır,” diyor.
 
Gururlu ve açık bir eşcinsel erkek olarak ikinci sınıf vatandaş olarak muamele görmemeye ve eşitliğe hakkım var. Kendi İslam yorumumda bir erkekle evlenmeme mani olacak bir görüş bulamadığımdan devlet ve yasa bu gerçeği ve evlenme hakkımı tanımalı.

Etiketler: yaşam, din/inanç
İstihdam