28/05/2018 | Yazar: Kaos GL

Nefret suçları odaklı veri toplamak amacıyla ulusal bir sistem kurmak için hangi adımların izlenmesi gerekir?

Nefret suçunu izlemek için 10 pratik adım Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Nefret suçları odaklı veri toplamak amacıyla ulusal bir sistem kurmak için hangi adımların izlenmesi gerekir?

Nefret suçları odaklı veri toplamak amacıyla ulusal bir sistem kurmak için hangi adımların izlenmesi gerekir? Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ulusal bir nefret suçu izleme sistemi kurulabilmesi için tavsiye niteliğinde on adım sıralıyor.

Nefret saikli işlenen suçların önlenmesi için ulusal bir sistemin önemine dikkat çeken AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, bu sistemin sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile kurulması ve sürdürülmesi gerektiğini de vurguluyor.

Peki, bu on pratik adım neleri içeriyor?

1. Yasa çıkarın 

Nefret suçlarının takibini yapmanın bir yolu olarak nefret suçu yasalarının çıkması, toplanan her bir nefret suçu odaklı verinin uluslararası anlamda karşılaştırılabilir olacaktır.

2. Bir çalışma grubu oluşturun

Nefret suçlarını herhangi bir yönden ele alan tüm bakanlık veya kurum temsilcilerinin ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı bir çalışma grubu oluşturmak nefret suçlarına dair veri toplamayı kolaylaştıracaktır.

3. Özel kategorileri içerecek bir nefret suçları tanımı benimseyin

Hakkında veri toplanacak ve üzerinde uzlaşılmış ön yargı saiklerinin bir listesini oluşturun. Bu liste ulusal hukukta yer alan tüm ön yargı saiklerini asgari düzeyde içermelidir.

4. Verileri kaydetmek için bir sistem oluşturun

Üzerinde uzlaşılmış ve haklarında nefret suçu odaklı veri toplanacak ön yargı saiklerini, cezai suçları ve idari birimleri içeren standart bir veri tabanı oluşturmak. Kurulacak sistem, ihbarda bulunma anından mahkeme sürecine dek kullanıcıların mümkün olduğunca süreci takip edebilmelerini sağlıyor olmalı.

5. Eğitim programı geliştirin ve uygulayın

Polis memurlarının, savcıların, hâkimlerin, mahkeme görevlilerinin ve sistemi kullanması beklenen tüm diğerlerinin sistemi doğru şekilde kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları için kapsamlı bir eğitim programı geliştirin.

6. Veri toplayın ve bunları kayıt altına alın

Polis memurlarının kullanımı için, haklarında nefret suçu verisi toplanacak cezai suçları ve ön yargı saiki kategorilerini yansıtan ve standart hale getirilmiş suç bildirim formları geliştirin.

7. Daha çok veri toplamak için mağduriyet anketlerini kullanın  

Hangi tür nefret suçlarının neden daha az ihbar edildiğini değerlendirmek üzere geniş çaplı mağduriyet anketleri tasarlayın ve uygulayın.

Kaos GL, 2018 yılında homofobik ve transfobik nefret suçuna maruz kalan ya da tanık olanları araştırmaya katılmaya çağırıyor. Araştırmaya katılmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

8. Verileri analiz edin

Nefret suçlarının doğası ve kapsamı, polis faaliyetlerinin etkinliği, kovuşturma sürecinin başarısı, mağdurlara yönelik hizmetlerin niteliği ve diğer meseleler hakkında sonuca varmak ve bunlardan dersler çıkarmak üzere toplanan verileri analiz edin.

9. Bilginin kamulaştırılmasını sağlayın

Toplanan veriler mümkün olan en kapsamlı şekilde kamuoyu ile paylaşılmalı; yayınlar, medya uzantıları ve internette yaygınlaştırma gibi araçlarla bu verilere dikkat çekilmelidir. Yayımlanan bilgiler analiz ve istatistikler içermelidir.

Kaos GL Derneği, 2013 yılından beri hazırladığı Nefret Suçları Raporu’nu kamuoyu ile paylaşıyor. Son yayınlanan “2017 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi Ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu”nu okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

10. Toplumsal cinsiyet faktörünü göz önünde bulundurun

Nefret suçu odaklı veri toplama mekanizmalarının planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde toplumsal cinsiyet faktörünü göz önünde bulundurun. Mevcut verileri, tüm cinsiyetlerin nefret suçu mağduriyetinden nasıl etkilendiklerini değerlendirmek için kullanın.

*Bu bilgiler Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan “Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Mekanizmaları” isimli yayından derlenmiştir.

İlgili haber:

Nefret suçlarına ilişkin dört yayın yeniden basıldı

“Nefret suçunda mevzuat ile uygulama arasında uyum şart”

“Sıradan bir suçu nefret suçuna dönüştüren etmen, failin ön yargısıdır”

Neden nefret suçu yasaları olmalı?

Nefret suçlarını normalleştirmeye karşı veri toplamanın önemi

“Nefret suçuna karşı etkin çalışma için doğru ve güvenilir veri esastır”


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
İstihdam