20/03/2024 | Yazar: Kaos GL

Mülkiyeliler Birliği’nin düzenlediği makale yarışmasına son başvuru tarihi 15 Ağustos 2024.

Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü’ne başvurular başladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilk kadın asistanı, doçenti ve profesörü olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat adına verilen ödüllere başvurular başladı.

Mülkiyeliler Birliği’nin düzenlediği Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü’ne Türkiye’de lisans eğitimi gören öğrenciler, makaleleriyle başvurabiliyor.

Birincilik ödülü, 7000 TL; ikincilik ödülü, 5000 TL; Üçüncülük ödülü ise 3000 TL’dir.

15 Ağustos 2024’e kadar nauodulu@mulkiye.org.tr adresi üzerinden yapılacak başvuruların koşulları şöyle:

  1. “Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü”ne sadece Türkiye’de lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvurabilir.
  2. Her aday, kendisine ait, daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir ödül almamış en fazla 6000 kelime içeren bir makale ile “Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü”ne başvurabilir.
  3. Adaylar, birden fazla çalışma ile ödüle başvuramazlar.
  4. Ödüle aday gösterilecek makaleler, çok yazarlı olabilir.
  5. Ödüle aday gösterilecek makalelerin, daha önce bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
  6. Ödüle aday gösterilecek makalelerin Türkçe olması beklenmektedir. Ancak adaylar, Jüri’nin değerlendirebileceği diğer dillerde yazılmış makalelerle de başvurabilirler.
  7. Adayların başvuru esnasında sunması gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Ödüle başvuru gerekçesi (en fazla 1000 kelime),

Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı toplantılar).

Adayın Türkiye’de bir üniversitede lisans öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi.

Detaylı bilgi için tıklayın

Nermin Abadan Unat hakkında

Akademisyen, profesör, siyaset sosyoloğu, çevirmen, iletişim bilimci, yazar. 18 Eylül 1921 tarihinde Viyana’da doğdu. İzmir Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 14 yaşındayken Türkiye’ye geldi. 1944 yılında girdiği “Ulus” gazetesinde 1950 yılına kadar çalıştı. 1947-48 yıllarında avukatlık stajı yaptı. 1951 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı doktora öğrenimini “Kamuoyu ve Etki Alanı” adlı tez çalışması ile tamamladı (1955). Kazandığı Fullbright bursuyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ne gitti ve Minnesota Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenim gördü. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)’nde asistan olarak göreve başladı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü (TODAİE)’nde iki yıl öğretim görevliliği yaptı. 1958 yılında siyasetbilimi dalında doçentliğe, 1966 yılında da profesörlüğe yükseldi. SBF’de Siyasal Davranış Enstitüsü’nü kurdu ve bu kürsünün başkanlığını yaptı. 1965 yılında Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ne anayasa hukuku öğretim üyesi olarak atandı. Yurtdışında birçok yerde çalışmalar yaptı; Hür Berlin, Münih, New York, Denver, Georgetown ve California’daki Los Angeles üniversitelerinde konuk profesör olarak dersler verdi. 

1970-71 ve 1971-78 öğretim yıllarında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun müdürlüğünü yaptı. Sonraki yıllarda bu yüksek okulun Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak yeniden kuruluşunda aktif olarak görev aldı. Yurtdışındaki göçmen Türk işçileri ve kadın sorunları konularıyla ilgili çalışmalar yapı, “Türk Toplumunda Kadın” adlı kitabı Almanca ile İngilizceye de çevrildi. Göçmen işçiler konusunda yaptığı bilimsel çalışmaları nedeniyle Federal Almanya Devlet Başkanı’ndan liyakat nişanı aldı.

1978’de Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi (CHP) olarak Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildi. Bu görevi bitmede, 12 Eylül askerî darbesi nedeniyle 1980 yılında tekrar üniversiteye döndü. Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı (1968-70), Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı (1978-84) yaptı. 1978’den itibaren Avrupa Konseyi’nin Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1989 yılında SBF öğretim üyesiyken emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nde Kadın Sorunları Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nde de dersler verdi.   

Nermin Abadan Unat, siyaset sosyolojisi, kamuoyu, siyasal gelişme, uluslararası göç, kadın konularında Türkçe, Almanca ve İngilizce makaleler yayımladı. Araştırmalarından dolayı yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ödüller aldı. 1978-99 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etti.


Etiketler: kadın, yaşam, eğitim
İstihdam