05/02/2020 | Yazar: İlgi Demirer

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması Kaos GL Derneği’nin desteğiyle 30 Ocak-2 Şubat’ta, Nevşehir, Ürgüp’te “Kapasite Geliştirme Kampı” düzenledi.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın kampı nasıl geçti? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması Kaos GL Derneği’nin desteğiyle 30 Ocak-2 Şubat’ta, Nevşehir, Ürgüp’te “Kapasite Geliştirme Kampı” düzenledi. 

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın düzenlediği dört günlük kapasite geliştirici kış kampında çeşitli eğitimler gerçekleşti. Bu eğitimlere Kaos GL'den Umut Güven ve Eda Zeran da katıldı. Güven’in şiddetsizlik, Zeran’ın ise dernek yürütme üzerine verdiği eğitimlerin dışında ODTÜ özelinde LGBTİ+ aktivizminin tarih ve yöntemlerine dair de Dayanışma’nın eski üyeleri verdi.

Kampın dört gününden ilki ulaşım, yerleşme ve şehri tanımayla geçtikten sonra eğitimler ikinci gün başladı.

odtu-lgbti-dayanismasi-nin-kampi-nasil-gecti-1

İlk oturumda Umut Güven ile birlikte şiddetsizliğin çeşitli tanımları ve türleri üzerine tartışıldı. Workshop formatında yürütülen eğitim, bir oluşumun şiddetsizlik adına edinebileceği ilkeler yazılarak bitti. 

İkinci oturumda Dayanışma'dan gönüllüler ODTÜ Onur Yürüyüşü'nün tarihini ve engellenme sürecini paylaşıldı. Gün, yine onların kolaylaştırıcılığında Türkiye LGBTİ+ aktivizmine pozitif veya negatif etkisi olabilecek kişi ve kuruluşların değerlendirmeleriyle sone erdi.

Üçüncü günün ilk oturumunda, Umut Güven ile birlikte, “şiddetsiz bir dernek” teması tartışıldı. Bunun yanı sıra bir örgütün yapısı kurgulanırken tartışılması gerekenler konuşuldu ve üyelerin kendilerini rahat hissedecekleri roller ile ortak çalışmalarda karşılarındakilerden beklentiler ifade edildi.

odtu-lgbti-dayanismasi-nin-kampi-nasil-gecti-2

İkinci oturumda eski Dayanışma üyeleri, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nı yürütürken destek alınan fonlar, belediyeler, elçilikler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve bu yapıların iletişim yolları üzerine bilgi aktarımı yaptılar. Dayanışma'da aktivizm yaparken üstlenilen rollerden bahsedildi, bu rollerin tanımları yapıldı.

Kampın son günü, Eda Zeran dernekleşme süreci ve bir derneğin idari sorumlulukları hakkında bilgi aktarımında bulundu. Zeran, belge ve kayıtların nasıl tutulması gerektiği ve derneğin yükümlülükleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Oturum genel kapsamlı bir soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. 


Etiketler: yaşam
İstihdam