10/12/2018 | Yazar: Kaos GL

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, “Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmetleri: LGBTİ ve Sağlık” eğitimi düzenledi.

“Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmeti” mümkün! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, “Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmetleri: LGBTİ ve Sağlık” eğitimi düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 7-8 Aralık’ta Ankara’da “Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmetleri: LGBTİ ve Sağlık” isimli bir eğitim düzenledi. Eğitime Kaos GL Derneği’nden Aslı Alpar ve Umut Güven de konuşmacı olarak katıldı.

Yirmi halk sağlığı uzmanlık öğrencisinin katıldığı eğitim, halk sağlığı uzmanlarının LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yaklaşımlar konusunda farkındalıklarını arttırmak, LGBTİ’ların öncelikli sağlık ihtiyaçları ve çözüm yolları konusunda bilgilerini güncellemek, sağlık hizmet basamakları içinde LGBTİ dostu iyi uygulama örnekleri ile karşılaşmalarını sağlamak amacıyla düzenledi.

Tıp eğitiminde ve tıbbi uygulamalarda LGBTİ+’lara yaklaşım

İntern Dr. Erkin Aydemir’in LGBTİ+ temel kavramları anlatarak başladığı etkinliğin ilk günü eğitimcileri, “Tıbbın Cinsiyeti ve Homofobisi” başlığıyla konuşan Prof. Dr. Selçuk Candansayar ve “Ötekileştirme: Halk Sağlığı açısından neden önemli?” sorusuna yanıt arayan oturumuyla Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman oldu.

Aynı gün “Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmeti” panelinde Uzman Dr. İlker Kayı, Uzman Klinik Psikolog İnanç Sümbüloğlu ve Prof. Dr. Selma Karabey, sağlık hizmetinin ötekileştirmeyen özelliklerini, hizmet sunumu öncesi tıp eğitimi ve hekimlerin yetiştirilmesinde örtük öğrenmeleri ve uzmanlık eğitiminde LGBTİ sağlığı konularını ele aldı.

Ayrımcılık LGBTİ+’ları nasıl etkiliyor?

Etkinliğin ikinci günü Doç. Dr. Koray Başar’ın “Ayrımcılığın LGBTİ Sağlığına Etkileri” oturumu ile başladı. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dair temel kavramları anlatan Başar ayrımcılık ideolojileri, heteronormativiteye ve buna bağlı olarak azınlık stres kuramına değindi.

Başar’ın ardından Uzman Dr. Filiz Ak “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde LGBTİ’lerin sağlık ihtiyaçları ve LGBTİ dostu sağlık hizmeti” üzerine anlattı. Ak, koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunan aile hekimlerinin LGBTİ+’lara yaklaşımını ele aldığı konuşmasında birinci basamak sağlık izleminde LGBTİ+’lar için nelerin önemli olduğuna da değindi.

LGBTİ+’ların yaşadığı sağlık hakkı ihlalleri

Eğitimin ikinci günü gerçekleşen “LGBTİ Bireylerin Sağlık hizmeti deneyimleri” panelinde Kaos GL Derneği’nden Aslı Alpar ve Umut Güven ile Kırmızı Şemsiye Derneği’nden Bihter Karal konuşmacıydı.

Lezbiyen, biseksüel ve transların jinekolog muayeneleri sırasında yaşadığı ayrımcılığı kaosGL.org’da yayımlanan Jinekolog Muhabbetleri yazı dizisi ile birlikte anlatan Alpar jinekolog deneyimleri araştırmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Alpar, 574 kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların sadece yüzde 48’inin jinekoloji muayenesinde ayrımcılıkla karşılaşmadığını söyledi.

Ardından Umut Güven geylerin yaşadığı sağlık hakkı ihlallerine değindi. Güven konuşmasında, heteroseksist tıbbın neden olduğu ayrımcı uygulamalara Kaos GL Derneği’nin Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2018 Araştırması’ndan örneklerle anlattı. Güven konuşmasında LGBTİ+ sağlık çalışanlarının yaşadığı ayrımcılığa da değindi.

Bihter Karal ise trans geçiş süreci ve transların diğer sağlık ihtiyaçları üzerine konuştu. Transların yaşadığı sağlık hakkı ihlalleri ve geçiş sürecinde yaşanan zorluklardan bahseden Karal transfobi nedeniyle sağlık hakkı engellenen trans danışanların başvurularından örneklerle konuşmasını sonlandırdı.

Peki ya iyi örnekler?

Eğitimin son oturumunda Yrd. Doç. Dr. Yeşim Yasin iyi uygulama örneklerinden bahsetti. Yasin, dünyada topluma yönelik sağlık hizmetlerinin örneklerini verirken bu kuruluşların çalışma ilkesini şöyle sıraladı: “Hizmet verdiğiniz topluluğu tanıyın, o topluluğun önceliklerini saptayın, karar sürecine topluluğun katılımını sağlayın.”

Dr. Yasin sağlık hizmetlerinde LGBTİ’lere yönelik mitlere de değindi. Yasin, lezbiyen, gey, biseksüel, interseks ve transların temelde aynı ihtiyaçları olmayacağını, farklılaşan ihtiyaçların da tıbbi uygulamalarca kapsaması gerektiğine dikkat çekti.


Etiketler: insan hakları, sağlık