23/12/2022 | Yazar: Aslı Alpar

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Özbekistan’da ifade özgürlüğünü tehdit eden yasa tasarısına karşı uyarıyor. Tasarı başta LGBTİ+’lar olmak üzere herkesin haber alma, haber olma ve ifade özgürlüğüne zarar verecek .

“Özbekistan ifade özgürlüğünü ihlal edecek yasayı geri çek!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Özbekistan’da ifade özgürlüğünü tehdit eden yasa tasarısına karşı uyarıyor: Tasarıyı geri çekin.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Mihra Rittmann, tasarıyı, Özbekistan Enformasyon ve Kitle İletişim Kurumu'nun kabul edilmesi halinde ifade ve haber alma özgürlüğünün ihlal edileceğini söylüyor ve ekliyor: “Özbekistan milletvekilleri, ifade özgürlüğü ve ayrımcılık yapmama ilkesi üzerindeki ciddi etkilerini göz önünde bulundurmalı ve bu yasa taslağını aceleye getirmemeli”.

Tasarı, 14 Aralık’ta kamuoyuyla paylaşıldı ve 29 Aralık'a kadar kamuoyunun yorumuna açık.

Hükümet tasarının “bilgiye erişim ve çocukların zararlı bilgilerden korunması hakkında” olduğunu ileri sürse de insan hakları savunucuları tasarının başta LGBTİ+’lar olmak üzere herkesin haber alma, haber olma ve ifade özgürlüğü haklarına zarar verecek nitelikte olduğunu söylüyor.

Kanun taslağında, yayımlanan içeriklerde “topluma, devlete, devlet simgelerine saygısızlık içeren”, “müstehcenlik içeren” gibi muğlak ifadelerin cezalandırılacağı yazıyor.

Yasada “eşcinsel ilişkileri teşvik etmek” ifadesi de yer alıyor. Bu hüküm LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı damgalama ve ayrımcılığı daha da artıracak.

Ülkede yetişkinler arası rızaya dayalı eşcinsel ilişki halen suç sayılıyor. Özbeistan’da 2021’de en az otuz altı LGBTİ+’nın Ceza Kanunu’nda yer alan bu hüküm nedeniyle yargılandı. Yargılanan otuz altı kişinin yirmi beşi hapsedildi.


Etiketler: insan hakları, dünyadan
İstihdam