02/07/2014 | Yazar: Murat Köylü

San Diego kenti, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı koruma, önleme ve tazminat unsurları içeren ileri yasal düzenlemelere ve bu yasalardan türetilmiş çeşitli politikalara sahip.

San Diego Pride Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Amerika Birleşik Devletleri’nin güney batı sahilinde, Meksika sınırının yanı başındaki San Diego, bu yıl kırkıncı defa Onur Etkinlikleri’ne ev sahipliği yapıyor.
 
1,5 milyon nüfuslu San Diego, ABD’yi oluşturan 50 devletten Kaliforniya Eyaleti’nin ikinci, ABD’nin ise dokuzuncu en kalabalık kenti.
 
ABD’de, eyaletlerin olduğu kadar kentlerin de geniş yasama yetkileri bulunuyor. Kaliforniya Eyaleti ve San Diego kenti, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı koruma, önleme ve tazminat unsurları içeren ileri yasal düzenlemelere ve bu yasalardan türetilmiş çeşitli politikalara sahip.
 
Kaliforniya ve San Diego’nun toplumsal yapısı, burada Cumhuriyetçi Parti’den seçilen siyasetçilerin ve muhafazakâr yargı üyelerinin dahi, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trnas) kişilerin haklarını açıkça desteklemelerine olanak tanıyor. Bu durum, ABD için istisnai kabul ediliyor.
 
Katılımcı sayısı yıldan yıla artan ve geçen sene yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı Onur Yürüyüşü ile nihayete eren San Diego Pride, her sene Temmuz ayının ilk günleri ile birlikte start alıyor; üçüncü hafta sonunda yoğunlaşarak eşcinsel ve trans onuru için yüz binlerce insanın bir araya geldiği karnaval ile doruk noktasına ulaşıyor.
 
San Diego Onur etkinliklerini 1990’den bu yana San Diego Pride (SDP) adlı sivil toplum kuruluşu yürütüyor.
 
Altı tam zamanlı çalışandan ve bin civarında gönüllüden oluşan SDP’nin ana misyonu LGBT kişilerin varlığının ve eşit insan haklarının görünür kılındığı bu etkinlikler dizisini gerçekleştirmek. Onur Etkinlikleri, tüm dünyada, sorunlara dair farkındalığı yaygınlaştırmak, egemen heteronormativitenin baskı altında tuttuğu kültürleri görünür kılmak ve siyasi-hukuki kazanımları uygulanabilir hale getirmek için elzem olan kültürel dönüşümün itici güçleri arasında yer alıyor.
 
Tüm bir yıl boyunca Temmuz ayındaki etkinliklere hazırlanan SDP, bunu yaparken çok sayıda LGBT örgütüne koordinasyon ve lojistik sağlıyor. SDP ayrıca, gönüllülerin eğitimini de üstlenen ve sene boyunca faaliyet gösteren Liderlik Akademisi’ni yürütüyor. Akademide, birisi gençlere yönelik olmak üzere iki eğitim programı işleniyor.   
 
SDP, San Diego Onur Etkinlikleri çerçevesinde, tüm yıl boyunca San Diego ve Kaliforniya’daki diğer toplumsal kesim temsilcileri ile iletişimi sürdürüyor. Amaç, onların da Onur Etkinlikleri’ne destek vermelerini sağlamak, ayrıca bu kesimlerin kendi gündemleri hakkında kentin LGBTİ Hareketi’ni haberdar etmek. Bu yapılar arasında kadın örgütleri, Afro-Amerikan ve Latin örgütleri, işveren ve işçi örgütleri, savaş karşıtları, ekolojistler ve siyasi partiler yer alıyor.
 
San Diego Pride, yürüyüş dışında etkinlikler de içeriyor: Sağlık Oturumu, Göçmenler Forumu, Aile Forumu, Çocuk Forumu, Engelli LGBT’ler Oturumu, Yaşlı LGBT’ler Oturumu, HIV/AIDS Kampanyası, tiyatrolar, konserler, ödül törenleri, yardım toplama kampanyaları gibi.
 
SDP’nin finansmanı kişisel bağışlardan, Federal Hükümet’in, Kaliforniya Eyaleti’nin ve San Diego Kent Yönetimi’nin maddi ve ayni katkılarından ve özel şirketlerden sağlanıyor.
 
Geçen seneki etkinliklerden elde edilen gelir 1,5 milyon dolar civarında. Kâr amacı ile kullanılamayacak bu gelir, bir sonraki sene etkinliklerini de var edecek SDP’nin sene içindeki faaliyetlerine aktarılıyor. Katılımcı sayısı düşünüldüğünde ve masraflar düşüldüğünde, bir "sivil toplum girişimi" olan Onur Etkinlikleri’nde kişi başına 5 dolar (12 TL) gibi bir artı değer üretildiği kolaylıkla anlaşılıyor. Bu açıdan San Diego Pride, "onur yürüyüşlerinin ticarileştiği" tartışmalarına kendi adına bir yanıt verebilir.
 
Onur Etkinlikleri’nin örgütlenmesinde SDP’nin altı kişilik çalışan kadrosu kadar, sayısı bin civarında değişen gönüllülerin de payı büyük.
 
Herkese açık başvurular arasından şeffaf kriterler ışığında seçilen gönüllülerin yönetimi için 8 ay boyunca hazırlanılıyor. Gönüllülerden "uzmanlık gerektiren işleri, bir profesyonelden beklendiği gibi, ama ücretsiz yerine getirmeleri" bekleniyor. Profesyonel çalışanlar ve deneyimliler, yenilere Gönüllü Oryantasyon Programı’nı tanıtıyor. Onur Etkinlikleri’nin örgütlenmesinde "yöneticiler, koordinatörler, gözetmenler ve görevlilerden" meydana gelen, yetkilendirmeye dayalı görev dağılımı esas alınıyor.
 
Organizasyon yapısı, 35 departmandan oluşuyor. Bunlar arasında atık yönetimi ve geri dönüşüm planından, sağlık hizmetlerinin sunulmasına, uluslararası ilişkilerden, diğer toplumsal kesimlere erişime dek uzanan işlevlerde departmanlar bulunuyor.   
 
San Diego Onur Etkinlikleri ile ilgili ayrıntılı İngilizce bilgiye bu bağlantıdan ulaşılabilir. 

Etiketler: yaşam
Nefret