16/02/2012 | Yazar: Aslı Alpar

‘Seks İşçiliği Tartışmaları ve Seks İşçiliğine Karşı Muhafazakâr Tavırlar’ başlıklı Çarşamba Semineri dün (15 Şubat), Kaos Kültür Merkezi’nde, Elçin Kurbanoğlu’nun sunumu ile gerçekleşti.

Seks İşçilerinin Sendikal Örgütlenmesini DİSK Üstlenmeli! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
“Seks İşçiliği Tartışmaları ve Seks İşçiliğine Karşı Muhafazakâr Tavırlar” başlıklı Çarşamba Semineri dün (15 Şubat), Kaos Kültür Merkezi’nde, Elçin Kurbanoğlu’nun sunumu ile gerçekleşti.
 
Konu seks işçiliği olduğunda, kadın hareketlerinin, sosyalist örgütlerin ve diğer muhalif grupların dahi muhafazakârlaşmasından hareketle seks işçilerinin varlığı ve yaşadığı hak ihlallerini konuşmanın, bu alanda politika üretmenin önemi çok daha fazla hissediliyor.
 
Kaos GL Çarşamba seminerlerinde bu hafta, bu çok tartışmalı konu hakkında Elçin Kurbanoğlu’nu dinledik.
 
Elçin Kurbanoğlu, seks işçiliği alanında sözü olan feminist akımlar hakkında verdiği bilgilerle başladı sunumuna. İnsan hakları vurgusuyla politika üreten liberal feminizm, sınıf temelli politikalarıyla sosyalist feminizm, cinsiyet temelli politikalarında trans bireyleri konumlandırmakta zorlanan radikal feminizm, farklı kimlikler üzerinden feminist politika üreten postmodern feminizm ve son olarak diğer türlerle pragmatist bir bağı bulunan eleştirel feminizm. Bu kısa özete, Türkiye’deki kadın hareketlerinin bu akımlarda olduğu gibi ‘feminist’  olarak anılmadıklarını, kadın hareketinin daha çok oy-temsiliyet hakkı için mücadele ettiği, şiddet karşıtı politika ürettiği bilgisiyle devam etti.  Dolayısıyla, Türkiye’de seks işçileri karşılarında örgütlü feministlerden çok, çeşitli kadın hareketlerini kendisine muhatap olarak almakta, bağlantıyı kadın örgütlerinin özneleriyle kurmakta.
 
Ancak bu bağlantı, dayanışma ve ortak mücadele etmekten çok, seks işçiliği sıfatının bu çevrelerce tanınmaması, dolayısıyla da seks işçiliğinin meşruiyetinin kabul görmemesi olarak kurulmakta. Kurbanoğlu’na göre, bugün, seks işçiliği tıpkı kadın hareketinin içinde olduğu gibi sosyalist hareketin içinde de kabul görmemeye devam ediyor. Bu benzer yaklaşımın kökenini ise muhafazakârlık olarak ele almak mümkün.
 
3 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen, Pembe Hayat Derneğinin örgütlediği Seks İşçiliği Sempozyumu’nda bu konu üzerine konuşan, Kadın Kapısı’ndan Eylem Çağdaş ve Sosyalist Feminist Kolektiften Müge Yetener’in sunumlarından alıntılar yapan Kurbanoğlu, ’aslında feministlerin seks işçilerini potansiyel müttefik olarak gördüğünü ama buna rağmen bir çoğunun seks işçiliğinin reddine doğru giden düşünceleri sebebiyle bir arada duramadıklarını’ belirtti. Elçin Kurbanoğlu’nun Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformun’da yer alan seks işçilerinin benzer sebeple platformdan ayrılmak zorunda kalmalarına ilişkin verdiği örnek onun bu bahsini güçlendirir nitelikte oldu.
Kurbanoğlu, sorunun temsiliyet sorunu olduğuna, ‘seks işçiliğini, işçilik olarak tanımlanmadıkça, bu alanda çalışan kişiler yaşadıkları hak ihlallerinde, karşısında bir muhatap bulamayacak’ sözleriyle açıklık getirdi.  Benzer bir şekilde ’mağdurlaştırma’ politikalarının da aynı temsiliyet sorununu doğurduğundan söz etti.
 
Seks işçiliği tanımının kabul görmesinin, bu alanda çalışan kişilerin haklarını arama hususunda önemli bir adım olduğunu, bu adımla birlikte, sosyal haklar, barınma hakkı gibi en temel insan haklarının savunusunun daha kolay yapılabileceğini ekledi Kurbanoğlu. Ardından, bugün seks işçilerinin hukuktaki boşluklardan ve hukukun uygulamasından dolayı yaşadıkları iki temel sorununun olduğunu dile getirdi: ’Seks işçilerinin güvensiz çalışmasına sebep olan genelevlere yapılan başvuruların kabul edilmemesi ve bu uygulamayla çelişen sokakta hayatını riske atarak çalışmak zorunda kalan seks işçilerine, Kabahatler Kanunu’na göre kesilen cezalar.’ Yani seks işçileri hem sokakta güvencesiz bir şekilde çalışmaya mecbur tutuluyor hem de sokakta çalıştıkları için cezalandırılıyorlar.
 
Elçin Kurbanoğlu, bu ve benzer hak ihlallerine karşı daha güçlü bir mücadele yürütebilmek için seks işçilerinin sendikal örgütlenmesinin, DİSK tarafından üstlenilmesi gerektiğini ancak 3 Mart tarihinde düzenlenen seks işçileri sempozyumunda dahi yer almak istemediklerini anımsattı.
 
Kurbanoğlu, inkâra, şiddetli hak ihlallerine rağmen, seks işçiliğine yönelik muhafazakâr algının değişeceği ve örgütlenen seks işçilerinin, haklarını elde edeceğini bu sebeple seks işçilerinin alanlarda yer almaya devam edeceğini söyledi.
 
Çarşamba Seminerleri Şubat programı şöyle devam edecek:
 
“LGBT Bireylerin Eşitlik Talepleri ve Muhafazakâr Politikalar”: 22 Şubat 2012, Çarşamba, Gülbanu Altunok, Bilkent Üniversitesi.
 
“Muhafazakârlaşma Tezahürlerinin Medyanın Homofobik ve Transfobik Söylemlerine Yansımaları”: 29 Şubat 2012, Çarşamba, Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi.
 
"ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ"
 
Kaos Akademi’ye evrilmesini planladığımız Çarşamba Seminerleri, birlikte öğrenmek, birlikte mücadeleyi büyütebilmek için sürecek, bu sebeple katılımınız ve katkılarınız oldukça önemli.
 
Her hafta Çarşamba günü, saat 18:30’da, Kaos Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” herkesin katılımına açık yapılıyor.
 
Kaos Kültür Merkezi
GMK Bulvarı, 29/12, Demirtepe/Kızılay-Ankara
0312 230 0358 / 12
 
Kaos GL Çarşamba Seminerleri Başlıyor
Erbaydar ve Candansayar Çarşamba Seminerleri’nde
Çarşamba Seminerleri’nde Sıra Selçuk Candansayar’da
Yamaner, Cömert ve Üstün "Çarşamba Seminerleri" Kasım Programında
Çarşamba Seminerlerinde Güzin Yamaner’le "Taciz" Üzerine Konuştuk
"Kadınsı Olan Her Şey Erkeğin Taciz Nesnesi Olabiliyor!"
"Çarşamba Seminerleri’nde Bu Hafta "Queer" Konuşulacak
"Mağduriyetten Politikaya Taciz" Çarşamba Seminerinde
Aralık’ın İlk Çarşamba Semineri: "Ulusun Cinsiyeti"
Çarşamba Seminerlerinde "Suçunuz Travesti Olmak"
"Açılmanın Politikası" Çarşamba Seminerinde
Politik Bir Eylem Olarak Açılma Üzerine İlay Ertetik’i Dinledik
Sığınma Evi Politikalarında LGBT Bireyler
Psikolog Tosun: "Sığınağa Alma Kriterleri LGBT’leri Dışlıyor!"
Muhafazakâr İdeoloji ve Siyaset Çarşamba Semineri’nde
Muhafazakârlığın Neo-Liberalizme Flörtü Haklara Karşıdır!
"Muhafazakâr Politika Olur mu?"
Çarşamba Semineri Bu Hafta Aileye Açılıyor!
Psikiyatr Dr. Koray Başar: Aileler LGBT Çocukları İçin Birbirlerine Destek Olmalı!
Eğitim Hakkı Çarşamba Semineri’nde Feminist Perspektiften Ele Alınacak
Eğitim Hakkı Talebi Eğitimin İçeriğine de Başkaldırmalı!
Çarşamba Seminerleri Şubat Programı Belli Oldu
“Türk Sağının Zihniyet Dünyası” Çarşamba Seminerinde
“Türk Sağının Dindar Nesiller Yetiştirme İsteği Yeni Bir Şey Değil”
 

Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Bayram