15/01/2024 | Yazar: Seçin Tuncel

Mor Çatı ve Kaos GL’nin çağrısıyla 16 sivil toplum ve meslek örgütünden temsilciler, LGBTİ+’lar için şiddete karşı destek mekanizmalarını konuştu.

“Şiddete karşı bir aradayız” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Mor Çatı ve Kaos GL’nin çağrısıyla sivil toplum örgütleri LGBTİ+’lar ve destek mekanizmalarını tartışmak için buluştu. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve Çankaya Belediyesi’nden 30 kişi 12 Ocak’ta Ankara’da bir araya geldi.

Toplantıda; ev içi şiddet, LGBTİ+’ların barınma, adalete erişim, sağlık, eğitim hayatında karşılaştığı şiddetle ilgili sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı.

Yuvarlak masa toplantısına Mor Çatı ve Kaos GL’nin yanı sıra 17 Mayıs Derneği, Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi, Ankara Tabip Odası LGBTİ+komisyonu, Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, CİSST, Hevi LGBTİ+, İnter Dayanışma, Kadın Dayanışma Vakfı, Kırmızı Şemsiye, Pembe Hayat, SPoD, ÜniKuir ve Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi’nden temsilciler katıldı.

Toplantıda, çeşitlilik ve bireysel deneyimlerin farklılaştığını dayanışma ve acil durum planları yaparken ihtiyaçların farklılaşabileceği bu nedenle sığınak ve barınma ihtiyacı, sağlık hizmetleri ve adalete erişim, istihdam ve eğitim gibi LGBTİ+’ların ilgilendiren birçok konunun ayrı ayrı ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kurumlar arasında dayanışma ve iş birliğinin önemi toplantıda ayrıca bir başlık olarak ele alındı. Bilgi paylaşımını artırmak, deneyim ortaklaşmasıyla problemlere çözümler bulmak için atölyeler düzenlemek önerildi.

Toplantı sonunda ortaya çıkan öneri ve çözüm noktalarının paylaşılması, ortak hareket edilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi, LGBTİ+’ların şiddetle mücadelede etkili bir şekilde desteklenmesine katkı sağlayabilmesi için bu bir araya gelmeleri çoğlatma ve olanakları destekleme konusunda kurumlar ortaklaştı.


Etiketler: insan hakları, kadın
İstihdam