15/02/2021 | Yazar: Kaos GL

Özyeğin Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi’nin “Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı” dijital ortamda yayınlandı.

“Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı” yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kapak illüstrasyonu: Aslı Alpar

Özyeğin Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), “Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı”nı dijital ortamda yayınladı.

Erkeklerin cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye katılımını artırmaya katkıda bulunmak ve ve bu amaç doğrultusunda düzenlenecek şiddetsiz erkeklik odaklı atölyelerin tasarlanması için rehber niteliğinde hazırlanan el kitabı dört bölümden oluşuyor:

İlk bölümde, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanının çizdiği çerçevede, erkeklikle ilgili temel bazı kavramları ana hatlarıyla ele alınıyor. İkinci bölümde, atölye yapmak isteyenlerin yararlanabileceği on altı uygulamaya yer veriliyor. Üçüncü bölümde, Türkiye dışında erkeklikle ilgili yürütülen çalışmalardan ve erkeklerin bir araya gelerek sürdürmeye çalıştığı program seçkisi tanıtılıyor. Son kısımda ise, el kitabında kullanılan temel kavramları açıklayan bir sözlük, tavsiye kaynaklar ve şiddet durumunda başvurulabilecek kurumlara dair kısa bir liste sunuluyor.

Giriş yazısında ağırlaşan ekonomik koşullar, derinleşen eşitsizlikler ve artan ötekileştirmenin hatırlatıldığı bu el kitabında erkekliğin neden şiddet ve ayrımcılıkla olan ilişkisine odaklanıldığını şöyle ifade ediliyor:

“Erkeklik konusunda akademide yürütülen ya da sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sayısı son yıllarda artmaya başladı. Diğer yandan, eş zamanlı olarak bir dizi toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Ağırlaşan ekonomik koşullar, derinleşen eşitsizlikler ve artan ötekileştirme, halihazırda var olan sorunları daha da belirginleştirdi. Bazı örnekler sıralayacak olursak, ülkemizde ikamet eden geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma altındaki sığınmacı ve mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve onlara yönelik ayrımcılığın sona ermesi gerekliliği bugün daha görünür hale geldi. Kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet ise eskisinden daha fazla ve daha görünür. Etnisiteye, inanca ya da mezhebe ve engelliliğe dayalı ayrımcılığa ve şiddete çözüm üretmekten uzağız. Örneklerin sayısı kuşkusuz artırılabilir. Ancak bu noktada önemli olan, tüm bu meseleler ve benzerlerine yönelik politika geliştirme çabaları ile sayısı artan erkeklik odaklı çalışmalar arasındaki ilişki üzerine düşünebilmek. Farklı tahakküm mekanizmaları ve güç ilişkilerini cinsiyet eşitliği perspektifiyle anlama çabasındaki Eleştirel Erkeklik Çalışmaları, eşitsizlikle mücadele politikaları için yol gösterici nitelikte olabilir. İlgili çalışmalar sorunları açığa çıkarabilmemize ve kök nedenleri bularak çözüm üretmemize olanak sağlama anlamında güçlü bir potansiyele sahip. Erkeklik yukarıda kısaca değindiğimiz karmaşık eşitsizlik ilişkileri ağındaki temel unsurlardan sadece biri. Dolayısıyla, tek bir çalışmada erkeklikle ilgili her konunun hakkıyla ele alınabileceğini düşünmüyoruz. Erkeklik tartışmalarının kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gereğine inansak da, halihazırda tartışılan her konuyu yetersiz bir şekilde ele almaktansa erkekliğin belli yönlerine odaklanan çalışmaların daha verimli olabileceğini düşünüyoruz. Bunun bir sonucu olarak bu el kitabında erkekliğin şiddet ve ayrımcılıkla olan ilişkisine odaklanmayı tercih ettik.”

İnternet ortamında ücretsiz olarak erişilebilecek açık bir kaynak olarak tasarlanan “Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı”na buradan ulaşabilirsiniz.  


Etiketler: yaşam
nefret