14/12/2022 | Yazar: Kaos GL

SPoD, LGBTİ+’lara yönelik şiddetten ve ayrımcılıktan uzakta bir sığınak kurmayı hedefleyen yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve alanda sorumluluk alan kurumlara yönelik Sığınak Modelleme Rehberi yayınladı.

“Sığınak Modelleme Rehberi: LGBTİ+’lara Yönelik Şiddetsiz ve Güvenli Bir Sığınak Nasıl Olmalı?” yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye’de 2012 – 2019 yıllarında aktif olan Trans Misafirhanesi dışında LGBTİ+ odaklı resmi ya da resmi olmayan bir barınma mekanizması örneği bulunmamaktadır. Barınma sorunu yaşayan LGBTİ+’lar genellikle yakın çevrelerinden veya LGBTİ+ dayanışma ağlarından aldıkları desteklerle geçici çözümler yaratmaktadır. Günümüz koşullarında LGBTİ+ kapsayıcı politika ve mekanizmaların olmaması LGBTİ+ örgütlenmelerin yönlendirme yaparak çözüm yaratma imkanını kısıtlamaktadır.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) “Türkiye’de büyükşehirlerin dışına taşan LGBTİ+ örgütlenmeler ve Onur Yürüyüşleriyle, LGBTİ+’lar olarak ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık taleplerimizi son yıllarda daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Bu taleplerden birisi de barınma hakkımızın güvence altına alınmasıdır” diyerek LGBTİ+’ların barınma sorununu ele aldı ve LGBTİ+ odaklı bir sığınak modeli sunan Sığınak Modelleme Rehberi’ni hazırladı.

LGBTİ+’lara yönelik şiddetten ve ayrımcılıktan uzakta bir sığınak kurmayı hedefleyen yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve alanda sorumluluk alan kurumlara yönelik olan bu rehberde, hazırlayanlar Nazlı Mayuk ve Zerrin Akhan;

LGBTİ+’ların barınma sorununa ve mevcut barınma mekanizmalarına erişimlerine yakından baktı.

LGBTİ+ odaklı, erişilebilir ve bütüncül destek mekanizmaları sunan bir sığınak modelinin yol haritasını sundu.

Modeli, yurtdışındaki iyi uygulamalara sahip çeşitli barınma mekanizma örnekleriyle destekledi.

Türkiye’de LGBTİ+ odaklı sığınağı hayata geçirmek için uygun hukuki zeminin altını çizdi.

Rehberin amacı

Rehber, LGBTİ+’ların can güvenliğini sağlayan ve şiddetten uzakta bir hayat kurmalarına destek olan bir sığınak modeli sunmayı, LGBTİ+’lara sosyal, ekonomik, hukuki ve psikolojik açıdan bütünsel destek sunabilen ve erişilebilir destek mekanizmalarının çerçevesini çizmeyi, LGBTİ+’ların barınma sorununa dair veri ve bilgileri kayıt altına alarak erişilebilir barınma mekanizmalarının talebi için LGBTİ+ insan hakları savunucularının faydalanabileceği bir kaynak yaratmayı, Sunulan LGBTİ+ sığınak modeli yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum ve LGBTİ+ örgütlenmeleri işbirliğiyle hayata geçirilmesinde rehberlik etmeyi amaçlıyor.

“Sığınak Modelleme Rehberi: LGBTİ+’lara Yönelik Şiddetsiz ve Güvenli Bir Sığınak Nasıl Olmalı?”yı buradan okuyabilirsiniz.


Etiketler: yaşam, kent hakkı, barınma, sosyal hizmet
nefret