29/08/2016 | Yazar: Kaos GL

Ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi ilke edinen Şişli Belediyesi insanların temel hak, özgürlük ve eşitliğini savunan iki büyük uluslararası ağa üye oldu.

Şişli Belediyesi artık Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler ve Gökkuşağı Şehirleri Ağı’nda! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi ilke edinen Şişli Belediyesi insanların temel hak, özgürlük ve eşitliğini savunan iki büyük uluslararası ağa üye oldu.

UNESCO tarafından hayata geçirilen Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR) ve Hollanda’nın öncülüğünde başlatılan Gökkuşağı Şehirleri Ağı’na dahil olan Şişli Belediyesi güvenliği, eşitliği, otonom yapıyı ve sosyal bütünleşmeyi kendi bölgesi içerisinde ve ötesinde teşvik edecek. 

Eşitliği savunan Şişli Belediyesi uluslararası arenada

Irkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konusundaki politikalarını geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak isteyen kentler arasında bir ağ kurmayı amaçlayan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR) 2004 yılında UNESCO tarafından kuruldu. 125’in üzerinde üyeden oluşan ağın içerisinde Helsinki, Barcelona, Oslo, Stockholm, Basel ve St. Petersburg gibi kentler yer alıyor.

ECCAR çerçevesinde ağ koalisyonu tarafından tüm üyelerin sorumlu olduğu 10 maddelik bir eylem planı belirlendi. Şişli Belediyesi de “Irkçılığa karşı daha ihtiyatlı olunması”, “Irkçılığın ve ayrımcılığın sorgulanması ve belediye politikalarının izlenmesi”, “Irkçılık ve ayrımcılık mağdurlarına daha fazla destek sağlanması”, “Kent sakinlerinin daha çok bilgilendirilmesi ve daha fazla katılımcılık”, “Kentin, eşit fırsat pratiklerinin aktif bir destekçisi haline gelmesi”, “Kentin, eşit fırsatlar sunan bir işveren ve hizmet sağlayıcı olması”, “Barınmaya adil erişim”, “Eğitim yoluyla ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele”, “Kültürel çeşitliliğin desteklenmesi” ve “Nefret suçları ve çatışma yönetimi” başlıklarından oluşan 10 maddelik eylem planını uygulamakla yükümlü olacak. 

İslam ülkeleri içindeki ilk ülke Türkiye ve tek üye Şişli Belediyesi

Ortak yaşam alanlarındaki saygı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini temel alan Gökkuşağı Şehirleri Ağı, LGBTİ vatandaşlarının yaşadıkları şehirlerde hiçbir ayrımcılığa veya şiddete maruz kalmayacakları bir sorumluluğu benimsemekte. 

Ağın üyeleri;

1. Yürütme tarafından aktif bir LGBTİ politikası geliştirilmesi ve yerel politika konuları içerisinde LGBTİ’lerin yer alması

2. Gökkuşağı şehirler ağında temsil edilmek üzere belediye tarafından bir veya iki LGBTİ’nin atanması. Bu temsilcilerin şehir ağı içerisinde yapılan yıllık toplantılara katılması ve ağ içerisindeki karşılıklı değişime katkı sağlayarak aktif olması

3. Yıllık olarak yapılan değişimler ve LGBTİ’lere yönelik yapılan çalışmaları gösteren bir tablo oluşturulması.  Yapılacak olan bu çalışmanın kamuya duyurulması için Gökkuşağı Şehirler Ağı internet sitesinde yayınlanması maddelerini hayata geçirmekle yükümlü. 


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam