28/09/2020 | Yazar: Kaos GL

Şişli Çarkı’nın ilk durağı Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi.

Şişli Çarkı ilk durak: Toplumsal Eşitlik Birimi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Bir kent hafızası koruma projesi olan Şişli Çarkı*, çokkültürlü yapısıyla, ötekileştirilen kimliklerin bir arada yaşadığı Şişli’yi merkezine alıyor. Ataerki tarafından dışlanan LGBTİ+’ların da yoğun olarak yaşamakta olduğu ve bir getto haline gelen Şişli, burada yaşanan sayısız deneyim ve bu deneyimler sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bu yönde dönüşüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Şişli’yi Şişli yapan özelliklere dikkat çekmeye çalışan ekip LGBTİ+’ların semtin çeşitli yerlerindeki deneyimlerini kaydetmeyi ve alternatif bir anlatımla aktarmayı hedefliyor.

Çarkın ilk durağı Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi. Birim, LGBTİ+’ların kentsel hizmetler başta olmak üzere sağlık, eğitim, çalışma, barınma gibi temel insan hakları konusunda yaşadıkları sorunlar, ihtiyaç ve taleplerinin görünür kılınması; belediye aracılığıyla giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Kurulduğu günden beri geçen beş yıllık süreçte, yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve eşitliğin sağlanması, dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine etkin katılımı ve eşit temsilinin sağlanması amacıyla politika üretiyor. Alanda çalışan sivil toplum örgütleri ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde olarak, yerel yönetim sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesi; hak temelli, eşitlikçi ve katılımcı belediye politika ve hizmetlerinin yürütülmesi için belediyenin tüm birim ve müdürlükleri ile birlikte çalışıyor.

Şişli Çarkı’nın ilk durağının; Hollandaca, İngilizce ve Türkçe videolarını üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.


Etiketler: kent hakkı
İstihdam