01/11/2021 | Yazar: Kaos GL

Üç günlük Sivil Toplum HIV Konferansı 5 Kasım’da başlıyor. Konferansta iş hayatı, damgalama, B=B, HIV’le yaşlanmak ve daha birçok konu tartışılacak.

Sivil Toplum HIV Konferansı için geri sayım başladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kırmızı Kurdele İstanbul, 5-7 Kasım’da Sivil Toplum HIV Konferansı düzenliyor. İstanbul Gönen Hotel’de yapılacak etkinliğe eş zamanlı çevrimiçi olarak da katılmak mümkün.

Türkiye HIV sivil toplumunun HIV olgusuna ortak bir anlayış ile bir bütün olarak cevap vermeye hazır olduğunun görülmesini hedefleyen konferans programında güncel durum, COVID-19 pandemisinin etkisi, iş yaşamı, medikal sivil toplum, teste erişim ve sürdürülebilirlik gibi birçok konuda oturumlar yer alıyor.

Konferans hedefleri

Kırmızı Kurdele, konferansın hedeflerini şöyle sıralıyor:

Sivil Toplum HIV Konferansı’nın amaçları en geniş çerçevede, Türkiye HIV sivil toplumunun;

·       HIV olgusuna ortak bir anlayış ile bir bütün olarak cevap vermeye hazır olduğunun görülmesi,

·       95-95-95 hedefleri doğrultusunda kendi ortak stratejisini oluşturmak için geniş bir tartışma ve işbirliği zemininin oluşturulması,

·       HIV sivil toplumunun çözüm üretmeye yönelik operasyonlarını şekillendirecek stratejiler üretilmesi,

·       Özellikle dolaylı olarak HIV çalışan ve yerellerde faaliyet gösteren STK’ların sosyal konulara ve problem alanlarına odaklanan ölçümler yapmasının teşvik edilmesi ile sosyal HIV bilimi üretiminin ülke çapında yaygınlaşması,

·       Konferansı uluslararası katılıma açarak, Türkiye HIV sivil toplumunun bir bütün olarak uluslararası görünürlüğünün birkaç seviye yukarı taşınması,

·       Ulusal düzeyde birlik görüntüsü̈ ile farklı sorun alanlar için örnek olunarak, HIV sivil toplumunun başarı öyküsünün başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara en iyi biçimde aktarılması,

·       rkiye’ye komşu ve/veya yakın çevre ülkelerdeki (Bulgaristan, Azerbaycan, Ukrayna, Ermenistan v.b.) sivil toplum kuruluşlarının da katılımını sağlayarak, Türkiye’nin bulunduğu bölgede örnek ve referans bir ülke olma potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerçekleştirmek, olarak özetlenebilir.

5 Kasım: COVID-19 pandemisinden neler öğrendik?

Konferans, 5 Kasım Cuma günü Viroloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Badur’un konuşmasıyla başlayacak. Ardından Badur ve Kırmızı Kurdele’den Arda Karapınar “bir pandeminin gölgesinde 40 yıllık HIV pandemisi”ni anlatacak.

İlk günün COVID-19 pandemisiyle ilgili bir diğer oturumunda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ilk gününden bu yana, Türkiye’de HIV alanında faaliyet gösteren üç sivil toplum kuruluşu Kırmızı Kurdele İstanbul, Pozitif Yaşam Derneği ve Pozitifiz Derneği’nin temsilcileri, bir pandemide başka bir pandemi ile mücadele deneyimlerini “COVID-19’dan neler öğrendik? : Türkiye’de HIV alanında çalışan derneklerin güncel çalışmaları ve koronavirüs pandemisinde sivil toplumun HIV ile mücadele araçları” oturumunda aktaracak. Oturumda Pozitif Yaşam’dan Canberk Harmancı, Kırmızı Kurdele’den Kağan Çavuşoğlu ve Pozitif-iz’den Önder Bora konuşacak.

İlk günün son oturumunda enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan derneklerin çalışmalarını ve alana sundukları bilimsel katkılara dair detayları, “Aktivizmin bir başka boyutu: Hekim Dernekleri” oturumunda, doktor derneklerinin temsilcileri aktaracak.

6 Kasım: İş hayatı, 95-95-95 hedefleri, B=B, tedaviye erişim ve dahası

Konferansın ikinci günü iş hayatı ile başlayacak. “İşte HIV ile Yaşamak” oturumunda, HIV ile yaşayanların çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar konuşulacak. Kağan Çavuşoğlu, “İş Yaşamında İnsan Kaynağı Yönetim Mekanizmalarında HIV Tanısına Yönelik Bilgi Düzeyi Saha Araştırması”; Av. Esra Erin “Hukuki Açıdan İş Yerinde HIV Enfeksiyonu: HIV ile Yaşayan Bireylerin Çalışma Hayatının Desteklenmesi ve Çalışma Hakkı İhlallerinin Önüne Geçilmesi Projesi Sonuçları” üzerine sunum yapacak.

Anonim teste erişimin önemi ve anonim test merkezlerinin sağladığı başarının konuşulacağı “11:00 UNAIDS 95-95-95 Hedefleri: Türkiye’de teste erişimin önündeki engeller” oturumunda, dünyadan ve Türkiye’den anonim test erişim konusundaki başarı hikayeleri ve anonim test hizmet sunumunun önündeki engeller tartışılacak. Oturumda Positive Voice Başkanı Nikos Dedes ve Konak Belediyesi Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi’nden Dr. A. Soner Emre konuşacak.

Ardından HIV’e yönelik ayrımcılık ve damgalama ile mücadelede günümüzün en güçlü araçlarından biri olan B=B mesajının temsilcileri ve Türkiye’den B=B’yi güçlü şekilde savunan enfeksiyon hastalıkları uzmanları Bruce Richman, Prof. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu ve Doç. Dr. A. Çağkan İnkaya; “HIV’in Altın Çağı: Belirlenemeyen = Bulaştırmayan” oturumunda yer alacak.

Türkiye’de tedaviye erişimin detaylı olarak tartışılacağı “Bir HIV Travması: Ya tedavimi devam ettiremezsem?” adlı oturumda, tedaviye erişime hem teknik hem de psikolojik açıdan ele alınacak. Oturum konuşmacıları Önder Bora, Klinik Psikolog Eda Yardımcı ve Kağan Çavuşoğlu.

HIV tedavisinde güncel tedaviler ve kesin tedaviye yönelik detayların konuşulacağı “Gelişen Tedavilerle HIV ile Yaşamda Yeni Yaklaşımlar” adlı oturumda ise Prof. Dr. Alper Şener, Canberk Harmancı, Arda Karapınar ve Çiğdem Şimşek yer alacak.

Günün bir diğer oturumu olan HIV ile Mücadelede Anahtar Nüfus oturumunda ise Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genel Koordinatörü Pelin Anılan, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Genel Koordinatörü Evrim Demirtaş ve Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği HIV Çalışmaları Gönüllüsü Yunus Emre Demir konuşacak.

Konferansın ikinci günü “HIV kimin meselesi” oturumuyla kapanacak.

7 Kasım: Stigma, kadın olarak HIV’le yaşamak, HIV’le yaşlanmak

Konferansın son günü bireysel ve kurumsallaşmış damgalama konusunda iki ayrı araştırmanın sonuçlarının da açıklanacağı “HIV Stigması: Ötekileştirebildiklerimizden misiniz?” oturumu ile başlayacak. Pozitif Yaşam Derneği Destek Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmetcan Yazıcıoğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi’nden Dr. Çağlar Şimşek ve Klinik Psikolog Eda Yardımcı oturumda konuşacak.

“Kadın olarak HIV ile Yaşamak” oturumunda, jinekoloji hizmetlerine erişim konusunda hemşire ve diğer sağlık personelleri arasında yapılmış güncel bir araştırma sonuçları incelenecek. Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Hemşire Özlem Altıntaş, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikrobiyoloji ABD Öğrt. Ü.Doç.Dr. Asuman İnan ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Serdar Kütük oturumun konuşmacıları.

Türkiye’de resmi olarak bir önleme aracı olarak henüz kabul edilmeyen PrEP (Pre-exposure Prophylaxis) hakkında dünyadaki çalışmaları ve kazanımları da konferansta tartışılacak. PrEP in Europe Girişimi’nden Fergus Cairns, Kağan Çavuşoğlu ve aktivist Tankut Atuk “Korunmada Kanıtlanmış Başarı: PrEP” oturumunda konuşacak.

Konferansın son oturumunda ise HIV ve yaşlılık ele alınacak. ReShape International Initiative’den Ben Collins ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu konuşacak.

Konferans hakkında tüm bilgilere ve kayıt linkine konferansın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kadın, çalışma hayatı, sağlık, yaşlılık
nefret