04/02/2021 | Yazar: Kaos GL

Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama kitabı, nefret suçlarının ve söyleminin önüne geçmek için sivil toplumun yapabileceklerini anlatıyor.

Sivil toplum kuruluşları nefret söylemine karşı neler yapabilir? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Nefret saikli şiddetin sıklıkla nefret dolu söylemlerin bağlamında ortaya çıktığını biliyoruz. Peki, nefret suçlarının ve söyleminin önüne geçmek için sivil toplumun yapabileceği bir şeyler var mı?

Kaos GL Derneği’nin yayımladığı “Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama” kitabı olduğunu söylüyor.

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan kitap sivil toplum kuruluşlarına hatırlatıyor: “STK’lar, nefret söylemleri tarafından yaratılan hoşgörüsüzlük ortamıyla mücadele edebilirler. Farkındalık artırma, izleme ve eğitim etkinlikleri önemli birer rol oynasa da, bazı durumlarda, nefret söylemini dolaşıma sokan kişileri ihbar etmek ya da konuşmacılar tarafından dile getirilen argümanlara veya iddialara meydan okumak daha etkili bir yol olabilir.”

Peki, nefret söylemi kamu görevlilerinden geliyorsa? Kitap bu durumda sivil toplum kuruluşlarının, bu kişileri kamuoyu önünde sorumlu tutmak üzere harekete geçmelerini öneriyor.

Sivil toplum kuruluşları nefret söyleminin önüne geçmek ya da etkilerini toplumda zayıflatmak için neler yapabilir, kısaca özetleyelim.

Nefret sitelerinin içeriklerinin izlenmesi:

İnternet izlemeye dair proje başlatmak isteyen sivil toplum kuruluşları, nefret içeriğine ilişkin veritabanı oluşturmak amacıyla üretilen yazılımları kullanabilirler. Bu veritabanı; araştırmalar, bilgi alışverişi, karşılaştırmalı çalışmalar ve eğitim için kullanılabilir.

Nefretin internetten kaldırılması için savunuculuk:

Sivil toplum kuruşları, internet hizmeti sağlayan kuruluşlarla iletişim kurarak, bu kuruluşların nefret siteleriyle baş etme politikalarını kavrayabilirler. Ardından, internet sitelerini izleyerek, yakın tehdit yaratan ya da kuralları ihlal eden içeriği tespit edip, internet hizmet sağlayıcıları ivedilikle haberdar edebilirler. Bu, cezai eylemlerin var olduğu yerlerde, yasal yaptırım kurumlarının üstlendiği rolün yerine geçmez. Yine de, internet servis sağlayıcılar, internete dair yasal düzenlemelerin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, sorunlu içeriğin kaldırılmasında daha etkili olabilirler.

Eğitim:

Sivil toplum kuruluşları tarafından, siber nefret sorunu hakkında aileler, öğretmenler ve öğrenciler için kapsamlı eğitim kılavuzları geliştirilmiştir. Bu kılavuzlar internette mevcut. Kurumlar, siber nefrete karşı eğitim verilmesinde ve öğretim malzemelerinin temininde aşağıdaki kişi ve kurumlar için önemli rol oynayabilirler.


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
nefret