22/05/2023 | Yazar: Yıldız Tar

Homofobi ve LGBTQ+ kişilere husumet çoğu zaman kazanan bir siyasi strateji olmaya devam ediyor.

Siyasal homofobi 21. yüzyılın illetidir Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Yıldız Tar, William F. Felice’in 9 Ekim 2021 tarihli yazısını KaosGL.org için Türkçeleştirdi.

Bu yeni yüzyıl, LGBT hakları bakımından, gey bir Amerikalı olarak hayatım boyunca göreceğimi hiç düşünmediğim ilerlemeler ve güvenceler getirdi. Sadece birkaç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri sivil toplumda, evlilikte ve orduda eşitlik yönünde muazzam bir ilerleme kaydetti. Dahası, yalnızca erkek/kadın ikiliği üzerinden tanımlanan toplumsal cinsiyet rolleri artık sorgulanır hale geldi.

Yine de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde eşcinsel hakları konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, genel homofobi ve LGBTQ+ kişilere düşmanlık çoğu zaman kazanan bir siyasi strateji olmaya devam etmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet (Florida dahil) hala eşcinsel ve trans Amerikalıları koruyacak kapsamlı yasalardan mahrum. Dünyanın dört bir yanındaki zengin ve yoksul ülkelerde, eşcinsel toplumu muhteris politikacılar tarafından istismar edilecek siyasi bir hedef olmaya devam ediyor.

Siyasal homofobi (siyasi bir strateji olarak homofobi), LGBT kişileri temel insan haklarına ilişkin güvencelere layık insanlar olarak görmek yerine "kültürel" veya "dini" bir mesele olarak çerçeveleyerek başarılı olur. İşte siyasal homofobinin gücü nasıl pekiştirdiğine dair bazı örnekler.

Erkek "maço" stereotiplerini teşvik etmek - "hanım evladı oğlanları" kınamak: Eylül 2021'de Çin hükümeti "hanım evladı pantolonlu" ünlülerin boykot edilmesini emretti ve eğlence programlarını efemine erkeklerin yer aldığı programları reddetmeye yönlendirdi. "Hanım evladı erkekler" kapitalist Batı'dan ithal edilen ve Çin'in ulusal gücünü tehdit eden bir kültür olarak nitelendirildi. Yetkililer, televizyondaki bu "daha az maço" erkeklerin genç erkeklerin erkekliklerini kaybetmelerine neden olacağına dair korkularını dile getirdiler.

Kültürel ve dini önyargıları teşvik etmek - eşcinsellere ayrımcılık yapmakta sakınca yok: Polonya Cumhurbaşkanı Andzrej Duda, dini değerleri ve "geleneksel aileyi" korumak amacıyla eşcinsel evliliklere, evlat edinme haklarına ve okullarda kapsamlı cinsellik eğitimine karşı çıktı. Duda "LGBT insan değildir, bir ideolojidir" dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Graeme Reid'in de belirttiği gibi, bu açıklama "LGBT kişileri insanlıktan çıkarıyor ve onları tehditkâr bir ideolojiye hapsediyor."

Milliyetçi heteroseksüel bir tarihin teşvik edilmesi - eşcinseller yabancıdır: Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ülkeyi yabancı kültürlerden korumak adına LGBT kişilere saldırıyor. Macaristan'da pedofiliyi eşcinsellikle bir tutan ve çocukların bulunduğu ortamlarda "eşcinselliğin" ya da cinsiyet farklılığının tasvir edilmesini ya da teşvik edilmesini yasaklayan bir yasa onaylandı. Yasa, LGBT kişilerin okul materyallerinde ya da 18 yaşından küçüklere yönelik TV programlarında yer almasını yasaklıyor.

Riyakarlık pratiği - kamuoyu desteği şahsi sinsi eylemleri örtbas ediyor: Eski Başkan Donald Trump 2016 seçimleri sırasında sembolik bir gökkuşağı bayrağı sallarken, temel LGBT haklarını baltalamaya adanmış Cumhuriyetçi Parti platformunu uygulamak için hızla harekete geçti. Eşcinsel evliliğin yasallaşmasını tersine çevirecek Yüksek Mahkeme yargıçları atama sözü verdi. Trans öğrencilere ve çalışanlara yönelik güvenceleri iptal etti ve trans hizmet üyelerine yönelik bir yasağı tweetledi. Başsavcısını LGBT bireylere karşı ayrımcılığa izin veren yasaları desteklemeye yönlendirdi. Dahası, Trump yönetimi mahkemede 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın insanları cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa karşı korumadığını savunarak bu tür ayrımcılığın yasal olduğunu iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, siyasi liderlerin kadın hakları, LGBT kapsayıcılığı ve transların toplumsal cinsiyet hakları konusunda kaydedilen ilerlemeleri geri almaya çalıştığı tüm kıtalarda siyasal homofobinin vahşi eylemlerini belgeliyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, LGBT eşitliği için "Özgür ve Eşit" adlı küresel bir kamu eğitimi kampanyasına öncülük ediyor. Eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, temel insan hakları korumalarının "her gün nefret, hoşgörüsüzlük, şiddet ve ayrımcılıkla yüzleşmek zorunda kalan milyonlarca LGBT için içi boş bir vaat" olmaya devam ettiğini belirtti.

Güney Afrika Başpiskoposu Emeritus Desmond Tutu eşcinsel önyargılara karşı mücadeleyi apartheid karşıtı mücadeleye benzetmiş ve homofobik bir Tanrı'ya ibadet etmektense cehenneme gitmeyi tercih edeceğini söylemişti. İnsan haklarına inanan tüm insanların, LGBT'lerin tüm insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik yerel, ulusal ve küresel çabaları aktif bir şekilde destekleme görevi bulunuyor.

William F. Felice, Eckerd College'da siyaset bilimi fahri profesörüdür. İnsan hakları ve uluslararası ilişkiler üzerine altı kitabın yazarıdır. Kendisine williamfelice.com adresindeki web sitesi üzerinden ulaşılabilir.


Etiketler: yaşam, aile, din/inanç, siyaset, dünyadan
İstihdam