30/04/2021 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ+’lara dair “yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” katkı sunmak adına Sıkça Sorulan Sorular kitapçığından her gün bir madde paylaşıyoruz.

Sor canım: “LGBTİ+’ların dini inancı var mı?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Görselleştirme: Sengül Kılıç

“Tanımlama, etiketleme, sınıflandırma, tektipleştirme, kalıpyargı, önyargı, özcülük.” Bağlamdan soyutlandıklarında “dış dünyayı” anlaşılabilir kılmaya çalışan bir zihnin “otomatik ürünleri”ymiş gibi de görünen bu araçlar aynı zamanda ayrımcılığın temel bileşenleri.

Varoluşsal kimlikler arasındaki hiyerarşileri normalleştiren ve ayrımcılık ideolojisinin LGBTİ+’lara doğrultulmuş biçimlerine işaret eden “homofobi, transfobi, bifobi”, farklı boyutlardan “meşrulaştırıcı ideoloji”lerle harmanlanıp kamusal araçlarla servis edildiğinde toplumsal yaşam “nefret söylemi” ve” nefret suçları” denilen zehirli meyvelerini veriyor.

Bu mutant nefret meyvelerinin kamu olanakları seferber edilerek kasa kasa dağıtılmaya çalışıldığı şu günlerde yapabileceğimizi yapmaya devam ediyoruz: Toprağı havalandırmaya, ona ihtiyaç duyduğu mineralleri vermeye gayret göstermek.

Bunun için “Sor canım” diyoruz, LGBTİ+’lara dair sıkça üretilen “varsayımlar üzerine düşünmeye”, “yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” ve “kelimelerin anlamlarıyla karşılaşmaya” katkı sunmak adına Sıkça Sorulan Sorular kitapçığının güncellenmiş dokuzuncu baskısından her gün bir soruyu paylaşıyoruz.

Bugün cevap bekleyen sorumuz: “LGBTİ+’ların dini inancı var mı?”

Toplumun her kesiminde LGBTİ+’lar var olduğuna göre, her çeşit dini inançtan LGBTİ+’lar vardır. LGBTİ+ kişiler içinde Müslüman, Yahudi, Budist, Hıristiyan ya da başka bir dini inancı olanlar olabileceği gibi, agnostik, deist, ateist olanlar da vardır. Burada önemli olan, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden ortak paydası olan bir grubu diğer özellikler açısından da genelleme yaklaşımının yanlış olduğunun farkına varılması gerektiğidir. Ayrımcılık çoğu zaman ayrımcılığa maruz bırakılan grubu homojen görme eğilimindedir.


Etiketler: insan hakları
İstihdam