01/09/2020 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği’nden sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş, sosyal hizmet alanında cisnormativite ve heteronormativite ile mücadele için tavsiyeler hazırladı.

Sosyal hizmet uzmanıyım, cisnormativite ve heteronormativite ile nasıl mücadele edebilirim? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği’nden sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş, sosyal hizmet alanında cisnormativite ve heteronormativite ile mücadele için tavsiyeler hazırladı:

Sosyal hizmette var olan cisnormative ve heteronormative ile mücadele etmek sosyal hizmet uzmanları olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cisnormatif ve heteromormatif bir şekilde uygulanan hiçbir ilke, yaklaşım ve kuram amacına ulaşmaz.

Aşağıdaki konulara dikkat etmediğimiz sürece farkında olmadan danışanımızın bulunmadığın yerden başlayabilir, zarar verme ilkesini ihlal edebilir, feminist yaklaşımı transları, eşcinselleri, biseksüelleri, artıları dışlayarak uygulayabileceğimizi zannedebiliriz. Sanırım hiçbir sosyal hizmet uzmanı bunları yapmayı istemez ve tercih etmez.

O halde sosyal hizmet uzmanları olarak cisnormative ve heteronormative ile nasıl mücadele edebiliriz?

Hanım, bey gibi genellikle doğuştan atanmış cinsiyetlerimize göre cinsiyet atayan ifadelere hepimiz maruz bırakılıyoruz. Bize hitap edilen bu ifadelerden herhangi bir hoşnutsuzluk duymuyorsak bile bizimle iletişime geçen sosyal hizmet uzmanlarına veya diğer meslek profesyonellerine cinsiyet atayan ifadeleri kullanmadığımızı söyleyebiliriz. Böylece karşımızdaki meslek profesyoneli danışanlarının ve meslektaşlarının cinsiyet beyanı hakkında fikir sahibi olmadan cinsiyet atamaması gerektiğini sorgulayabilir.

Bazı kadınların penisi olduğunu, bazı erkeklerin vajinasının olduğunu, bazı erkeklerin regl olduğunu, bazı kadınların regl olmadığını kendimize ve kurumdaki diğer meslek profesyonellerine hatırlatabiliriz. Cinsiyette esas olanın genital organlar değil, beyan olduğunu, ikili cinsiyet sisteminin çoğu zaman transları, interseksleri, eşcinselleri, biseksüelleri, toplumsal cinsiyet normlarına sığmayanları, artıları kapsamadığını konuşabiliriz.

Duygusal ve cinsel partnerler üzerine konuşurken heteroseksüel ve natrans (cisgender) ön kabulü ile davranmamaya özen gösterebiliriz.

183 Sosyal Destek Hattına herhangi bir bildirim yaptığımızda “Kişinin cinsiyeti nedir?” diye bir soru yöneltilmekte. Cevap olarak “doğuştan atanmış cinsiyeti kadın/erkek, ancak kişinin cinsiyet beyanını bilmiyorum” tarzında cevaplar verebiliriz. Karşı taraf anlamadığını ifade ederse doğuştan atanmış cinsiyeti ve cinsiyet kimliğini kısaca açıklayabiliriz.

Sosyal hizmet uzmanları olarak birçok rapor yazıyoruz ve yönlendirme formları dolduruyoruz. Bu rapor ve formların birçoğunda cinsiyet sorulmakta, “kadın” veya “erkek” seçeneklerinden birinin işaretlenmesi beklenmekte. İkili cinsiyet sisteminin kapsayıcı olmadığı bilgisi ile cinsiyet sorusunun cevaplarına “kadın” ve “erkek” dışında “diğer” ve “belirtmek istemiyorum” seçeneklerinin eklenmesi için savunuculuk yapabiliriz. Eğer herhangi bir hizmetten yararlanılması adına doğuştan atanmış cinsiyetin önem arz ettiğini düşünüyorsak cinsiyet sorusuna ek olarak forma “doğuştan atanmış cinsiyet” sorusu eklenebilir. İnsanlar cinsiyet atarken “kadın” ve “erkek” ifadelerini kullandığı için bu sorunun cevapları “kadın” ve “erkek”ten oluşabilir.

Danışanlarımızın kimlik fotoğraflarındaki cinsiyet ifadesi ile yüz yüze görüşmedeki cinsiyet ifadesi birbirinden farklı olabilir. Danışanlarımızın bu konu üzerinden bizden veya herhangi bir çalışandan dolayı zarar görmemesi adına gerekli önlemleri alabiliriz.

Meslek örgütlerimizdeki amblem heteroseksüel ilişkiye ve çocuklu bir aileye işaret ediyorsa meslektaşlarımızla bunu tartışabiliriz. Sosyal hizmet uzmanları olarak yalnızca heteroseksüel ilişki içerisinde olan kişilerle ve ailelerle değil, herkesle çalıştığımızı hatırlatabiliriz ve amblemin kapsayıcı bir şekilde dönüştürülmesini gündemleştirebiliriz.


Etiketler: sosyal hizmet
nefret