19/03/2019 | Yazar: Yıldız Tar

Kaos GL’de e-posta üzerinden danışmanlık veren gönüllü sosyal hizmet uzmanı Tarık Şimşek ile konuştuk.

“Sosyal hizmetleri heteronormativiteden arındırmak gerekiyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’de e-posta üzerinden danışmanlık veren gönüllü sosyal hizmet uzmanı Tarık Şimşek ile konuştuk: “Her sosyal hizmet uzmanının kendisini ve çalışmasını heteronormativiteden arındırması, bunun için çaba harcaması gerekiyor.”

Dünya Sosyal Hizmetler Günü’nde bir diğer konuğumuz Tarık Şimşek. Kaos GL Derneği’nde danisma@kaosgl.org e-posta adresi üzerinden danışmanlık veren sosyal hizmet uzmanı Şimşek; insan ilişkilerinden heteronormativiteye sosyal hizmetlerin LGBTİ+ hakları ile ilişkisini KaosGL.org’a anlattı.

Bu sene Dünya Sosyal Hizmetler Günü’nün teması “İnsan İlişkilerinin Öneminin Desteklenmesi”. Bu tema sosyal hizmetler açısından ne ifade ediyor?

İnsan davranışları ve sosyal çevre sosyal hizmet derslerinde de gördüğümüz bir konu. Sosyal hizmetin bağlantı kurucu, ara bulucu görevi de var. Ve bu elbette insan ilişkilerini doğrudan ilgilendiriyor. Bağlantı kurucu oluyorsun, bazen ara buluculuk yapıyorsun. Örneğin ben hastanede çalışıyorum, sosyal hizmet uzmanıyım. Doktor ile bağlantı kuruyorsun, doktor ile hasta arasında bağlantı kuruyorsun. Arabulucuya dönüşüyorsun. Hastanın aslında sadece tedavi edilebilen bir araç olmadığını; aynı zamanda onun sosyal desteğe de ihtiyacı olabileceğini anlatıyorsun. Bu senenin konusu bunun gibi sebeplerden dolayı çok önemli.

Hastane dışında bir yandan LGBTİ+ hakları alanında da çalışan bir sosyal hizmet uzmanıyım. Ve hak savunuculuğunun da insan ilişkileri ile ne kadar doğrudan ilişkili olduğunu gözlemliyorum.

LGBTİ+ haklarından bahsetmişken; Kaos GL’de sosyal hizmet çalışması nasıl yürütülüyor, ne yapılıyor?

Her ne kadar son zamanlarda çok aktif olmasa da Kaos GL sosyal hizmet çalışma grubumuz var. Bu aktif olmama halinin yasaklarla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yasaklar; çalışma gruplarını doğrudan etkiliyor.

Bunun dışında Kaos GL danışma e-postalarına gönüllü sosyal hizmet uzmanı olarak bakıyorum.

Sosyal hizmet alanında yayınlar çıkartıyoruz. Derginin dosya konularından biri sosyal hizmetler idi. Sosyal hizmet bölümlerinde derslere giriyoruz. Bunun gibi birçok çalışma ile heteroseksist olmayan bir sosyal hizmetin nasıl olacağını hem tartışıyor hem de inşa ediyoruz.

Online danışmanlık nasıl yürüyor ve sosyal hizmet disiplini içerisinde online danışmanlık nereye oturuyor sence?

2015 yılında başladım ben online danışmanlığa ama Kaos GL kurulduğu günden bu yana aslında akran danışmanlığı veriyordu. Yine sosyal hizmet danışmanlığı da benden çok öncesine dayanıyor. Ben başladığımda ilk zamanlar meslektaşlarım e-posta üzerinden danışmanlığı küçümsüyordu. Daha doğrusu; e-posta üzerinden danışmanlık vermenin mesleki bir çalışma olmadığını düşünüyorlardı. Ancak e-postalara cevap verdikçe, o maillerde hak ihlallerine dair olgular birikmeye başlayınca aslında e-posta üzerinden danışmanlığın ne kadar önemli bir ihtiyacı karşıladığı ve sosyal hizmet disiplini açısından ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı.

Sosyal destek bulamamış insanların sosyal haklara erişim konusunda yazdıkları e-postaların aslında sosyal hizmetlerin direkt ilgilenmesi gereken bir alan olduğu ortaya çıktı. O yüzden ben doğrudan ilgisi olduğunu düşünüyorum. Kendi meslek hayatımı da geliştirdi. Sosyal hizmetin sadece hizmet alan-hizmet veren üzerinden değil, aynı zamanda e-posta üzerinden bağ kuran bir mesleğe dönüşmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemsediğim bir iş aslında e-posta üzerinden danışmanlık.

LGBTİ+’larla çalışan sosyal hizmet uzmanları nelere dikkat etmeli?

Aslında mesele LGBTİ+’larla çalışmak ya da çalışmamak değil. Her sosyal hizmet uzmanının kendisini ve çalışmasını heteronormativiteden arındırması, bunun için çaba harcaması gerekiyor. Sosyal hizmet uygulamasını heteronormativiteden arındırdıkça, LGBTİ+’larla çalışma olanağı da yaratmış oluyorsun.

Eğitimlere gittiğim zaman bana “Bize LGBTİ+ danışan gelmiyor. Size nasıl geliyor” gibi sorular soruluyor çoğu zaman. Burada mesele LGBTİ+ danışanın gelip gelmemesi değil. Senin kendi yapmış olduğun uygulamayı heteronormativiteden ne kadar arındırdığın önemli. Yaptığın görüşmeleri kadın-erkek üzerinden mi nitelendiriyorsun? Yazdığın sosyal inceleme raporunda gerçekten kişinin beyanını esas alarak mı kadın-erkek yazıyorsun? Partner diyebiliyor musun? Yaptığın her müdahaleyİ heteroseksizmden arındırabiliyor musun? Kendin özel hayatında heteroseksizmden arındın mı? Bunun gibi sorulara yanıt verdiğin zaman zaten LGBTİ+’larla zaten çalışmış olma dinamiği kazanmış oluyorsun diye düşünüyorum.

Peki bu örnekler dışında sosyal hizmet disiplinini, sosyal hizmet yaklaşımını heteroseksizmden arındırmak için neler yapılabilir sence?

Öncelikle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin yaptığı ve yapacağı çalışmalar çok önemli. Meslek örgütümüzün LGBTİ+ alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları ile birlikte ilerlemesi gerekiyor. Sadece sosyal hizmet uzmanlarının meslek örgütü değil; sosyal çalışma pratiği içerisinde bulunan diğer meslek örgütlerinin de çalışmaları çok önemli.

Yine yaptığımız her çalışmanın KaosGL.org’a yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çalışmaları görünür kılmamız gerekiyor.

Dünya Sosyal Hizmet Günü hakkında

Birleşmiş Milletler’in de bir partneri olan ve Türkiye’den Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (SHU-DER) de parçası olduğu Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW), 2012'den beri, Birlemiş Milletler gündemine paralel olarak küresel gündemler belirliyor ve iki yılda bir değişen gündemlerle küresel politika çalışmalarına katkı veriyor. 2019-2020’de bu gündem İnsan İlişkilerinin Öneminin Desteklenmesi olarak belirlendi.

Kaos GL’de e-danışmanlık nasıl sağlanıyor?

Kaos GL’de LGBTİ+’larla çalışan sosyal hizmet uzmanı mail yoluyla danışmanlık sağlar. Gerekli durumlarda yüz yüze görüşmeler yapar. LGBTİ+ alanında çalışan akademisyen ve öğrencilerle birlikte çalışır. Sosyal hizmet derslerine konuşmacı olarak katılım gösterir. Stajyer sosyal hizmet uzmanlarına süpervizörlük yapar.

Sosyal hizmet uzmanı, LGBTİ+’ları homofobik ve transfobik olmayan hastane ve doktorlara yönlendirmeye çalışır. Hastane süreçlerini takip eder. Trans geçiş ve hormon kullanım süreçlerinde danışanlarla birlikte hareket eder.

Türkiye’de ve yurt dışında evlilik ve evlat edinme konularındaki yasal mevzuata erişimlerini sağlar.

Danışanlar ile kendilerine, ailelerine ve topluma açılma süreçlerinde nasıl hareket edilebileceği konusunda konuşur ve danışanla birlikte karar vermeye çalışır.

Askerlikle ilgili mevzuatı ve genel işleyişi danışanlarla paylaşır. Danışanlar askerlik konusunda karar verirken sosyal hizmet uzmanı danışanlarla birlikte hareket etmeye çalışır.

Sosyalleşmek isteyen danışanları LGBTİ+'ların özgürce sosyalleşebileceği alanlara yönlendirir. Aktivistler ve üniversite toplulukları ile iletişim halinde olur.

LGBTİ+'lar danisma@kaosgl.org adresi üzerinden danışmanlık hizmetine erişebilirler.

E-danışmanlığa başvurulan konular arasında

*Açılma

*Çalışma Hayatında Zorunlu Açılma/İfşa

*Aile Açılması

*Trans Geçiş Süreci

*Askerlik

*Sağlık Erişimi

*Uzman Desteği (Psikolog, Psikiyatri, Jinekoloji..vs)

*Gönüllülük

*Sosyal Çevre edinme

*Hukuki Destek

*Yurtdışı İltica/Mültecilik

*Flört Şiddeti – Zorla Birliktelik

yer alıyor.

Dosyadaki söyleşilerin tamamı:

“Sosyal çalışmacının dostlukla ilgili LGBTİ+ hareketinden öğreneceği çok şey var”

“Sosyal hizmetleri heteronormativiteden arındırmak gerekiyor”

“Sosyal hizmet uzmanı, süreci mülteci LGBTİ+’larla birlikte yürütmeli”

Mülteci LGBTİ+’lar ve sosyal hizmet: Süreğen travmatik strese karşı güçlenme

 

 


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet
nefret