23/06/2022 | Yazar: Kaos GL

SPoD, muhalefet partilerine açık mektup yayınladı: “LGBTİ+’ların engellenme ihtimali olan sözünü kamuoyuna duyurmanızı ve LGBTİ+lara yönelik dayanışma göstermenizi talep ediyoruz.”

SPoD’dan muhalefet partilerine açık mektup Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, muhalefet partilerine açık mektup yayınladı:

“LGBTİ+’ların sosyal, siyasal ve ekonomik başta olmak üzere tüm haklarının anayasal ve toplumsal düzeyde sağlanması için çalışan bir insan hakları örgütü olarak içinden geçtiğimiz sürece dair öngörü ve endişelerimizi sizinle bir kez daha paylaşma sorumluluğunu hissediyoruz.

Halihazırda anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuk devleti normlarına tamamen ters düşecek şekilde, iktidar bürokratları tarafından LGBTİ+lara yönelik doğrudan nefret söylemleri ve hedef göstermelerin sistematik bir biçimde arttığını; bu durumun LGBTİ+’ları yalnızlaştırdığını, kamusal ve özel hayatın her alanında can güvenliğine varacak tehlikelerle baş başa getirdiğini; LGBTİ+’ların kamu kurumları başta olmak üzere ayrımcılığa maruz kalmadan eşit hak ve hizmetlere erişim haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Devletin çeşitli kurumlarıyla dahil edildiği LGBTİ+lara dönük örgütlü kriminalizasyon çabasının kısa ve uzun vadede yol açabileceği sonuçlardan, başta LGBTİ+’lar olmak üzere tüm yurttaşlar ve anti-demokratik politikaların merkezi haline gelmiş Türkiye adına endişeliyiz. Bu endişemiz aynı şekilde küresel anlamda dünyanın her yerinde Haziran ayı içerisinde kutlanan onur ayı ve yine Haziran ayının son pazar günü gerçekleşen onur yürüyüşleri için de geçerlidir.

2015’ten beri onur yürüyüşlerinin yasaklanması ve bu yürüyüşlere yönelik gerçekleşen polis müdahalelerinden, bu sene de İstanbul Onur Haftası etkinliklerine ve ülkenin her yanındaki LGBTİ+ görünürlüğüne ilişkin yasaklara bakarak LGBTİ+’ların toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ve ifade özgürlüklerinin kısıtlandığını biliyoruz. Dini ve siyasi gruplarca örgütlenmeye çalışılan nefret kampanyalarına yönelik idari yaptırımların nefret suçu kapsamına alınmaması ve uygulanmaması aksine LGBTİ+’ların etkinlik ve eylemlerinin yasaklanması ayrımcılığı besliyor, tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi LGBTİ+’lara yönelik şiddetin de cezasız kalacağına dair algıyı güçlendiriyor.

Bu süreçte, dernek olarak siyasi partilerin, konuyla ilgili ürettiği söz ve aldığı tavrın yakın takipçisiyiz. Partilerin farklı organlarından yetkililerin LGBTİ+ yurttaşlara yönelik hedef göstermelere ve kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddete dair gösterdiği tepki ve dayanışmayı oldukça önemli buluyoruz.

LGBTİ+ haklarını demokratik düzlemde, açık ve tereddütsüz şekilde savunmanın laik, demokratik, hukuk devletinin bir gereği olduğunu ve partilerin bugün alacağı pozisyonu, tarihi bir sorumlulukla alması gerektiğini hatırlatıyoruz.

26 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan İstanbul Onur Yürüyüşü’ne yönelik o gün yaşanma ihtimali olan polis şiddetini kamusal olarak görünür kılmanızı, parti organlarınızdan, il ve ilçe teşkilatlarından temsilcilerinizle gündem etmenizi, LGBTİ+’ların engellenme ihtimali olan sözünü kamuoyuna duyurmanızı ve LGBTİ+lara yönelik dayanışma göstermenizi talep ediyoruz.”


Etiketler: insan hakları, yaşam, siyaset
İstihdam