13/01/2023 | Yazar: Kaos GL

SPoD, Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü olarak tam zamanlı olarak istihdam edilecek çalışma arkadaşı arıyor.

SPoD’tan iş ilanı: Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), çalışma arkadaşı arıyor. Dernek, tam zamanlı istihdam edilmek üzere Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü ilanı yayınladı.

LGBTİ+’ların ve HIV ile yaşayanların öncelikli değerlendireleceği başvuruları öncelikli olarak değerlendirileceği ilanın detayları aşağıda.

Görev ve sorumluluklar

 • Derneğe çeşitli kanallardan gelen cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kaynaklı ihlallerden doğan hukuki destek başvurularını almak; danışanlarla telefon, e-posta, yüz yüze ve online görüşme seçeneklerinden uygun olanı ile iletişim kurmak ve hukuki sorunu tespit etmek; danışana sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık yaparak maruz bırakıldığı hak ihlali ile ilgili yasal mekanizmalara başvuru yapmasına destek olmak
 • Hukuk alanına dair politika ve prosedür belgelerini hazırlamak
 • Hukuk Ekibi’ni koordine etmek, toplantılarını raporlamak
 • Avukat Ağı’nı koordine etmek, gönüllü avukatlarla iletişim kurmak, ağdaki tartışmaları takip etmek
 • SPoD’un takip ettiği davaların takvimini tutmak, gerekli kampanya, raporlama ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek
 • Başta İstanbul olmak üzere LGBTİ+’ları ilgilendiren toplumsal dava ve olayların izlenmesi, hukuki süreçlere dahil olmak, paydaşlarla işbirliği içerisinde bulunmak
 • Dernek gönüllülerine hukuki konularda süpervizyon vermek, gönüllülere ara eğitim ve materyal sağlamak
 • Verilen danışmanlık hizmetlerinin düzenli verilerini tutmak ve raporlamak
 • Yıl içinde alan için gerekli panel, seminer ve eğitimleri koordine etmek
 • Alan çalışmaları konusunda genel koordinatör ve yönetim kuruluna düzenli raporlama yapmak
 • Gerektiğinde diğer örgüt ve kuruluşlarla iletişim kurmak, derneği çeşitli etkinliklerde temsil etmek
 • Haftalık ekip toplantılarına katılmak; gerektiğinde ekibin düzenlediği diğer etkinliklere katılmak
 • Projelerin paydaşları ve iş ortakları ile iletişimin kurulması ve yürütülmesinde rol almak
 • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak
 • Proje kapsamında yapılacak toplantı ve eğitimlerin raporlamasını yapmak
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak
 • Projenin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek


Aranan nitelikler

 • Baroya kayıtlı avukat olmak
 • Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle ilgili davaları takip etmiş olmak
 • Ayrımcılık ve şiddet konularında hukuki deneyim ve bilgi sahibi olmak
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak
 • SPoD’un ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak
 • LGBTİ+ hakları alanında çalışma deneyimine sahip olmak
 • Mail, telefon, online ve yüz yüze danışmanlık verebilecek yetkinlikte olmak
 • Yapılan işin raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak
 • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak
 • MS Office, Google Drive, Zoom, Slack programlarını etkili biçimde kullanabilmek
 • Gerektiğinde şehir dışı seyahat edebilecek olmak
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Sivil toplum deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • SPoD’un hukuk çalışmalarına katılmış olmak tercih sebebidir.

Aranan özellikleri ve iş tanımını incelediğiniz pozisyona başvurmak için en geç 23 Ocak 2023 Pazartesi günü 17:59’a kadar buradan başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.


Etiketler: yaşam, çalışma hayatı
İstihdam