20/03/2020 | Yazar: Ali Erol

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “toplumsal cinsiyet eşitliği”ni tüzüğüne kaydetti

Toplumsal cinsiyet eşitliği DİSK Tüzüğü’nde Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Şubat ayında topladığı 16. Genel Kurulu’nda kadın işçilerin görüş ve önerileri doğrultusunda DİSK Anatüzüğü’nde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan değişiklikleri kayda geçirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin DİSK Tüzüğü’ne kaydedilmesiyle kadın işçilerin sendikal etkinliklere daha fazla katılması, sendikal eğitim ve örgütlenme faaliyetlerinde daha etkin yer alması ve toplu iş sözleşmelerine toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hükümler konulması hedefleniyor.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramı, DİSK Anatüzüğü’nün “Konfederasyonun Amaç ve İlkeleri” ile “Konfederasyonun Görev ve Yetkileri” maddelerine eklendi.

Konfederasyonun Amaç ve İlkeleri: “Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde tüm işçilerin, işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı, temel ilke sayar.”

Konfederasyonun Görev ve Yetkileri: “Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşamına, toplumda dezavantajlı hale getirilen başta kadın, genç, yaşlı, çocuk, engelli, emekli ve göçmen işçiler olmak üzere tüm işçilerin sorunlarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yaklaşarak, bu konulara ve sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunun için kurumlar ve komisyonlar kurmak, gerekli araçları sağlamak.”

DİSK Genel Kurulu’nda ayrıca “Kadın Dairesi”nin çalışma alanları yeniden tanımlandı ve Tüzük değişikliğiyle konfederasyonunun organları arasına “Kadın Temsilciler Kurulu” ve “Bölge Kadın Temsilciler Kurulu” eklendi.

DİSK 16. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi’ne DİSK’in mücadele hedeflerinin arasında “kadınlara karşı şiddet”le mücadelenin etkin bir biçimde yürütülmesi için İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması talepleri de alındı.

toplumsal-cinsiyet-esitligi-disk-tuzugu-nde-1

Çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği…

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı olarak metal iş kolunda faaliyet gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası, 20. Genel Kurulu'nda güncellediği tüzüğüne “cinsel yönelim ve cinsel kimlik ayrımcılığı ile mücadele”yi ekledi.

DİSK, ‘Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu’ başlıklı “anayasa” önerisinde, ‘cinsel yönelim ve cinsel kimlik’i de ayrımcılık yasakları arasına almıştı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” araştırmasının “Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet” kısmında “cinsel yönelim ayrımcılığı”na da yer verdi.

LGBTİ+ işçilerin maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgili yeterli ve sağlıklı bilgiye ulaşılamadığına dair “Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” araştırma yürütücülerinin altını çizdiği nokta ise şöyle: 

“Burada unutulmaması gereken nokta, işçilerin ayrımcılıkla başa çıkma stratejilerinden biri olarak cinsel yönelimlerini gizli tutabilmeleri; cinsel kimliklerinin ifşa edilmesine ilişkin kaygı yaşadıkları için maruz kaldıkları ayrımcılığı ifade edemeyebilme olasılıklarıdır. Bu bakımdan ve araştırmanın kısıtlılıkları da düşünülerek, kadın ve erkek ikili ayrımlarının ötesinde LGBTİ+ bireylerin maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgili yeterli ve sağlıklı bilgiye ulaşılamadığı da göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların daha yüksek olduğunu tahmin etmek zor değildir. 

Türkiye’de Kamu ve Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu 2019 Yılı Araştırmaları işte burada…


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
nefret