23/09/2021 | Yazar: Kaos GL

Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin Başka Bir Siyaset Okulu’nda Kaos GL’den Umut Güner ve Yıldız Tar, LGBTİ+’lara ve Romanlara ayrımcılığın kesişimini anlattı.

Toplumun dışına itilen LGBTİ+’ların ve Romanların ortak deneyimleri Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin toplumsal meselelere ilgi duyan gençlerin ve genç Romanların siyasal ve sosyal alanda aktif yurttaşlar olmalarını teşvik etmek ve karar verici mekanizmalara katılımlarını arttırmak için düzenlediği 2021 Başka Bir Siyaset Okulu’nda LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlükleri konuşuldu.

İstanbul Kilyos’ta düzenlenen okulun dördüncü gününde (22 Eylül) Kaos GL’den Umut Güner ve Yıldız Tar, ayrımcılık mekanizmaları ile toplumsal ve siyasal dönüşüm için yapılabilecekleri anlattı.

Tar, LGBTİ+’lara ayrımcılığın eşitsizlikten kaynaklandığını ve ayrımcılığın hiyerarşik, eşitsiz düzenden kaynaklanan sistematik bir ihlal olduğunu belirtti. Güner ise, dünden bugüne hak ihlallerine karşı mücadele yöntemlerini konuştu.

Sunumların ardından toplumsal dönüşüm için neler yapılabileceği ve özellikle Roman LGBTİ+’ların eşitlik ve özgürlükleri için birlikte mücadele yolları tartışıldı. Görmezden gelinen ve sosyal dışlamayla toplumun dışına itilen LGBTİ+’ların ve Romanların kayıt dışı ekonomiye katılımındaki ortak deneyimleri paylaşıldı.

toplumun-disina-itilen-lgbti-larin-ve-romanlarin-ortak-deneyimleri-1

Başka Bir Siyaset Okulu hakkında

Başka Bir Siyaset Okulu‘nun hedefi toplumsal meselelere ilgi duyan gençlerin ve genç Romanların siyasal ve sosyal alanda aktif yurttaşlar olmalarını teşvik etmek ve karar verici mekanizmalara katılımlarını arttırmak. Bu doğrultuda eğitim programı boyunca aktif yurttaşlık, sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi ve Avrupa’da ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi ile Romanlara yönelik politikalar gibi çeşitli siyasal konuların yanında ayrımcılık ile sosyal içerme, toplumsal cinsiyet, sanat ve aktivizm gibi tematik konular işleniyor. Katılım ve liderlik için beceri gelişimine de önem veren program siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, kamuya hitabet gibi pratiğe yönelik modüller de içeriyor. Dersler grup aktiviteleri ve atölyeler ile destekleniyor.


Etiketler: insan hakları, nefret suçları, çalışma hayatı
İstihdam