23/03/2021 | Yazar: Kaos GL

Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (GoFor): “Fesih kararı, kadınların, LGBTİQ+’ların hayatları ve toplumun refahı için büyük bir tehlike arz etmektedir.”

“Toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu kazanımların mücadelesini hep birlikte vereceğiz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (GoFor), 20 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair “Sözleşme’den vazgeçmiyoruz” diyor:

“GoFor Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en büyük kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli politikalara, önleyici ve koruyucu özelliğe sahip olan İstanbul Sözleşmesi 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshi ilan edildi.

Türkiye’nin öncülüğünde ve İstanbul’da imzalanan adıyla amacını özetleyen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin feshine dair kadın haklarının sekteye uğramasının söz konusu olmasından ötürü kaygı içerisindeyiz. Sözleşmeden çekilme kararı Anayasa’ya ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır. Hukukun üstünlüğü temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmenin Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kaldırılması hukukumuza aykırıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hususundaki en önemli engel olan şiddetle mücadelede alınan fesih kararı, kadınların, LGBTİQ+’ların hayatları ve toplumun refahı için büyük bir tehlike arz etmektedir.

İstanbul Sözleşmesi, kadını ve aileyi şiddetten korurken; önleme, koruma, yargılama/kovuşturma ve bütüncül politikalar/destek politikaları ilkeleri ile şiddet ile mücadelede önemli bir kazanımdır. Toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu kazanımların mücadelesini hep birlikte vereceğiz.

Kadına yönelik şiddete/şiddetin her türlüsüne karşıyız ve mücadelede dayanışma içerisindeyiz.”


Etiketler: insan hakları
İstihdam