13/04/2012 | Yazar: Barış Sulu

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Trans Erkek / Kadından Erkeğe Transeksüellerin Deneyimleri kitabını yayınladı. Aras Güngör tarafından hazırlanan kitapta 8 trans erkek bireyin deneyimleri var.

Trans Erkek Deneyimleri Kitaplaştırıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Trans Erkek / Kadından Erkeğe Transeksüellerin Deneyimleri kitabını yayınladı. Aras Güngör tarafından hazırlanan kitapta 8 trans erkek bireyin deneyimleri var.
 
Güngör kitabın hazırlanma fikrini önsözde “Türkiye’de ve dünyada hem LGBT hareket içinde hem de toplumsal alanda trans erkek görünürlüğünün bu denli az olması ve dahası medyada çok az rastladığımız trans erkek haberlerinin benim yaşamıma dokunduğu gibi başka insanların hayatlarında da önemli bir dönüm noktası olduğu inancıyla bu kitabı hazırlama fikri çıktı ortaya.” diye anlatmakta.
 
Kitapta trans erkeklerin çocukluktan, okul hayatına, iş yaşantısından, ailelerine, hukuki süreçlerinden ameliyat süreçlerine ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlatıyor.
 
Kitapta trans erkeklerin tıbbi süreçlerini Doçent Doktor Serdar Nasır anlatmış, kitabın “trans geçiş süreci ve hukuka genel bakış” kısmını da Avukat Sinem Hun hazırlamış.
 
Bilinen ilk trans erkek deneyimi Jake Bee Garland’ın kısa hayat hikayesine de yer veren kitapta trans sözlüğü de yer almakta.
 
Bu alanda yayınlanmış ilk Türkçe kitap olma özelliğini taşıyan kitap trans erkeklikle ilgili Türkçe kaynak sıkıntısını da kırmayı amaçlıyor.
 
Kitabın Tennur Baş’a ait kapak tasarımında transerkeklerin hangi terimlerle yaftalandıklarına/etiketlendiklerine dikkat çekilmiş.
 
Kitap Türkiye'deki tüm LGBT derneklerinin ofislerinden ücretsiz olarak edinilebilir.* 
 
Kitabın önsözünden:
 
“Trans erkekler sosyal, tıbbi ve hukuki süreçlerini, ailelerine açılma yollarını genellikle internet üzerinden kurdukları ağlar yoluyla birbirleriyle paylaşıyorlar. Ancak bu ağ oldukça dar bir çerçevede, dışarıya kapalı bir şekilde kişiselleşiyor ve ne yazık ki bilgi belli bir grubun kullanım alanı dışına çıkamıyor. Bilgilenme sürecinin bu denli küçük gruplarda olması bir yandan trans erkeklerin erkeklik algılarının sarsılmaz yapısı ile diğer yandan görünürlüğün trans erkekler için yaşam alanlarına ciddi bir tehdit olarak algılamasından kaynaklanıyor. Diğer yandan bu iletişime dahil olabilen “şanslı” azınlığın dışında kalan; örneğin taşrada yaşayan sosyo-ekonomik koşullar ve kültürel kodlar nedeniyle bu iletişim ağından haberdar olamayan trans erkekler her gün bunalım eşiklerinde mutsuz, umutsuz bir bekleyiş içinde hayatlarının dökümünü yapıyorlar.
 
Kabaca Türkiye’de 15 yıllık tarihi olan örgütlü LGBT hareket içersinde de trans erkekler iktidar ve hiyerarşi duvarlarına çarpabiliyor.
 
Bizler aynı yaşta iki çocukken birimiz “amcalara pipini göster” diye misafir odalarına çağırıldık, diğerimiz eteğini açtı diye arka odalara kapatıldık. Büyüdüğümüzde birimiz misafir odalarından bunalıp sokak kapısından çıktı, diğerimiz üstüne kapatılan kapının kilidini bile açamadı. Sistem biyolojik farklılığımızı böyle sınıflandırdı ve bizi böyle ayrıştırdı. Zor da olsa o kapıları kırarak dışarı çıkan ve şimdilerde “LGBT hareket” olarak adlandırabildiğimiz çevre içinde transların görünürlüğünü arttırmasının bir işareti olarak bu kitap şu an elinizde.”
 
*Kitabı Ankara'da Pembe Hayat ve Kaos GL'den, İstanbul'da İstanbul LGBTT, Lambdaistanbul ve SPoD'dan, İzmir'de Siyah Pembe Üçgen'den, Diyarbakır'da Hebûn LGBT'den edinebilirsiniz.
 

Etiketler: yaşam
Nefret