02/01/2020 | Yazar: Kaos GL

Trans Terapi Grubu’nda bir araya gelen translar, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak için Trans İstanbul İnisiyatifi’ni kurdu.

Trans İstanbul İnisiyatifi kuruldu! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Trans Terapi Grubu toplantılarında bir araya gelen translar, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla Trans İstanbul İnisiyatifi’ni kurdu.

İnisiyatif kuruluş metninde, Anayasa’nın temel hakları düzenleyen 10 ve 17. Maddelerine değiniyor ve bu yasal çerçeveye rağmen ihlal edilen en temel haklarını sıralıyor. “Hayatın her alanında maruz kaldığımız transfobik ve aynı zamanda heteroseksist şiddete karşı mücadele edebilmek için; bizi güçlendirecek alanları hep birlikte var edeceğiz” diyen İnisiyaif, herkesi dayanışmaya, örgütlenmeye çağırıyor.

“Birbirimize güç katmaya çağırıyoruz”

İnisiyatif’in kuruluş metninin tamamı şöyle:

“Anayasa’nın 10.maddesine göre; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Ancak “Cinsiyet kimliği ibaresine yer vermeyen eşitlik maddesi, biz transları anayasal güvencenin dışında bırakıyor ve ayrımcılığa karşı bizleri korumuyor.

“Yine Anayasası’nın 17.maddesine göre; herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ancak var olan sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzen içerisinde, en başta yaşam hakkımız olmak üzere, sağlık, çalışma, barınma ve eğitim gibi en temel haklara erişimimiz engellenmektedir.

“Temel hak ve özgürlüklerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve hayatın her alanında maruz kaldığımız transfobik ve aynı zamanda heteroseksist şiddete karşı mücadele edebilmek için; bizi güçlendirecek alanları hep birlikte var edeceğiz. Bu amaçla, Trans Terapi Grubu toplantılarında bir araya gelen translar olarak, Trans İstanbul İnisiyatifinin tohumlarını attık.2013 yılından beri her ayın ilk çarşambası İstanbul’da düzenlenen Trans Terapi Grubu toplantıları, transların geçiş sürecine yönelik psikososyal destek sağlayan bir alandır.

“İşte böylesine bize ait, güçlendirici alanları çoğaltmak gayesiyle bir inisiyatif kapsamında örgütlenerek daha da güçlenmeye karar verdik. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’da her ay, translara yönelik eğitimler, seminerler, atölyeler ve çeşitli sosyo-kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz.

“Trans İstanbul İnisiyatifi olarak, LGBTİ+ herkesi dayanışmaya, örgütlenmeye ve birbirimize güç katmaya çağırıyoruz. Bizimle bu amaç doğrultusunda örgütlenmek ve toplantılarımızdan haberdar olmak istiyorsanız transinisiyatif@gmail.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Vardık, Varız, Var Olacağız! Ne Yanlışız, Ne Yalnız!”

Trans İstanbul İnisiyatifine buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: yaşam
İstihdam