31/05/2017 | Yazar: Kaos GL

Mahkeme dört yılın sonunda trans kadın mahpusun trans geçiş ameliyatı olmasında bir engel bulunmadığına karar verdi.

Trans mahpus cinsiyet geçiş sürecini hapishanede tamamlayacak Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Mahkeme dört yılın sonunda trans kadın mahpusun trans geçiş ameliyatı olmasında bir engel bulunmadığına karar verdi.

Trans mahpuslar Türkiye hapishanelerinde cinsiyet geçiş süreçlerini başlatabiliyor, başlatanlar sürecini hapishanelerde tamamlayabiliyorlar. Dışarıda olduğu gibi hapishanede de bu süreci tamamlamak bir dizi bürokratik engeller sebebiyle uzayabiliyor. Hapishanelerde, bilinen ilk trans ameliyatı 2014 yılında çeşitli derneklerin ve avukatların desteği ile başlamış ve yapılan başvurular sonucunda Bülent Ecevit Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde mahkum koğuşu açılarak ameliyatı gerçekleşmişti.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğumu bilgi edinme başvurularına cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve ameliyat için başvuran mahpusların sayısına dair sorular cevapsız bırakıldı. Ancak derneğe trans mahpusların yollamış olduğu mektuplarda cinsiyet geçiş sürecine dair sorular gelmeye devam ediyor ve dernek de bu yönlü danışmanlık vererek mahpusları bilgilendiriyor.

Dört yıl sonra gelen karar

CİSST’in danışma verdiği bir trans kadın mahpusun cinsiyet geçiş ameliyatı olmasında bir engelin olmadığına ilişkin mahkeme kararı 4 yılın sonunda verildi. Sağlık Bakanlığı’nın kararı şöyle:

“Halen Transseksüalizm tanısı Psikiyatri Uzmanınca konulup en az 1 yıl süren Psikiyatri Kliniği takibi sonrasında kişi aldığı sağlık kurulu raporuyla mahkemeye bavurmaktadır. Mahkemenin başlamasını takiben Hakimin isteğiyle ikinci kalıcı rapor verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerince verilen karar neticesinde tıbbi işlem başlatılmaktadır.”

“Kadından-Erkeğe Erkekten-Kadına Cinsiyet Değiştirme İşlemlerinde birçok farklı cerrahi teknikler kullanılmaktadır. Cinsiyet değiştirme işlemi için; 3. Basamak Sağlık Hizmeti Sunucularında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Branş Uzmanlarının tamamının bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenmelidir. Sağlık raporuna Tıbbi Genetik Uzmanından alınan görüş yazısı eklenmelidir.”

“Bu itibarla yukarıda yer alan şartları karşılaması halinde Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde yer alan ve estetik amaçlı olmayan sağlık hizmet giderleri Bakanlığımız bütçesine konulan ödenekten karşılanabileceği mütalaa edilmektedir.”

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için Hapiste LGBTİ blogunu takip edebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları
bülten