20/11/2023 | Yazar: Kaos GL

Ankara Barosu’ndan 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü açıklaması: “Nefret ve ayrımcılık yüzünden hayatını kaybeden transları saygıyla anıyoruz.”

“Tüm insanlar eşittir, translar hariç değil” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi ve Gelincik Merkezi - Cinsel Şiddete Karşı Destek ve Dayanışma Birimi, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü için ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada Baro, translara yönelik nefret cinayetlerinin ve yaşama alanları/imkanları/hakları ellerinden alınması neticesinde gerçekleşen trans intiharlarının takipçisi olacağının altını çizdi:

“Rita Hester 20 Kasım 1998'de ABD’nin Boston şehrinde transfobik saldırı sonrası hayatını kaybetmiştir. 1999 yılından bu yana her 20 Kasım'da nefret suçu mağduru translar anılmaktadır.

Translar, başta yaşam hakkı olmak üzere en temel insan hakları olan sağlık, barınma, çalışma ve eğitim hakkı gibi haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmakta, uğradıkları ayrımcılık nedeniyle medeni ve siyasal haklarına dahi erişememektedirler.

En temel insan hakkı olan yaşam hakları, transfobi ve ayrımcılık sonucunda nefret suçları ile transların ellerinden alınmakta kimi zaman da karşı karşıya kaldıkları transfobi ve ayrımcılık sonucunda translar kendi yaşam haklarından vazgeçmek zorunda bırakılmaktadırlar.

Son 1 yılda sadece Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde translar çadır/konteynır, gıda, ilaç başta olmak üzere deprem odaklı yardımlara erişememiş, son seçim döneminde seçme ve seçilme haklarını kullanmada cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılmış, ilaca ve sağlık hakkına erişemedikleri için ölüme mahkum edilmiş, transfobik saldırılar neticesinde yaşam hakları ellerinden alınmıştır.

Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde devletlerin insan haklarının sağlanması noktasında pozitif ve negatif yükümlülüklerinin bulunduğu aşikardır. Anayasanın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi translar söz konusu olduğunda şekli eşitliğin ötesine geçerek hiçbir zaman maddi boyuta erişememiştir.

Ankara Barosu olarak translara yönelik nefret cinayetlerinin ve yaşama alanları/imkanları/hakları ellerinden alınması neticesinde gerçekleşen trans intiharlarının takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyor, bu vesile ile nefret ve ayrımcılık yüzünden hayatını kaybeden transları saygıyla anıyoruz.

Bütün insanlar eşittir, translar hariç değil.”


Etiketler: insan hakları, yaşam, nefret suçları, eğitim, barınma, sağlık
İstihdam