12/03/2024 | Yazar: Belgin Günay

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde hekimler ve LGBTİQ+ hak savunucuları ile sağlık hakkı savunucularının bir araya geldiği LGBTİQ+ çalışma grubu ilk toplantısını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği LGBTİQ+ Çalışma Grubu kuruldu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde LGBTİQ+’ların sağlık hizmetlerine daha kolay, kapsayıcı ve eşitlikçi biçimde erişebilmesini hedefleyen LGBTİQ+ Çalışma Grubu kuruldu. Grup ilk toplantısını 11 Mart Pazartesi günü TTB genel merkezinde gerçekleştirdi. Çalışma Grubu'nda hekimlerin yanı sıra LGBTİQ+ hak savunucuları ile sağlık hakkı savunucuları da bulunuyor.

İlk toplantıda, çalışmalara başlamadan önce mevzuata uygun ilkeler ve bir yönerge metni yazılmasına karar verildi. Söz konusu metnin ilkeler kısmı evrensel insan hakları esas alınarak tıp öğrencileri ve dernek çalışanı aktivistler tarafından; mevzuata uygunluk ve yönerge kısmı ise çalışma grubundaki hekimler tarafından yazılacak. Ardından yürütme kurulu oluşturulacak.

Hem TTB tarihi hem de Türkiye tıbbı tarihi açısından kapsamlı çalışmalar hazırlaması düşünülen LGBTİQ+ Çalışma Grubu; pek çok atölye, çalıştay, film gösterimleri ve disiplinler arası diyalog çalışmaları planlıyor. Grup, sadece LGBTİQ+ hareketini değil profesyonel olmayan özneleri de ilk kez sağlık çalışmalarına dahil edecek.


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet, sağlık, sağlık hakkı
İstihdam