03/03/2021 | Yazar: Kaos GL

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a: LGBTİ+ örgütleriyle ortak çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz?

“Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni neden etkin şekilde uygulamıyor?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İstanbul Sözleşmesinin etkin uygulanmamasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.

Türkiye’de 2014’ten beri yürüklükte bulunan İstanbul Sözleşmesi’nin taraf devletlere yükümlülükler getirdiğini hatırlatan Gülüm, “Ancak Türkiye’de siyasi iktidar kadınların aile ve toplumdaki geleneksel rollerini vurgulayan ayrımcı kalıp yargıları desteklemiş ve İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı üzerinden söylem geliştirmiştir ve sözleşme, etkin bir biçimde uygulanmamıştır. Sözleşme gereğince yetkili makamların bağımsız kadın örgütleri, feministler ve LGBTİ+ örgütleriyle işbirliği halinde olması, kurumsal ve sosyal eğitim çalışmalarına uzmanlıklarının dahil edilmesi, teşvik ve bütçe ayrılması gerekirken bu kurumlar dışlanmış, etkinlikleri kısıtlanmış hatta bazıları kapatılmıştır” dedi.

Gülüm, kolluk birimleri, yargı pratikleri ve yasal mekanizmalarından yetersizliğinden de bahsederek Selçuk’a şu soruları yöneltti:

1) Türkiye, kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesi, soruşturulması, yargıya götürülmesi ve cezalandırılması bakımından İstanbul Sözleşmesi’ni neden etkin şekilde uygulamamaktadır?

2) Bakanlığınızca İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun kapsamında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın anlaşılması ve engellenmesi için kurumsal ve sosyal alanda farkındalık geliştirecek eğitim çalışmaları yapılmış mıdır? Bu eğitim çalışmalarına bağımsız kadın örgütleri, feministler ve LGBTİ’+ örgütleri dahil edilmiş midir?

3) İstanbul Sözleşmesi gereğince kırsalda yaşayan kadınlar, Kürt kadınları, engelli kadınlar, mülteci kadınlar, trans kadınlar ve lezbiyen kadınlar gibi kesişimsel ayrımcılığa maruz kalan kadınları etkileyen her türlü şiddetin önlenmesine ilişkin özgün uygulamalarınız mevcut mudur?

4) Kadınların koruma ve destek hizmetlerine erişebilirliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde yaptığınız çalışmalar nelerdir? Büyük şehirlerdeki ŞÖNİM sayısını arttırmayı ve bu merkezleri kadınları güçlendiren alanlara dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?

5)Görevlerini yerine getirmeyen, şiddeti tolere eden ve mağdurları suçlayan devlet aktörlerine karşı gerekli yaptırımlar uygulanmakta mıdır?

6) İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması için bağımsız kadın örgütleri, feministler ve LGBTİ+ örgütleri ile ortak çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz?

7) Bakanlığınızca kadına yönelik suç istatistiğinin görünür kılınması ve şiddetle etkin mücadele edilebilmesi için ayrıntılı bir veri tabanı oluşturulmuş mudur?

8) İstanbul Sözleşmesi’nin 5. maddesi gereğince güvenlik güçleri ve diğer devlet yetkililerince uygulanan şiddetin de önlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığınızca almayı planladığınız tedbirler mevcut mudur?

9) Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik erkek şiddetinin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’ne uygun tedbirleri güçlendiren politikalar yapmayı planlıyor musunuz?


Etiketler: insan hakları, kadın
İstihdam