13/05/2015 | Yazar: Hakan Özkan

Mülteci haklarına ilişkin hak temelli çalışanlar, LGBT örgütleri, mülteci haklarına ilişkin alan çalışanları "Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nda buluştu.

Türkiye’deki LGBT mülteciler çalıştayı Ankara’da gerçekleşti Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Mülteci haklarına ilişkin hak temelli çalışanlar, LGBT örgütleri, mülteci haklarına ilişkin alan çalışanları "Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nda buluştu.

"Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" 9 Mayıs Cumartesi  günü Ankara’da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nde yapıldı.

Tüm gün süren çalıştay, “LGBT Mülteciler Açısından Kayıt/Yerleştirme Sorunu, Suriyeli LGBT Mültecilerin Bilgiye Erişim Sorunu” başlığı ile Kaos GL’den Av. Hayriye Kara’nın konuşması ile başladı. Alandaki deneyimlerinden, sorunlardan ve mevzuattan bahseden Kara, LGBT mültecilerin karşılaştıkları kayıt sorunları, sosyal hayatta yaşadıkları sorunları aktardı.

LGBT mülteciler kimliklerini saklamak zorunda kalabiliyor

Avukat Hayriye Kara LGBT mültecilerin sorunlarını şu şekilde paylaştı:

“Ön başvuruda mülteciler cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini söyleyemeyebiliyor. Bu durumda gönderildikleri uydu kentlerde birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Partnerleriyle beraber kayıt yaptıramayabiliyor, yıllar sonrasına görüşme tarihi alabiliyorlar.”

Mültecilerin ülkelerine göre karşılaştıkları farklı uygulamalar ve deneyimler mültecilerle çalışan diğer sivil toplum çalışanlarına aktarıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) uygulamaları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından değerlendirildi ve tartışıldı.

LGBT mülteciler kaldıkları evlerden görüntüsü ve cinsiyet kimliği nedeniyle atılabiliyor

Lambdaistanbul gönüllüsü ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanı Nader Türkmani:

“Yaşadığımız sorunlar farklılaşıyor. Yabancı tanıtma belgesi alırken alırken, belediyeler farklı uygulamalarla karşımıza çıkabiliyor. Bir belediye fatura isterken, diğerinde sadece adresinizi beyan etmeniz yetebiliyor. LGBT mülteciler için barınma dâhil birçok sorun mevcut. Birlikte yaşamak zorunda olduğu kişilerden kimliklerini gizleyebiliyorlar. Efemine erkekler ve trans kadınlar evlerden atılabiliyorlar.”

Mülteci Hakları Merkezi’nden Veysel Eşsiz, GİGM uygulamaları ve mültecilerin yerleştirme sorunu üzerinden, mültecilerin aldıkları ret kararlarına karşı mevzuattan ve uygulamalardan bahsetti.  Eşsiz’in kararlara itiraz yolları ve idari mekanizmaları anlattığı konuşmasından sonra, alanda çalışan STK çalışanları deneyim aktarımında bulundu.

Sağlık hizmetine ulaşım sınırlı ve kesin bir uygulama yok

Yuva Derneği’nden Özlem Çolak: “Sağlık alanında bile uygulama eksikliği var, yabancı tanıtma belgesi aldıktan sonra, üniversite hastaneleri sağlık hizmetinde bulunabiliyor. Hastaneler Aile Hekimlerine, Aile Hekimleri ise tekrar Hastanelere yönlendiriyor. Acil durumlarda hastalar stabil duruma geldiğinde, sağlık hizmetinin dışında kalıyor.”

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ, GİGM uygulamalarında yaşanan eksiklikler ve bu eksikliklere karşı sivil toplumun rolüne dair mekanizmalardan bahsetti. Çalıştay’a katılan katılımcılar arasında uygulamalardaki eksikliklere dair gönderilmek üzere bir taslak mektup oluşturdu.

Çalıştay, işbirliği geliştirme üzerine tartışmalar ile sona erdi.


Etiketler: insan hakları, mülteci
İstihdam