10/07/2008 | Yazar: Barış Sulu

29 Mayıs 2008’de ‘Türk aile yapısı’na ve ‘genel ahlak’a aykırı olduğu için kapatılması talep edilen Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği’ne insan hakları örgütlerinden destek geliyor. Daha önce İnsan Hakları İzleme Örgütü basın açıklaması yaparak Lambdaistanbul Derneğinin kapatılma kararını protesto etmişti. Uluslararası Af Örgütü de LGBTT örgütlere yönelik ihlallere son verilmesi için İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a yönelik bir imza/mektup kampanyası başlattı.29 Mayıs 2008’de ‘Türk aile yapısı’na ve ‘genel ahlak’a aykırı olduğu için kapatılması talep edilen Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği’ne insan hakları örgütlerinden destek geliyor. Daha önce İnsan Hakları İzleme Örgütü basın açıklaması yaparak Lambdaistanbul Derneğinin kapatılma kararını protesto etmişti. Uluslararası Af Örgütü de LGBTT örgütlere yönelik ihlallere son verilmesi için İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a yönelik bir imza/mektup kampanyası başlattı.

KAOS GL - 10/07/2008

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de LGBTT bireylerin düşünce ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik yasal engellerin kaldırılmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a mektup yazmaya çağırılıyor.

Uluslararası Af Örgütü Beşir Atalay’a yönelik mektubunda, özellikle Yogyakarta Prensipleri 20. maddesinde belirtildiği gibi ‘cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili tüm barışçıl toplanma, örgütlenme ve savunma haklarının garanti altına alınmasının sağlanması ve bu tür dernek ve grupların yasal statü kazanması’ dâhil, Beşir Atalay’a cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmaksızın tüm insanların örgütlenme ve dernek kurma özgürlüğüne saygı duyulması ve korunmasına ilişkin görevi hatırlatılması;

Kamu düzeni, genel ahlak, kamu sağlığı ve güvenliği kavramlarının farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleriyle ilişkili barışçıl örgütlenme hakkını kısıtlamaya yönelik hiçbir şekilde kullanılmayacağının Atalay tarafından garanti edilmesi talebi;

Atalay’ın cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde eşitsiz muameleye karşı koruma sağlanmasını içeren kapsamlı bir ayrımcılık karşıtı yasayı desteklemesi talebi;

Atalay’ın valilikler ve dernek müdürlüklerine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmaksızın tüm insanların örgütlenme ve dernek kurma özgürlüklerine saygı duyulması ve korunması; ayrıca cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli tüm ayrımcılıkların kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konularındaki yükümlülüklerini hatırlatmasını istiyor.

Link: http://www.amnesty.org.tr/lgbtpetition.php3

"İçişleri Bakanı, Sayın Beşir Atalay

besir.atalay@icisleri.gov.tr

Sayın Bakan,

Size Türkiye’deki tüm insanların, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımı yapılmaksızın, örgütlenme ve dernek kurma özgürlüğünün garanti edilmesine ilişkin sorumluluğunuz hakkında yazıyorum.
İstanbul Valiliği’nin lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel dayanışma derneği Lambda İstanbul’un ‘genel ahlaka aykırı’ olduğu gerekçesiyle kapatılma kararıyla sonuçlanan başvurusu hakkında hayal kırıklığına uğradım ve endişeleniyorum. Hâlihazırda Lambdaistanbul’un bu kararı temyize götürdüğünü biliyorum.

Dernekler Kanunu’nun lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüellerin hakları dahil insan haklarını savunmayı hedefleyen barışçıl etkinlikleri koruma altına alan bir şekilde hayata geçirilmesini garanti etmenizi istiyorum. Bu yöndeki bir girişim genel ahlak kavramının farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleriyle ilişkili konularda barışçıl örgütlenme hakkını herhangi bir şekilde kısıtlamaya yönelik kullanılmamasını sağlamalıdır.

Buna göre, il dernekler müdürlükleri dâhil Türkiye’deki tüm yerel ve bölgesel hükümetlerin, bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında barış içinde örgütlenme, dernekleşme, toplanma ve savunuculuk yapma haklarını korumalarını ve bu tür dernek ve grupların yasalarca tanınmasını sağlamak için gerekli önlemleri almanızı rica ediyorum.

Buna ek olarak sizi, hayatın tüm alanlarındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli eşitsiz muameleye karşı korumayı da içeren geniş kapsamlı bir ayrımcılık karşıtı yasayı desteklemeye çağırıyorum.Etiketler: yaşam
Nefret