29/12/2014 | Yazar: Hakan Özkan

Kaos GL Derneği, Perşembe günü üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek dernek politikalarına ilişkin öneri ve yorumları topladı.

Üniversite öğrencileri Kaos GL’den beklentilerini paylaştı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, Perşembe günü üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek dernek politikalarına ilişkin öneri ve yorumları topladı.  

 

Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşen üniversiteli öğrenciler bulgulama toplantısına, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi Renkli Düşün, Hacettepe Üniversitesi Queer Araştırma Topluluğu, İpek Üniversitesi, ODTÜ LGBT Dayanışması, TOBB, Ufuk Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Kulubü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden öğrenciler katıldı.

 

Toplantı Kaos GL’den Murat Köylü’nün sunumu ile başladı. Köylü, Kaos GL Derneği’nin tüzel kişiliği ve derneğin doldurduğu alandan bahsetti. Genel olarak Kaos GL’nin bizzat yaptığı şeyleri, Kaos GL’nin kurumsal bağlamını paylaştı ve Kaos GL’nin bir STK olması açısından yerini belirterek müdahale alanlarının tanımlarını yaptı.

 

Bunun yanında müdahale edilen alanlarda, karşılaşılan sorunlardan, heteroseksizmden, kamuoyundan ve savunuculuk faaliyetleri açısından bu engellere karşı kazanılması gereken alanlar ve kazanımlar üzerinde duruldu. Toplumsal hareketlerde bireylerin de etkin olması hareketin, sadece STK’lardan oluşmadığı, kültür iletimleri, uluslararası varlıklar, siyasi bağlar ve ittifaklar, kanaat önderleri ve özkaynakların da olduğu anlatıldı.

 

Kaos GL’nin temel programları

 

Kaos GL’den Evren Çakmak ise, Kaos GL’nin temel programlarından bahsetti. Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme, Akademik Programlar ve Kültürel Etkinlikler Programı, İnsan Hakları-Savunuculuk ile Medya ve İletişim Programları ayrıntıları ile açıklandı.

 

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, Homofobi Karşıtı Buluşma, Yerel Buluşmalar, Feminist Forum, Bölgesel Ağ, Odak Grup Çalışmaları ve Tematik Toplantılar açıklanarak, etkinlikler üzerinde duruldu.

 

Yerel Muhabir Ağı, Sosyal Hizmet Ağı, Ruh Sağlığı Girişimi, Avukat Ağı, Eğitim-Sendika Çalışma Grubu ve ihtiyaç doğrultusunda genişleyen ağlarla beraber iç yapılar anlatıldı. Bunun yanında Kaos GL’nin içinde bulunduğu yapılardan bahsedildi.

 

Kaos GL’nin politikalarını nasıl buluyorsunuz?

 

Sunumların ardından katılımcılara Kaos GL’nin çalışma alanları ve politikaları üzerinden bulgulamaya dair sorular yönetildi. Üzerinde durulan noktalar ise şöyle oldu:

 

*LGBT gençlik hareketi tanımlamasının yaş ayrımcı bir tanımlama olduğu, LGBT öğrenci hareketi olarak tanımlanması gerektiği eleştirisi yapıldı. Üniversitelerin ve öğrenci hareketinin, hareket için daha spesifik ve güçlü olduğu, öğrenci ifadesinin kullanılması gerektiği üzerine bir fikir oluştu.

 

*Kaos GL’nin öğrenci toplulukları ile nasıl ilişkilendiği soruldu. Yapılan etkinlikler hakkında bilgi istendi. Öğrenci toplulukları Kaos GL ile ne gibi etkinlikler yaptıklarından bahsetti.

 

*Öğrenciler geçmişteki öğrenci topluluklarından oluşan bir çatı platform girişiminden bahsetti. Çatı platformun gerekliliği ve Kaos GL’nin bu konuda ne kadar destek verebileceği konuşuldu. Çatı platform oluşturma fikrinin, öğrenci topluluklarının gücü açısından gerekli olduğu ve politikaların birleştirilmesi gerektiği konuşuldu.

 

*Homofobi ve transfobi karşıtı yürüyüşlerde, LGBT olmayanlara attırılan sloganların içerik olarak sıkıntılı olduğu eleştirisi yapıldı.

 

*”Kaos GL’nin politikalarında ne gibi değişiklikler ve devamlılıklar olmalı?”, “Kaos GL’nin politikalarını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, üniversite eğitimleri konusunda başarılı olduğu yorumu yapıldı. Bunun yanında rektörlerle, dekanlarda Kaos GL’nin görüşebileceği konusunda istekler dile getirildi. Ancak bunun yerel öznelerin işi olduğu üzerinde fikir birliğine varıldı.

 

* Kaos GL ile farklı politik görüşten insanlarla arasında bir bariyer olduğu eleştirisi yapıldı. Burada görünmez bir hiyerarşi olduğu, vegan olmayan biri olduğunda, et yemesi üzerinden politika yapıldığını ve Kaos GL’nin bu durumda müdahale etmesi gerektiği söylendi. Bu eleştiriye, iç politikalar, bağış politikaları, örnek bağış politikaları, hizmetler örnek verilerek düzeltme ile cevap verildi.

 

*Kaos GL’nin doğrudan insanları örgütlemek gibi bir amacı olup olmadığı soruldu ve 17 Mayıs yürüyüşlerinin neden bir Onur Yürüyüşü’ne dönmediği soruldu. Bunun önündeki engelin ne olduğu tartışıldı. Katılımcıların genel görüşü, gelen isteğin aksine Pride’ın marka olduğu, Ankara için Pride’ın gerekli ve mümkün olmadığı oldu. 17 Mayıs Anti-Homofobi İnisiyatifi’nin geliştirilip, katılımcı sayısının artırılıp artırılmayacağı tartışıldı. Mekân ve tarihin, katılımcı sayısını etkileyip etkilemediği soruldu. ODTÜ ile karşılaştırıldığında görece daha az katılımın olduğu yürüyüşün, katılımcı sayısının az olmasının önündeki engellerin nasıl ortadan kalkabileceği tartışıldı. Genel görüş, Kaos GL’nin İstanbul’da var olan Pride markası ile yarışmak yerine, enerjisini Kaos Q+ gibi örneklere harcayarak yaygınlaştırması oldu.

 

*Işık Dağı pikniğinin neden yapılmadığı soruldu. Herhangi bir yoğunluk durumunda gönüllerin organizasyonun sağlanması şeklinde organizasyonun yapılması gerektiğinden bahsedildi ve etkinliğin birçok kişi tarafından beklendiği vurgulandı.

 

*Gönüllü sayısının artması ve gönüllülerin etkin katılımının sağlanması üzerinden eleştiriler yapıldı. 

*Bu etkinlik Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)  tarafından desteklenen "LGBT Hakları için Farkındalık Projesi" kapsamında gerçekleştirilmiştir.


Etiketler: yaşam
İstihdam