02/11/2022 | Yazar: Kaos GL

Türkiye’nin başkenti Ankara ve en kalabalık kenti İstanbul’daki devlet üniversitelerinde LGBTİ+ öğrencilerin hakları gözetiliyor mu, sorusuna ÜniKuir ve SPoD’un hazırladığı raor yanıt veriyor.

“Üniversitelerin tüm bileşenlerinin haklarına erişebilmesi, LGBTİ+’ların üniversitede eşit haklara erişimiyle mümkün” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye’nin başkenti Ankara ve en kalabalık kenti İstanbul’daki devlet üniversitelerinde LGBTİ+ öğrencilerin hakları gözetiliyor mu?

Bu soruyu Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir) ve Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) ortak yayımladığı raporda yanıtlıyor.

İki derneğin ortak ürünü “Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu: Mevcut Durum ve LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık” yayını kapsamında 18 üniversitenin öğrencileri, akademisyenleri, personelleri ve mezunlarıyla görüşüldü.

Rapor, kampüslerdeki güvenli alanlardan, akademik faaliyetlere, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalarından, üniversitelerdeki taciz ve şiddete çok farklı konu başlıklarında bir çerçeve sunuyor.

Neden bu çalışma?

Rapor’un “sunuş” bölümünde dernekler, Şubat 2019’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Tutum Belgesi adıyla üniversitelere gönderilen Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin durdurulmasının LGBTİ+ öğrenciler için eşit haklara erişimde yeni sorunlara yol açtığına dikkat çekiyor.

Dernekler bu bağlamda, bu rapora neden ihtiyaç duyduklarını da şöyle anlatıyor: “LGBTİ+ öğrenciler özellikle üniversitede maruz bırakıldıkları ihlallere, şiddete ve LGBTİ+’ların mevcut durumunun iyileştirilmesine ilişkin çözüm imkanlarını düşünürken, çözüm yolunun savunuculuk faaliyetlerimizde karşılaştığımız engeli ortadan kaldırmakla başlayacağını fark ettik. Faaliyetlerimizi yürütürken karşılaştığımız en büyük sorun, üniversiteli LGBTİ+’lar alanında yeterli izleme çalışmasının olmayışı ve en temelde verilere erişimde çekilen zorluktu. Yola yapısal bir izlemenin nicel izlemeyle beslenerek bilimsel yöntemler ışığında geliştirilen araştırmayla veri üretmek umuduyla çıktık.”

Raporda neler var?

Raporda, çalışmanın önemi, LGBTİ+ hakları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği izleme yöntemi ve bu yöntemin geliştirilmesi, ayrımcılık ile haklara erişimin ölçeklendirilmesi, mevzuat, müfredat, politika ve paydaş analizine yer veriliyor.

Raporda incelenen okullarsa şöyle: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi , İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

“Üniversitelerin tüm bileşenlerinin haklarına erişebilmesi, kampüslerde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair uygulamaların LGBTİ+’ları kapsamasıyla, odağına almasıyla ve bir bileşen olarak LGBTİ+’ların üniversitede eşit haklara erişimiyle mümkündür” diyen rapora buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam