04/05/2018 | Yazar: Kaos GL

“LGBTİ+ toplumunun hak ve tanınma taleplerinin karşılanması olmazsa olmaz bir zorunluluktur.”

“Vardık, varız, varolacağız” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul’da yapılan LGBTİ+ Meclis Forumu toplantısı sonuç metni yayınlandı: “LGBTİ+ toplumunun hak ve tanınma taleplerinin karşılanması olmazsa olmaz bir zorunluluktur.”

LGBTİ+ dernek, oluşum ve inisiyatifleri ile hak savunucularının fikir alışverişinde bulunması amacıyla İstanbul’da LGBTİ+ Meclis Forumu toplantısı yapıldı.

Forum şeklinde 14-15 Nisan'da düzenlenen toplantıya otuzdan fazla LGBTİ+ örgütü ve aktivistler katıldı. OHAL koşulları, LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanması, LGBTİ+ oluşumları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve mülteci LGBTİ+ların ana başlıklar halinde tartışıldığı forumda hak ihlallerine karşı mücadele yöntemleri konuşuldu.

İki günlük forumda paralel atölyeler de yapıldı. Birlikte belirlenen atölye başlıkları şöyleydi: Feminizm ve LGBTİ+ hareketinin ilişkileri, yerel aktivizmin güçlendirilmesi, seks işçiliği, sağlık hakkı bağlamında cinsel sağlık ve HIV/AIDS, çalışma hayatında ayrımcılık ve sendikaların rolü, LGBTİ+ mahpusların cezaevlerindeki durumu, LGBTİ+ gençliğin üniversite örgütlenmesi, transfobi, bir direniş pratiği olarak Queer Sanat.

Toplantıda sonuç metni yazmak için bir çalışma grubu da oluştu. Bu çalışma grubu, toplantıyı özetleyen ve yasaklara değinen bir metin kaleme aldı.

LGBTİ+ Meclis Forumu’ndan çıkan sonuç metni şöyle:

“Türkiye’nin dört bir yanından 30’a yakın LGBTİ+ örgütü ve bağımsız aktivistler olarak, yüz kişiden fazla bir katılımla LGBTİ+ hareketinin güncel sorunlarını tartışmak, içinden geçmekte olduğumuz süreci değerlendirmek, örgütler arasındaki ilişkileri masaya yatırmak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere İstanbul’da toplandık.

“İki gün süren toplantımızda:

“*OHAL ve aslında OHAL ilanı öncesinde artış gösteren LGBTİ+ toplumuna yönelik fiili yasaklar, baskı ve müdahalelere karşı yerel deneyimler tartışılarak mücadeleyi ortaklaştırmak üzere birlikte neler yapılabileceği,

“*LGBTİ+ örgütleri arasında yaşanan sorunları diyalog yoluyla çözmek, iletişim kanallarını artırmak, dayanışmayı çoğaltmak ve işbirliğini artırmak üzere nasıl bir yol izlenmesi gerektiği

“*Özellikle Suriye iç savaşından sonra ülkede yakıcı bir insan hakları sorunu haline gelen mülteciler meselesi kapsamında LGBTİ+ mültecilerin sorunlarının çözümü noktasında LGBTİ+ örgütlenmelerinin ne tür stratejiler geliştirebileceği üzerine ortak tartışma yürütüldü.

“Feminizm ve LGBTİ+ Hareketinin ilişkileri, yerel aktivizmin güçlendirilmesi, seks işçiliği, sağlık hakkı bağlamında cinsel sağlık ve HIV/AİDS, çalışma hayatında ayrımcılık ve sendikaların rolü, LGBTİ+ mahpusların cezaevlerindeki durumu, LGBTİ+ gençliğin üniversite örgütlenmesi, transfobi ve seks işçiliği yapan transların alandaki kimi iç çatışmaları, bir direniş pratiği olarak Queer Sanat başlıklarında atölyeler gerçekleştirildi.

“Siyasal ve toplumsal alanda uzun süredir yaşanan otoriterleşme ve muhafazakârlaşmaya paralel olarak LGBTİ+ toplumunun nefret söyleminin açık hedefi haline getirilmesi, yasal alanda LGBTİ+ varoluşunun kriminalize edilmesi ile savaş ve OHAL politikaları çerçevesinde LGBTİ+’lerin yaşam alanlarının daraltılmasına karşı demokratik toplum gerekliliklerinin asgari koşullarının yaratılması için;

“*OHAL’in bir an önce sonlandırılması,

“*Başta siyasal iktidar olmak üzere herkesin nefreti kışkırtıcı söylem ve eylemlerden kaçınması,

“*LGBTİ+ toplumunun hak ve tanınma taleplerinin karşılanması olmazsa olmaz bir zorunluluktur.

“Bu doğrultuda toplanan meclis girişimi LGBTİ+ toplumunun tüm baskılara rağmen bulundukları her yerde örgütlenmekten vazgeçmedikleri ve kararlılıkla mücadele ettikleri tespitini yaparak örgütlenmek, toplumsal muhalefet arasındaki teması güçlendirerek baskı ve engellemelere karşı dayanışmayı büyütmek ve mücadeleleri ortaklaştırmak noktasında başta LGBTİ+ toplumu olmak üzere tüm hak temelli örgütlenmelere ve demokrasi güçlerine çağrıda bulunur.

“Bugüne kadar özgürlük mücadelesinin kesintisiz ve topyekûn bir mücadele olduğunun bilinciyle hareket etmiş olan LGBTİ+ hareketi bundan sonra da bu bilinçle özgürlük, demokrasi, insan hakları ve toplumsal barış için söz ve politika üretmeye kararlılıkla devam edecektir.

“Birlikte, tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi kazanacağız!

“Vardık, Varız, Var Olacağız!”


Etiketler: yaşam
Nefret