19/04/2021 | Yazar: Kaos GL

Vegan Kortej: Sınıfsız, sınırsız, eşit, özgür, kuir vegan bir dünya hayalindeyiz.

Vegan Kortej, türcülükle yüzleşmeye çağırıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraf: 6 Mart 2021- 8 Mart Kadıköy Büyük Kadın Buluşması'ndan

Vegan aktivistler, hak temelli hareketlerin türcülükle mücadelesi için Vegan Korteji kurdu. “Diğer hak ve adalet arayışlarının sesine insan olmayan hayvanların sesini katarak vegan kortejlerdeyiz” diyen Vegan Kortej; türcü, erkek egemen, heteroseksist bu sömürü düzenini yıkmak ve teşhir etmek için mücadele edeceğini duyurdu.

Vegan Kortej’in manifestosu şöyle:

“Vegan olarak başladığımız noktadan hayvanların sesi olarak devam ediyoruz. Biliyoruz ki insan olmayan hayvanlar insanlar gibi haklarını savunamazlar, örgütlenemezler, haklarını dile getiremezler. Bizler veganlar olarak “Hayvan haklarını savunmak veganlıktır” diyoruz. Ve yine biliyoruz ki; insan olmayan hayvanlar her gün mezbahalarda, çiftliklerde, fabrikalarda, eğlence parklarında, hayvan hapishanelerinde, deney laboratuvarlarında, akvaryum, parklarda, sokaklarda, denizler ve okyanuslarda sistematik şiddete ve sömüreye maruz bırakılıyor ve katlediliyor.

“Özgür yaşam hakkı; insan gibi bilinç sahibi ve duyarlı tüm türler için en temel haktır. İnsan dışı hayvanların ise bu hakları gasp ediliyor ve onlar hayatlarının öznesi olmaktan çıkarılıyorlar. Tahakküm, sömürü ve şiddetten beslenen bu zihniyeti bizler yok sayıyoruz ve bu türcü zihniyete karşı olduğumuzu gideceğimiz her alanda, yapacağımız her etkinlikte haykıracağız, farkında olmayanlara ise var gücümüzle anlatacağız. Türcü, erkek egemen, heteroseksist bu sömürü düzenini yıkmak ve teşhir etmek için mücadele edeceğiz. İnsan olmayan hayvanları makine, mal, eşya veya üretim aracı olarak gören bu zihniyetle erkekleri kadınlardan, beyazı siyahtan, zengini yoksuldan üstün gören ya da gökkuşağının tüm renklerini söndürmeye çalışan zihniyet aynıdır.

“Bu zihniyetin karşısında duran Vegan Kortej olarak bizler, türcülüğü de cinsiyetçilik, ırkçılık, LGBTİ+ fobi gibi tüm ayrımcılıklarla aynı politik zemine oturtuyor ve tüm hak temelli adalet arayışlarına kesişimsel bir pencereden bakıyoruz. Türcülük bağlamında insanların algılarını manipüle eden egemen ideoloji ve söylemlerinin yasal zeminini ve meşruiyetini sorgulamak ve sorgulatmak için bizler isyanımızla alanlarda mücadele edeceğiz. Diğer hak ve adalet arayışlarından ayrılmayarak onların sesine insan olmayan hayvanların sesini katarak vegan kortejlerde yerimizi alacağız. Çünkü biz farkındayız ki; hiçbir sömürü, hiçbir şiddet türü birbirinden ayrı düşünülemez. Sınıfsız, sınırsız, eşit, özgür, kuir vegan bir dünya hayalindeyiz!

“Ve buradan tekrar sesleniyoruz:

Yaşasın Türlerin Dayanışması!

Alayına İsyan, Alayına Özgürlük!

Hayvana, Doğaya, Yeryüzüne Özgürlük!”

 

Vegan Kortej’e buradan ulaşailirsiniz.

 


Etiketler: yaşam
İstihdam