22/07/2010 | Yazar: Sarphan Uzunoğlu

Arjantin geçen hafta yapılan tartışmalı oturumda hemcinslerin evlenmesine izin vermeye yönelik teklifi inceledi ve senatonun 33'e 27 oyuyla kabul etti.  

Venezüella LGBTT Hakları Konusunda Arjantin Örneğini İzlemeli Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Arjantin geçen hafta yapılan tartışmalı oturumda hemcinslerin evlenmesine izin vermeye yönelik teklifi inceledi ve senatonun 33'e 27 oyuyla kabul etti.
 
Ülkede şimdi Latin Amerika'daki kurumsal ve resmi bazda LGBTT evliliklerinin pratiğe kanunen geçirilmemesine yönelik ayrımcılığı bitiren ilk ülke olmanın gururu yaşanıyor. Özüne bakıldığında, yasayı onaylıyor olmak, eşitsizlik ve cinsel yönelime dayalı baskıcılığa karşı çok önemli bir ölçüt.
 
Elbette yeni düzenlemenin geçmesi o kadar kolay olmadı. Yasaya karşı gelenler iyi bir şekilde organize olmuşlardı. Muhalefet kanadının başını çekenler tahmin edilebileceği gibi Katolik Kilisesi'nin Arjantin'de etkili olan ve Güney Amerika'da gün geçtikçe etkisi artan muhafazakâr kanadı idi. Buna rağmen, %91'lik nüfusun kendini katolik olarak tanımladığı bir coğrafyada böyle bir düzenlemenin kanunlaşması Latin Amerika ve dünyanın geri kalanı için önemli bir ilham kaynağı olmalı.
 
Venezüella Arjantin'in öncülüğündeki duruşu takip etmeli ve Arjantin gibi evlilik birliğinin sadece kadın ve erkek arasında gerçekleşen bir kurum olarak tanımlanmasını aşmalıdır. Aslında  Venezüella hükümetinin ki Chavez bugüne dek bilindiği gibi muhafazakâr kurumlarla fazla çatışmaya girmemeyi tercih etti, tam da siyasi etkisi daimi olan kilise ile bir sözlü münakaşaya girdiği bu dönemde bu olayın gelişmesi biraz ironik.
 
Venezüella Hükümeti hala Kiliseye fon sağlıyor, kürtaj hala kanun dışı ve LGBTT hakları hala meclisteki yasama mercilerince yeterli ilgiyi göremiyor ve dahi gözlemcilerin de yorumladığı üzere kilise ve hükümet arasında yaşanan bu tartışma toplumdaki ilerici ve muhafazakâr değerlerinin tartışmasından ziyade seçim yılının olağan rant tartışmalarından ibaret.
 
LGBTT evliliklerinin yasallaştırılması, Venezüella hükümeti için Katolik Kilisesi'ne karşı Katolik Kilisesi'nin muhafazakar etmenlerini  devre dışı bırakıp Kilise ile girilen mücadeleyi tıpkı Arjantin'de Cristina Fernandez de Kirchner'in yaptığı gibi kazanmak için mükemmel bir fırsat. Venezüella'da büyüyen LGBTT hareketi ve Venezüella'daki LGBTT haklarını gözeten avukatlar en hızlı biçimde Arjantin'deki örneği göz önüne alıp bu tarz bir değişim için Hükümet'i zorlamalılar.
 
Muhtemelen dünyanın en ilerici Anayasasıyla Venezüella yurttaşları ve hükümet 1999'da eşi benzeri görülmemiş bir belge yaratıp yurttaşlar için örneği olmayan imkanlar yaratmışlardı. Mamafih, konu LGBTT hakları olduğunda anayasa süregelen ve kilisenin homofobik dogmalarından ileri gelen maşist kültürün etkisiyle  pısırık kalıyordu. Konuyla ilgili teklif Venezüella'da meclise toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTT sivil toplum örgütlerinin yasallaştırılması şeklinde getirilmişti; ancak teklifin yasalaştırılmasında yavaş kalınmıştı.
 
Chavez yandaşları şu an  parlamentoda yasama bütünün %90'ına sahipler. Eylül'deki seçimlerin bu gücü düşürme ihtimali olsa da Chavistalar'ın (Chavez yandaşları)  yine de güçlü bir sayısal hakimiyet kurması bekleniyor. Konunun halka açılması ve tartışılması, Katolik Kilisesi'nin hiyerarşik ayrımcı zihniyetinin yenilmesi bakımından zaman ve şartlar çok uygun. Eğer Arjantin bunu yapabildiyse, Venezüella neden yapamasın? (SU)


Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret