14/11/2018 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında takipçilerini bilgilendirmek için Ekim ayı faaliyet raporunu yayımladı.

Yasaklara rağmen LGBTİ+ mücadelesi sürüyor… Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında takipçilerini bilgilendirmek için Ekim ayı faaliyet raporunu yayımladı.

Karikatür: Aslı Alpar

Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında üye, gönüllü ve takipçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırladığı “Aylık Faaliyet Raporu” yayınlarına devam ediyor. Derneğin Ekim ayı faaliyet raporunun tamamı dijital ortamda yayımlandı.

Ankara Valiliği’nden hep aynı nakarat: “LGBTİ etkinliği yasak!”

Ankara Valiliği, Kasım 2017’de, Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz “LGBTİ+ etkinlik yasağının” ardından, İl Emniyet Müdürlüğü’ne 3 Ekim tarihinde yolladığı yazı ile “LGBTT-LGBTİ vb. konular ile ilgili” etkinliklerin gene yasaklandığını bildirdi.

Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği “LGBTT ve LGBTİ etkinlikleri” başlıklı resmî yazısında yasağa gerekçe olarak “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” iddialarını gösterdi.

Kaos GL yayınları kitapçılarda ve online erişimde

Kaos GL Dergisinin Eylül-Ekim (162) sayısı ile hakemli akademik dergi KaosQ+’nın “Queer Sinema” dosya konulu 7. sayısı yayında. 

Kaos GL ve Notabene işbirliğiyle ortaya çıkan “Queer Teori: Bir Giriş” ile “Arzunun Şeyleşmesi Queer Marksizme Doğru!” kitapları ve Kaos GL dergileri online erişimde. 

Kaos GL, internet yayıncılığında dikkat çeken, sosyal medya ortamlarında öne çıkan homofobik ve transfobik nefret söylemi üreten ve yayan haberler ile mesajların aylık takibini ve irdelemesel kaydını tutuyor. Homofobik ve transfobik söylemler, Eylül ayı sosyal medyasında “marjinal” dalgasından “yaşamasına izin veriliyor yetmiyor mu” kestirip atan nefretine kadar seyrediyor.

Yerel Yönetimler Aktivizm Okulu: “Benim belediyem” diyebilmek için…

Kaos GL Derneği, LGBTİ Örgütlerin ve Aktivistlerin Kapasitesini Güçlendirme Programı kapsamında “Yerel Yönetimler Aktivizm Okulu”nu 13-15 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirdi.

Yerel yönetimlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı mücadele yöntemlerinin tartışıldığı okul Karabağlar Kent Konseyi Başkanı ve Kaos GL üyesi Nazik Işık’ın sunumuyla başladı.

Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'den LGBTİ+ hak savunucularının katıldığı İzmir yapılan “Yerel Yönetimler Aktivizm Okulu”nda oturum ve tartışma akışı şu başlıklar altında yapıldı:

LGBTİ+ örgütleri yerel yönetimlerle ilk iletişimi nasıl kuruyor?

LGBTİ+ örgütleri ve yerel yönetimler birlikte nasıl çalışıyor?

“Benim belediyem” diyebilmek için: Katılım, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele

“Sivil toplumun katılımı belediyeleri geliştiriyor”

LGBTİ+’lar yerel yönetimlerden neyi nasıl talep edebilir?

Yerel yönetimlerden ayrımcılıkla mücadele için ne talep ediyoruz?

Uluslararası alanda ve Türkiye’de LGBTİ+’lar için iyi yerel yönetim örnekleri neler?

Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansı: Yasalar yaşamın peşinden gitmeli…

Kaos GL Derneği,  17-19 Ekim tarihlerinde İzmir’de, “Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansı” düzenledi.

Konferans, sözleşmelerde insan haklarının öznesi olduğu belirtilen “herkes”in insan haklarından eşit yararlanıp yararlanamadığına odaklandı. Kaos GL Derneği’nin İzmir’de düzenlediği Uluslararası Cinsiyet ve Hukuk Konferansı, Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Yasemin Öz’ün açılış konuşmasıyla başladı.

“Toplumsal mücadele mahkeme salonlarında da sürüyor”

Cinsiyet temelli şiddet ve nefret suçlarına ilişkin hukuki zeminde ne durumdayız?

Hukuki süreçler çoklu ayrımcılığa nasıl yaklaşıyor?

Trans geçiş süreci aşamalarında kazanımlarımız ve eksikliklerimiz neler?

“En çok etkilenen duygumuz güvense, müvekkille güven ilişkisini kurabilmek gerek”

“Yasa yaşamın peşinden gitmeli”

Çalışma hayatında ayrımcılık ile nefret suçları araştırmaları…

2018 Nefret Suçları Araştırması sürüyor. Kaos GL Derneği, 2018 yılında Türkiye’de işlenen homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarını izlemek için bir araştırma yürütüyor.

nefret-bahane-1

Kaos GL’nin Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi ile yürüttüğü kamu çalışanı ve özel sektör çalışanı LGBTİ’lerin durumunu araştıran anket çalışması tamamlandı.

Kaos GL Derneği, LGBTİ’lere sosyal danışmanlık hizmeti sağlıyor. Danışmanlık almak isteyen LGBTİ’ler Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi üzerinden iletişime geçebilir.

Kaos GL Derneği Aylık Faaliyet Raporları, OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuz-Ağustos ve Eylül bültenleri işte burada…


Etiketler: yaşam