13/10/2008 | Yazar: Barış Sulu

Hollanda’dan medya organizasyonu Press Now’ın katkılarıyla, Kaos GL ile Bianet’in ortaklaşa organizasyonuyla, Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı Eğitiminin üçüncüsü için 31 Ekim - 2 Kasım 2008 tarihinde, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri, Eskişehir’de buluşuyoruz.

Yerel Muhabir Ağı Eğitimi için Kaos GL’den davet! Kaos GL - LGBTİ+ Haber PortalıHollanda’dan medya organizasyonu Press Now’ın katkılarıyla, Kaos GL ile Bianet’in ortaklaşa organizasyonuyla, Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı Eğitiminin üçüncüsü için 31 Ekim - 2 Kasım 2008 tarihinde, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri, Eskişehir’de buluşuyoruz.

KAOS GL

Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı Eğitimine katılmak isteyen Türkiye’nin her yerinden lezbiyen, gey ve biseksüel muhabir/yazar adaylarının kaosgl@kaosgl.org adresine yazmalarını bekliyoruz.


YEREL GEY-LEZBİYEN MUHABİR AĞI EĞİTİMİ

31 Ekim-2 Kasım 2008, Cuma-Pazar, Eskişehir

Kaos GL Dergisinin 1994 Eylülünde çıkışıyla Türkiyeli eşcinseller için geri dönülmez bir süreç de başlamış oluyordu. Bu çıkışla birlikte ilk defa köyünden metropolüne erkek ve kadın eşcinseller söz haklarını doğrudan kullanmaya başladılar. Parklarda, sokaklarda, gecenin karanlığında uçup giden sözler kayda geçirildi. Aşağılanan, damgalanan, görünmezliğe mahkûm edilen kadın kadına ve erkek erkeğe aşklar, eşcinsel hayatlar utanmadan, saklanmadan yazıya döküldü.

Eşcinsellerin kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kendi dertlerine sahip çıkarak söz alabilecekleri ve bunları paylaşabilecekleri bir alan olarak ortaya çıkan dergi, yazının kalıcılığıyla varlık buldu ve on beş yıldır ayakta kaldı. Dergi, eşcinsel kurtuluş hareketine dair yazılar, kuramsal tartışmalar, kişisel deneyimler, öyküler, şiirler ve haberlerle her zaman okuyucularıyla beraber üretilen bir yayın oldu.

Eşcinsellerin kendi gündemlerini yaratmalarına olanak sağlayan dergi ile eşcinselliğin ve eşcinsellerin sorunlarının görünmezlikten görünürlüğe çıkması aşamasında yeni bir adım atıyoruz.

Kaos GL Dergisinin yereldeki gönüllü muhabir/yazar adaylarına yönelik eğitimle birlikte “Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı”nı örmek ve hayata geçirmek için bir araya geliyoruz.

Çeşitli şehirlerden muhabir/yazar adaylarının bir araya geleceği eğitimi Hollanda’dan medya organizasyonu Press Now’ın katkılarıyla Bağımsız İletişim Ağı Bianet ile ortaklaşa yapıyoruz.

Medyada mevcut durum nedir?

Genel olarak kitle-iletişim araçlarında özel olarak da medyada gey-lezbiyenliğin ele alınışının ve sunuluşunun dalgalı bir seyir izlediğini görmekteyiz. Türkiye’deki eşcinselliğe yönelik farklı politik ve kültürel yaklaşımların yansımalarını dönemsel seyri içinde medyada da izlemek mümkün görünmektedir.

Homofobik söylemin değişik ve hatta birbiriyle çelişik duruşlarını besleyen ve yansıtan en önemli kamusal alanın medya olduğunu görmekteyiz. Günümüzde medya gey-lezbiyen kimliğinin hem en çok göründüğü hem de en çok dışlandığı alan olarak karşımıza çıkmaktadır. En basit örneği ile medyada eşcinsel kimliğin bir magazin malzemesi kapsamında düşünülmesi kamuoyundaki bu egemen görüşü hem yansıtmakta hem de yeniden üretmektedir. Bu yansıtma ve yeniden üretme alanında eşcinseller bir yandan magazin malzemesi olarak kullanılmakta bir yandan da onların toplumsal alanda heteroseksüellerle eşit haklara sahip olma alanındaki çabaları ya görmezden gelinmekte ya da çarpıtılarak ve mevcut homofobik söylemle birleştirilerek okuyucuya ve izleyiciye ulaştırılmaktadır.

Ne yapmak istiyoruz?

Kaos GL, medyaya hâkim olan bu homofobik söylem içerisinde eşcinselliğin ele alınışı ve sunuluşuna dair eleştirel yaklaşımlar geliştirmek, politika ve proje üretmek ve Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel (LGBT) özgürlük mücadelesini medyada görünür ve "dile getirilebilir" bir noktaya getirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Medyada çıkan homofobik söylemin egemen olduğu haber ve yorumların irdelendiği toplantılar ve eğitimler yapmak istiyoruz. Medya alanındaki homofobiye karşı daha etkin bir söylem geliştirmek ve gey-lezbiyen kimliğinin medyada bir istismara uğramadan özgürce, kendi varoluşunu saklamadan ortaya çıkabileceği bir alan yaratmak istiyoruz.

Medyadaki haberler içerisinde lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel kimlikler istismar edildiği takdirde bu alanda haber yapıp bağımsız iletişim kanallarına ve insan hakları örgütlerine ve uluslararası düzlemde duyurmak istiyoruz.

Medyada homofobiye karşı söylem geliştirmek amacıyla bilgilendirici materyaller hazırlamayı, medyada lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel kimliğinin sunumu üzerine Türkiye'den ve yurtdışından akademisyenler ve medya çalışanlarının katılacağı eğitimler düzenlemek istiyoruz.

Kendi haberimizi kendimiz yazmak ve eşcinseller için homofobiden arınmış haberler hazırlamak istiyoruz.

Çalışma Hayatı, Hukuk, LGBT Hakları, Ruh Sağlığı, Eğitim ve Kampüs, Aile, Mültecilik, Askerlik gibi hayatın her alanında, medyadan sokağa eşcinsellikle ilgili gündemi takip etmek ve bu gündemi, Türkiyeli Eşcinsellerin haberdar olmasını sağlamak üzere Kaos GL Dergisi ile kaosgl.org sayfalarına taşımak istiyoruz.

Eşcinsel bireylerin bulundukları şehirlerde, eşcinsellerin yaşadıklarının ve sorunlarının doğrudan özneleri ve birincil elden kayda geçiricileri olmalarının olanaklarını yaratmayı ve bunun için bir ağ örmeyi amaçlıyoruz.

Ne zaman buluşuyoruz?

Press Now’ın katkıları, Kaos GL ile Bianet’in ortaklaşa organizasyonuyla, Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı Eğitiminin üçüncüsü için 31 Ekim - 2 Kasım 2008 tarihinde, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri, Eskişehir’de buluşuyoruz.

Katılım ve İletişim için:

Yerel Gey-Lezbiyen Muhabir Ağı Eğitimine katılmak isteyen Türkiye’nin her yerinden lezbiyen, gey ve biseksüel muhabir/yazar adayları web@kaosgl.org adresine yazmalarını bekliyoruz.

Ankara ve İstanbul dışından başvuracak muhabir/yazar adaylarına öncelik verilecektir.

Ankara ve İstanbul’dan gönüllü muhabir/yazar adayları için ayrıca yapmayı planladığımız eğitim çalışması için hazırlıklarımız sürmektedir.

Ulaşım ve konaklaması karşılanacak üç günlük eğitimin programı, program akışı ve mekâna dair katılımcılar ayrıca bilgilendirilecek.


Kaos GL

bilgi@kaosgldernegi.org

www.kaosgl.org

0312 230 0358 / 12

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 29/12, Demirtepe - Ankara


Etiketler: yaşam
Nefret