04/05/2023 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği’nin de bileşenlerinden olduğu Kadın Koalisyonu, “Sözümüze, oyumuza sahip çıkıyoruz” başlıklı bir metin yayımladı.

“Yetkililer, kadınların oy hakkının ihlal edilmemesi için tüm tedbirleri almalı” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği’nin de bileşenlerinden olduğu Kadın Koalisyonu, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde kadınların seçme hakkına yönelik engellere karşı alınması gereken tedbirleri hatırlattığı “Sözümüze, oyumuza sahip çıkıyoruz” başlıklı bir metin yayımladı. 

2 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan metinde, deprem bölgesindeki kadınların kaldığı çadırların ikametgah olarak kabul edilmemesi nedeniyle oy kullanamayabileceğine ve deprem yaşayan on bir kentin olağanüstü hal koşullarında seçime gireceğine dikkat çekiliyor.

Kadın Koalisyonu, “Yetkililere ve siyasi partilere tüm depremzedelerin ve kadınların oy hakkının, seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmemesi ve seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri bir an önce almaları çağrısında bulunuyoruz” diyor.

Metnin tamamı şöyle:

“Seçme ve seçilme hakkımızı tam olarak kullanabilmemiz ancak demokratik, eşit, güvenli ve şeffaf bir seçim süreci ile mümkündür! Seçim öncesinde adayların belirlenmesi aşamasında eşitliğe aykırı, anti demokratik uygulamalara maruz bırakılan kadınlar, oy kullanma ve sayım aşamasında da katılımı dışlayan engellerle karşı karşıyadır. Deprem bölgesindeki kadınlar, çadırların ve konteynırların ikametgâh olarak gösterilememesinden ötürü oy kullanamama riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca afet bölgesindeki illerinden ayrılmak zorunda kalan yurttaşlar, oy kullanmak için yıkılmış evlerinin olduğu yerlere gitmeye yönlendirilmektedir. Depremde mağdur olan yurttaşlar, seçme hakkını kullanamamak ya da ikincil bir travma ile karşılaşmak arasında bir seçime zorlanıyor.

“Yatağa bağlı tüm seçmenlerin seyyar sandıkta oy kullanması için yapılması gereken işlemler, deprem bölgesinde yapılmamış, il veya ilçe merkezinde ikâmet etme gerekliliği, deprem bölgesindeki yatağa bağlı seçmenler için oy kullanmayı neredeyse imkânsız hale getirmiştir. 11 ilde toplam 14 milyon insan depremden doğrudan etkilenmiştir. Bunların sadece yaklaşık 133 bini seçmen kaydını güncellemiştir ancak geri kalan yurttaşların durumu bilinmemektedir. YSK il içerisinde oy kullanımını kolaylaştırmak için sandık değişimi yapmaktayken, esas büyük göçün olduğu iller arasında böyle bir olanak getirmemiştir.

“Kadınların siyasete her koşulda eşit, adil ve hak temelli bir düzlemde katılımının sağlanması için tüm karar alma süreçlerine katılımın öneminin altını çizerek Türkiye’nin her tarafındaki kadınları oy kullanmaya, seçim müşahitleri ve seçmenler olarak sandık çevrelerindeki seçim ve sayım sürecini gözlemlemeye, gerektiğinde sözlü ve yazılı şikâyet mekanizmalarını kullanarak seçimlerin ve sayım sürecinin güvenliği için harekete geçmeye çağırıyoruz.

“Türkiye, seçime deprem bölgesindeki 11 ilde ilan edilen OHAL altında girmektedir. Seçim sürecinin, afet süreciyle birleştiği bu günlerde bileşenlerimize tüm kadınların özgür iradelerini hayata geçirmek için müşahit olma ve seçmenler olarak oy sayım ve döküm işlerini izleme haklarını kullanma çağrısında bulunuyoruz.

Yetkililere ve siyasi partilere tüm depremzedelerin ve kadınların oy hakkının, seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmemesi ve seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri bir an önce almaları çağrısında bulunuyoruz.


Etiketler: insan hakları, kadın, siyaset
İstihdam