16/05/2021 | Yazar: Kaos GL

Yaşam boyu süren ayrımcılığın LGBTİ+’lar üzerinde yarattığı etkilere karşı neler yapılmalı?

16 Mayıs Yaşlı LGBTİ+’lar Günü: Ne yapmalı? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

16 Mayıs Yaşlı LGBTİ+’lar Günü’nde bu alanda Türkiye’de yapılan ilk çalışmayı incelemeye ne dersiniz?

17 Mayıs Derneği, “Yaşlı LGBTİ+’lar: Dünyada ve Türkiye’deki Durum” raporunu geçtiğimiz yıl Türkçe ve İngilizce yayınladı. Av. Yasemin Öz’ün hazırladığı raporda yaşlı LGBTİ+ haklarının ulusal ve uluslararası mevzuatlardaki yeri, Türkiye’de ve dünyadaki uygulamada iyi örnekler ve çözüm önerileri tartışılıyor. Raporda, alandaki akademik çalışmalar ve tavsiyeler de yer alıyor. Rapor, hayatın her alanında ayrımcılık ile karşılaşabilen LGBTİ+’ların diğer ayrımcılık biçimlerinin yanı sıra, yaşlılığın getireceği insan hakları sorunlarına karşı korunmasına ışık tutmayı amaçlıyor.

Raporun genel ve anahtar tavsiyeler bölümünde yaşlı LGBTİ+’ların haklarına erişebilmeleri için yapılması gerekenler ise şöyle sıralanıyor:

- Merkezi yönetimin yaşlı hakları alanında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi devletler üstü kuruluşlar ile Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşların yaşlılık alanında getirmiş oldukları düzenlemeler, uygulamalar, standartlar ve kriterleri benimseyerek LGBTİ+’ları kapsayacak şekilde iç hukuka adapte etmesi ve uygulamaya dönüştürmesi,

-Merkezi yönetimin Birleşmiş Milletler Yaşlılık İlkeleri ve CEDAW Komitesi’nin 19.12.2010 tarih ve 27 sayılı Yaşlı Kadınların İnsan Haklarının Korunması başlıklı Genel Tavsiye Kararının getirdiği düzenlemeleri LGBTİ+’ları kapsayacak şekilde benimseyerek, iç hukuktaki düzenleme ve uygulamaları bunlara uyumlu hale getirmesi,

-Yerel yönetimlerin yaşlılara ilişkin sundukları bakımevi, sağlık gibi sosyal hizmetlerde LGBTİ+ kapsayıcı bir yaklaşım benimsemeleri ve yaşlı LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını kendilerini var ve ifade etme, sosyalleşme gibi çeşitli açılardan da değerlendirerek gözetmeleri,

-Özel sektörün yaşlılara ilişkin sundukları hizmetlerde LGBTİ+ kapsayıcı bir yaklaşım benimsemeleri ve yaşlı LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını kendilerini var ve ifade etme, sosyalleşme gibi çeşitli açılardan da değerlendirerek gözetmeleri.

-Bir evre olarak yaşlılığa ilişkin olarak, kişilerin yaşamları boyunca kendi yaşlılıklarını tasarlayabilmelerini sağlamak amacıyla gereken zeminin oluşturulması için çalışmaların yapılması. Özetle, her toplumsal kesimin koşullarına uygun emeklilik planlarının devletler ve özel sektör tarafından benimsenmesi.

-Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini ifade edebilmek ve gerçekleştirebilmenin “kendini gerçekleştirme hakkı” ve “fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı” kapsamında ele alınması, bu bağlamda CYCK’ni her yaşta ifade edebilecek alanların sağlanması, bu hakların önündeki engelleri kaldırmak için gerekli düzenlemelerin yapılması.

-Mevzuatta cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri ve yaş ayrımcılığının Anayasa’dan başlayarak tüm düzenlemelerde yasaklanması için gerekli değişikliklerin yapılması.

-Mahremiyet hakkının cinsel hayatın dokunulmazlığını da kapsadığının uygulamaya yansıtılması.

-Yaşam boyu süren ayrımcılığın LGBTİ+’lar üzerinde yaratabileceği ruhsal ve fiziksel tahribata karşı onarım mekanizmaları oluşturulması için çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

-LGBTİ+ yaşlıların hem evde bakım hem de kurum bakımında ayrımcılığa maruz bırakılmadan ulaşabilmelerinin sağlanması. Kurum bakımı ve evde bakımın birbirine zıt değil, tamamlayıcı veya kişinin ihtiyaçlarına göre belirlenen bakım hizmetleri olmasının sağlanması. Kurum bakımının hem kamu hem de özel sektör ve sivil toplum tarafından sağlanması.

-Sosyal hizmet ve bakım hizmetlerinin aile temelli inşa edilmesinin LGBTİ+’ların bu hizmetlere erişimini kısıtladığı gözetilerek, “bağımsız bir yaşam sürme hakkı” bağlamında aile temelli değil kişi temelli bakım hizmetlerine ilişkin mekanizmaların inşasının sağlanması.


Etiketler: insan hakları, yaşam, sosyal hizmet, aile, dünyadan
nefret