22/08/2020 | Yazar: Yıldız Tar

17 Mayıs Derneği, şimdiye kadarki çalışmalarını değerlendirdikten sonra önümüzdeki dönemi planladı. Dernek; interseks hakları, şiddetsizlik ve yaşlılık alanlarında çalışmalara devam edecek.

17 Mayıs Derneği neler yapacağını planladı: İnterseks hakları, şiddetsizlik, yaşlılık Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği’nin çalışma alanlarına ilişkin stratejilerini tartıştığı kampın ikinci gününde (22 Ağustos) derneğin yeni dönem projeleri ve uzun erimli hedefleri tartışıldı. Dernek halihazırda devam eden HIV, yaşlılık ve LGBTİ+ örgütlerine uzman desteğinin yanı sıra önümüzdeki günlerde farklı alanlarda da çalışmalarını sürdürecek.

İnterseks örgütlenmesi ile dayanışmak

İlk olarak Damla Umut Uzun, derneğin İnterseks Türkiye ile ortak projesinden bahsetti. 17 Mayıs’ın LGBTİ+ örgütlerinin kapasitesini geliştirme hedefleri doğrultusunda bu projenin hayata geçirileceğini belirten Uzun, “17 Mayıs’ın temel hedeflerinden birisi de LGBTİ+ toplumunu ve aktivizmini desteklemek. İnterseks hareketin kendi gündemi doğrultusunda kaynaklara erişebilmesi için kolaylaştırıcı bir rol üstlendik. İnterseks hareketle dayanışmak için bu çalışmaya en kısa sürede başlamayı planlıyoruz” dedi.

Şiddetsizlik

Ardından Umut Güven, 17 Mayıs’ın kendisinin ve birlikte çalıştığı LGBTİ+ örgütlerinin kapasitesini güçlendirmek için hayata geçireceği “şiddetsizlik kültürü” projesini aktardı. “Yeni bir derneğiz ve bu proje aslında bir zemin oluşturma ve o zemini güçlendirme projesi” diyen Güven, projenin şiddetsiz örgütlenme, şiddetsizlik kültürü ve şiddetsiz eylem başlıklarını içerdiğini söyledi. Bu proje sayesinde kapsayıcı, eşitlikçi bir yapının beslenmesi ve herkes için örgüt içi güvenli alanların sağlanabilmesi için önayak olabilmek planlanıyor. Dernek, “LGBTİ+ Örgütlerinde Şiddetsizlik Kültürü ve Şiddetsiz Yapılanma” projesi kapsamında şunları yapacak:

*17 Mayıs Şiddetsizlik Atölyeleri: 17 Mayıs Derneği bünyesindeki aktivistlerle 2 gün süren 2 temel atölye yapılacak. Bu atölyeler şiddetsiz örgüt yapısı kurma ve şiddetsizlik kültürü konularında olacak. 17 Mayıs Derneği’nin tüm etkinlik ve aktivitelerini etkileyecek ve yönlendirecek olan bu atölyeler derneğin kendi kapasitesini güçlendirmeye yönelik gerçekleşecek.

*LGBTİ+ Örgütlerine Yönelik Atölyeler: 17 Mayıs Derneği’nin iş birlikleri sağladığı ve çalışmalar yürüttüğü örgütlere yönelik şiddetsizlik kültürü ve şiddetsiz eylem konularında tam gün süren atölyeler düzenlenecek.

*Şiddetsiz Aktivizm Broşürü: Şiddetsiz eylem ve şiddetsiz örgütlenme konularında daha fazla örgüte ve aktiviste ulaşmak adına, bu atölyelerin sonrasında elde edilen veriler ve uluslararası kaynaklardaki tarama/araştırmalar sonrasında, LGBTİ+ hareketini güçlendirmek ve desteklemek için yazılı kaynak oluşturması planlanıyor.

40+ Lubunya Yaşlılık Çalışmaları

Ardından Umut Güner, Kaos GL’nin 17 Mayıs Derneği ile birlikte 40+ Lubunya İnisiyatifi’ni güçlendirmek için yürüteceği “Balamoz şugardır” projesini anlattı. Türkiye’de yaşlı LGBTİ+’lar ve yaşlılık sürecine ilişkin örgütlenmek isteyen LGBTİ+’lar için örgütlenebilecekleri bir zemin oluşturmak ve LGBTİ+ toplumunu güçlendirmek için çalışacaklarını söyleyen Güner, proje kapsamında planladıkları etkinlikleri şöyle sıraladı:

*40+ Lubunya yaşlılık çalışmaları paylaşım toplantıları: Yaşlanma süreçlerine dair kişisel deneyimlerin paylaşılabileceği ve bu deneyimler üzerinden yaşlanmak, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin tartışılacağı online etkinlikler.

*Kuşaklar arası iletişim: 17 Mayıs Derneği’nin yaşlılığa ilişkin çalışmalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine farklı yaş kuşakları kişiler arasında iletişimi sağlamak, birbirlerinden öğrenme süreçlerini geliştirmek için paylaşım toplantıları yapılacak.

*40+ Lubunya stratejik planlama toplantısı: 40+ lubunya bir arada yaşamak isteyen 15 kişinin kurduğu 9 aylık kısa bir sürede LGBTİ+ toplumundan çok fazla kişi iletişime geçerek birlikte örgütlenme talebini iletti. Grup adını 40+ Lubunya Yaşlılık Çalışmaları olarak değiştirdi. Ve daha kapsayıcı bir örgütlenme modeline geçmeye karar verdi. Bu stratejik planlama toplantısı grubun kendine yol haritası oluşturması için yapılacak.

*İç güçlendirme toplantıları: 40+ Lubunyayı kuran kişilerin çekirdek grup olarak alternatif kolektif planlarını tartışabileceği toplantılar yapılacak.

LGBTİ+ örgütlerine uzman destekleri

Ardından Metin Güzel, derneğin LGBTİ+ örgütlerinin kapasitesini güçlendirmek için hayata geçirdikleri uzman desteği projesini aktardı. Pandemi sürecinde çok sayıda LGBTİ+ örgütüne özellikle kaynak geliştirme, proje döngüsü, kriz yönetimi, stratejik planlama konularında uzman desteği sağladıklarını vurgulayan Güzel, “Proje ile temel hedefimiz bu konularda bir uzman havuzu oluşturmak ve verdiğimiz uzman desteğini kurumsallaştırmak” dedi.

17 Mayıs Derneği Çekirdek Destek hibesinin aynı zamanda derneğin kuruluş amacına uygun olarak harekete geçebileceği asgari alt yapısının oluşmasına katkı sağlayacağını hatırlatan Güzel, “17 Mayıs olarak hem kendi sürdürebilirliğimiz için hem de diğer LGBTİ+ örgütlerin sürdürebilirliği için kaynak, uzman ve alan yaratmayı hedefliyoruz. Yönetim yönetişim, kaynak geliştirme ve yönetme, proje döngüsü, finans yönetimi, idari işler, kriz yönetimi, risk analizi, stratejik planlama, savunuculuk, izleme, raporlama gibi alanlarda öncelikli olarak destek vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güzel, derneğin bir yandan LGBTİ+ örgütlerine hukuki destek de vereceğini belirterek; “Bu proje ile aynı zamanda HIV alanındaki çalışmalarımızı desteklemeyi de planlıyoruz” dedi.

17 Mayıs şimdiye kadar LGBTİ+ örgütlerine nasıl uzman desteği sağladı?

LGBTİ+ toplumu ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen dernek kurulduğu günden beri LGBTİ+ örgütlerine kaynak geliştirme, proje yazma, stratejik plan oluşturma, risk yönetimi, yönetim ve yönetişim konularında uzman desteği sağlıyor. 17 Mayıs bugüne kadar Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve Mersin'den 8 LGBTİ+ örgütüne çeşitli konularda uzman desteği sağladı. 17 Mayıs Derneği’nden uzman desteği almak isteyen LGBTİ+ örgütleri info@17mayis.org adresine mail atabilir.


Etiketler: insan hakları
Telegram