20/02/2019 | Yazar: Kaos GL

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, 12-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu düzenleyecek.

2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu bildirilerinizi bekliyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, 12-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu düzenleyecek.

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), 12-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu düzenleyecek.

EEİİ, Özyeğin Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide İstanbul işbirliği ile gerçekleşecek Sempozyum, popülist otoriterliğin, illiberalizmin ve güvencesizliğin yarattığı sıkıntılı sosyopolitik bağlamı, erkekler ve erkekliklerle ilgili deneyimleri, tartışmaları, teorileri, söylemleri ve aktivizmi nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü tartışmayı amaçlıyor.

Buradan hareketle EEİİ, araştırmacıları, otoriter rejimler ve neoliberalizm bağlamında erkekliklerin nasıl (yeniden) inşa edildiğini ve erkekliklerin bu süreçleri nasıl şekillendirdiğini tartışmaya davet ediyor.

Sempozyumda bildiri sunmak isteyenler için son tarih 10 Mayıs 2019 Cuma. Bildiri özetleri şu konularda bekleniyor:

• Otoriter politik gündem içerisinde siyasi örgütlerde, politikalarda ve politik söylemde

erkeklerin ve erkekliklerin rolü,

• Ulusal / ulusötesi, yerel / küresel, Küresel Kuzey / Küresel Güney gibi hiyerarşik ayrışmaların erkeklerin deneyimlerine ve erkeklik kavramlarına ilişkin etkileri,

• Mevcut sosyopolitik atmosferde toplumsal cinsiyet eşitliği hareketlerinin strateji ve

eylemlerinin ne şekilde değişmesi gerektiği,

• Erkekliğin devam eden savaşlarda, etnik ve dini çatışmalarda, yerel direniş hareketlerinde ve geleceğe yönelik kolektif tasavvurlarda oynadığı rol,

• Militarizasyon, askeri harcamalar, ulusötesi örgütlerin “barışı koruma” harekâtları ve barış aktivizmi,

• Cinsellikler, bedenler, arzular, pornografi,

• Yakınlık, duygular, duygulanımlar, öznellikler,

• Neoliberal ekonomik politikalar, istihdam yapıları, cinsiyete dayalı işbölümü,

• Cinsel kimlikler, erkekliklerin belirsizliği ve akışkanlığı, queer, performativite,

• Feminist ve LGBTİ+ hareketlerin erkeklik çalışmalarına etkisi ve yakınlıkları,

• Cinsiyetçiliğe ve heteroseksizme karşı mücadelede güncel erkeklik kavramlarının kullanımı ve kullanışlılığı,

• Akademide ve bilgi üretim süreçleri içerisinde erkeklik çalışmaları ve hiyerarşiler.

Bildiri başvurularınızı buradan yapabilirsiniz.

İlgili haber:

Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar Çalıştayı başvurularını bekliyor!

 


Etiketler: insan hakları, eğitim
Bayram