28/02/2009 | Yazar: Ali Erol

Seks işçilerinin ayrımcılığa karşı direniş sembolü olarak kabul edilen kırmızı şemsiyeler, 3 Mart haftasında, Ankara ve İstanbul’da açılıyor.

3 Mart: Dünya Seks İşçileri Hakları Günü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Seks işçilerinin ayrımcılığa karşı direniş sembolü olarak kabul edilen kırmızı şemsiyeler, 3 Mart haftasında, Ankara ve İstanbul’da açılıyor.

Kırmızı Şemsiye 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara ve İstanbul'da 1-5 Mart tarihleri arasında toplantılar ve basın açıklamaları yapılacak.

ANKARA: Basına ve kamuoyuna,
 
3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü Basın Açıklamasına davet;

2001 yılının 3-6 Mart tarihleri arasında Hindistan’ın Kalküta kentinde düzenlenen seks işçileri karnavalına dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan, 25.000’i seks işçisi olmak üzere 50.000’in üzerindeki kişi 3 Mart’ın ‘Dünya Seks İşçileri Hakları Günü’ olarak kutlanmasına karar verdi. O günden sonra 3 Mart dünyanın birçok ülkesinde seks işçilerinin haklarını dile getirdikleri bir onur günü olarak kutlanmaya başlandı.
 
Türkiye’de ise ilk kez geçen yıl 1 Mart’ta Pembe Hayat LGBTT Derneği’nin çağrısıyla Ankara’da bir araya gelen gruplar, Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi’ni kurarak, 2009’da Türkiye’de de 3 Mart’ın kutlanması için karar aldı.
Bu doğrultuda ‘Dünya Seks İşçileri Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi tarafından;
 
3 Mart 2009 tarihinde
Ankara Yüksel Caddesi’nde
Saat 15.00’de bir basın açıklaması gerçekleştirecektir.
 

Seks işçilerinin örgütlenme tarihi

Dünya ölçeğinde seks işçilerinin oluşturdukları ilk örgütlenme biçimleri, 1973’de ABD’de ve 1982’de Uruguay’da ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte seks işçilerinin örgütlülüğünün artarak yaygınlık kazanması, 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Seks işçileri ilk kez 1985 yılında, ikinci kez ise 1986 yılında ‘Dünya Fahişeler Kongresi’ çerçevesinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasında toplanmışlardır. 1994 yılında otuzdan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı ‘Sağlık ve Seks EndüstrisiSempozyumu’ yapılmıştır. 2000 yılında ise Bangkok’ta 10 Asya ülkesi ve ABD’nin katıldığı bir ‘Seks İşçileri Konferansı’ toplanmış, aynı yıl Tayvan’da 12 Asya ülkesinin katıldığı bir konferans toplanmıştır. 2001 yılında bu kez Avustralya, Almanya ve Hollanda’dan seks işçileri Hong Kong’da buluşmuştur. Bunun dışında Latin Amerika ülkelerinde bazı bölgesel toplantılar düzenlenmiştir.
 
2001 yılının 3 Mart’ında Hindistan’da toplanan yaklaşık 25.000 seks işçisi, bugünü Dünya Seks İşçileri Hakları Günü’ olarak ilan etmiş; Güney Afrika’daki ve Amerika kıtasındaki seks işçilerinin de desteğiyle 3 Mart birçok ülkede kutlanan bir güne dönüşmüştür.
 
Direniş sembolü olarak kırmızı şemsiyelerin ilk açılışı

2002 yılında seks işçileri Venedik’te kırmızı şemsiyelerle onur yürüyüşü yapmışlar, daha sonra kırmızı şemsiye, ICRSE (Avrupa Uluslararası Seks İşçileri Hakları Komitesi) tarafından seks işçilerinin ayrımcılığa karşı direniş sembolü olarak kabul edilmiştir.
 
2004 yılında SIGN (Hollanda Seks İşçileri İnisiyatifi Grubu), Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen on beş katılımcıdan oluşan ve ağırlıklı olarak eski seks işçilerinin ve göçmenlerin yer aldığı uluslararası bir ‘Organizasyon Komitesi’ (OC) toplamış ve bu komite, seks işçilerinin bir deklarasyon kabul etmesine karar vermiştir. OC ve ICRSE işbirliği yaparak bir konferans düzenlemişlerdir.
 
Avrupa Seks İşçileri Hakları Deklarasyonu

2005 yılında ise seks işçileri yine Brüksel’de düzenlenen ‘Seks İşçiliği, İnsan Hakları, Emek ve Göç’ konulu Avrupa Konferansı’nda bir araya gelerek ‘Avrupa Seks İşçileri Bildirgesi’ ve ‘Avrupa Seks İşçileri Hakları Deklarasyonu’ nu kabul etmişlerdir. Deklarasyon’da talep edilen haklar şu şekildedir:
 
·     Yaşam hakkı
·     Özgür ve güvenli yaşam hakkı
·     Kölelik ve zorunlu çalıştırılmanın önlenmesi
·     İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi
·     Evlenme ve aile kurma hakkı
·     Yerleşme ve seyahat hakkı
·     Sığınma hakkı
·     Yasalar önünde eşitlik ve ayrımcılığa karşı korunma hakkı
·     Adil yargılanma hakkı
·     Çalışma, özgür iş seçimi, olumlu çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkı
·     Örgütlenme, sendika kurma ya da bir sendikaya üye olma hakkı
·     Kayıtlı ya da kayıtsız göçmenlerle ilgili bilgi edinme hakkı
·     Tedavi hakkı
·     Kültürel ve kamusal toplumsal yaşama katılım hakkı
 
Bunlar dışında devletlerin cinsiyet ayrımcılığına yol açan önyargı ve geleneklerle mücadele etmelerini sağlamaları da talep edilmiştir.
 
Dünyada seks işçilerinin örgütleri

Dünyada seks işçilerinin hak arama temelinde ve sendikal biçimde meydana getirdikleri örgütlenmelerin belli başlıları ise şunlar olmuştur: 1985 yılında Hollanda’da kurulan Red Thread, 1989’da Avustralya’da kurulan Scarlet Alliance (Avustralya Seks İşçileri Birliği), 1994 yılında Arjantin’de kurulan AMMAR (Arjantin Fahişeler Birliği), 1997’de Tayvan’da kurulan TALP (Tayvan Vesikalı Kadınlar Birliği), 2000 yılında İngiltere’de kurulan IUSW (Uluslararası Seks İşçileri Birliği) ve yine 2000 yılında Macaristan’da kurulan, HPIPA (Macaristan Fahişelerin Çıkarlarını Koruma Birliği). Bu örgütler arasında özellikle AMMAR sol bir söyleme, Scarlet Alliance feminist bir söyleme sahip olmuştur.

Türkiye’de seks işçilerinin örgütlenme girişimleri

Türkiye’de seks işçilerinin örgütlenme girişimleri, Ankara Mamak’ta çalışan seks işçilerinin DİSK üyesi olan GENEL-İŞ sendikasına üye olmak istemeleriyle başlamış, fakat seks işçileri GENEL-İŞ tarafından reddedilmişlerdir. Diğer bir örgütlenme girişimi ise, Yeni Emek-İş Sendikası başkanı Muzaffer Ünlü’nün İstanbul Karaköy Genelevi’nde çalışan bir seks işçisiyle tanışması üzerinden seks işçilerini örgütlemeye çalışması biçiminde gerçekleşmiş ve belli kazanımlar (emeklilik, kıdem tazminatı) elde edilmişse de çeşitli nedenlerle bu girişimin devamı gelmemiştir.
 
Pembe Hayat’ın çağrısıyla Kırmızı Şemsiye İnisiyatifi
Son olarak, 3 Mart etkinlikleri çerçevesinde 1 Mart 2008’de Ankara TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf)’da Pembe Hayat LGBTT Derneği’nin çağrısıyla Kaos GL, Lambda İstanbul, Kadın Kapısı, Uluslararası Af Örgütü, Emekçi Hareket Partisi, Anti-Kapitalist ve Sosyalist Parti Girişimi’nden temsilcilerin katılımıyla bir forum düzenlenmiştir. Forum sonucunda seks işçilerinin sendikalaşma çalışmalarının başlatılması kararı alınmış, bu amaçla seks işçilerinin ayrımcılığa karşı direnişinin sembolü olan kırmızı şemsiyeye ithafen kısa adı Kırmızı Şemsiye İnisiyatifi olan Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri Ağı oluşturulmuştur.

(Bu bölümü, geçen sene Ankara'da yapılan etkinliklerde, Aslıcan Kalfa'nın TAKSAV'da yaptığı, "Seks İşçilerinin Örgütlenme Deneyimleri" başlıkl sunumdan faydalanarak Remzi Altunpolat hazırladı.)
 
KIRMIZI ŞEMSİYE 3 MART DÜNYA SEKS İŞÇİLERİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Dünya Seks İşçileri Hakları Günü 3 Mart haftasında, Ankara ve İstanbul’da toplantılar ve basın açıklamalarından oluşan etkinlikler yapılacak.

1 MART 2009, PAZAR

ANKARA

TOPLUMSAL CİNSİYET, CİNSEL YÖNELİM ve SENDİKALAŞMA

"Sendikal Harekette Kadınlar"
Nurşen Yıldırım, KESK Denetleme Kurulu Üyesi,
"Sendikal Hareket ve LGBT Varoluşu"
Ali Erol, Kaos GL
"Seks İşçilerinin Sendikalaşma Talepleri"
Selay Tunç, Pembe Hayat, Kırmızı Şemsiye İnisiyatifi

Saat:
14:00 – 17:00
Yer: Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Ataç 1 Sokak No: 3/8 (4. Kat), Yenişehir-Ankara

İSTANBUL

SEKS İŞÇİLİĞİNE NASIL BAKIYORUZ?

İstanbul’da, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği veAmargi Kadın Akademisininin birlikte düzenleyeceği forumda, seks işçiliğine bakış, seks işçiliğinin hukuki durumu ile seks işçilerinin örgütlenme süreci ve koşulları konuşulacak ve seks işçileri kendi deneyimlerini aktaracak. Forumun ardından Esmeray: Bir Direniş Öyküsü’kısa belgeselin gösterimi yapılacak.

Konusmacilar
: Esmeray, Gülden, Gül ve Eylem Cağdaş

Saat
: 15:00 – 17:00
Yer: Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği Kültür Merkezi, Katip Mustafa Çelebi Mah. Tel Sokak No: 28/5 Kat:4 Beyoğlu - İstanbul

5 MART 2009, PERŞEMBE

KURUMSAL ve HUKUKSAL BOYUTLARIYLA SEKS İŞÇİLİĞİ

"Seks İşçiliğ, Feminizm ve Örgütlenme"
Aslıcan Kalfa, Ankara Üniversitesi SBF Kadın Çalışmaları
"Seks İşçiliği ve Hukuk"
Senem Doğanoglu, Avukat, Kırmızı Şemsiye İnisiyatifi

Saat:
15.30 - 17.30
Yer: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 228/B No'lu Sınıf, Cebeci - Ankara

BASIN AÇIKLAMALARI

ANKARA, 3 MART 2009, SALI
Kırmızı şemsiyelerle yapılacak basın açıklaması Ankara’da Yüksel Caddesinde 3 Mart Salı günü saat 15:00’de yapılacak.

İSTANBUL, 3 MART 2009, SALI
Dünya Seks İşçileri Günü basın açıklaması İstanbul’da, Galatasaray Meydanında, akşam saat 18:00’de yapılacak.

İstanbul’da yapılacak 3 Mart basın açıklamasına çağrıyı, Kadın Kapısı, Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi, DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi), KEG Cinsiyetçiliğe Karşı Dayanışma Aği ortaklaşa yaptılar.

İstanbul’da yapılacak basın açıklaması için kamuoyuna duyurulan metin:

‘Dünya Seks İşçileri Günü Basın Açıklaması Cağrısı
Kamuoyuna;
Tum dunyada oldugu gibi, Turkiye’de de martin ilk haftasi  ‘Dunya Seks Iscileri Gunu’ olarak kutlaniyor. 3 Mart gunu bizler de dunyadaki tum meslektaslarimiz gibi sokaklarda olacagiz.

Seks iscileri olarak tarihin en eski iki yuzlulugunun kurbanlariyiz. Yok sayilmamiza, damgalamamiza, siddetten delirmemize yol acan bu iki yuzluluge son vermek icin sokaklara cikiyoruz. Yuzlesiyoruz.

Siddet her an her gun gundemimizde. Maruz kaldigimiz saldirilari hakettigimiz dusunuluyor. Polislerin tavrini cok iyi bildigimiz icin polis bizim icin son secenek konumunda. Ustelik gunden gune artan siddet ve teror sadece bizi degil tum toplumu kusatiyor. Emniyet Gucleri sokaklari kargasaya terk ettigi gibi bir de kendi siddetini arttirarak ustumuze geliyor. Sokakta suca meyilli, kriminel kisilerin dogrudan hedefi haline geliyoruz. Cezalandirilmayacaklarini cok iyi bildikleri icin curetleri, saldirganliklari her gecen gun artiyor. Yine emniyet gucleri ‘gurultu’, ‘trafigi engelleme’, ‘teshircilik’ gibi asilsiz suclamalarla bizlere para cezalari kesiyor. Direnmemiz durumunda iskence ve zorla kesilen ceza makbuzlarina imza atmak durumunda kaliyoruz. Tum bunlarin etkisiz kaldigi durumda da infaz timleri kuruluyor, kimligini asla tespit edemeyecegimiz sivil polisler ellerinde demir sopalarla ustumuze yuruyor. Her gun ayri versiyonu cekilen bir korku filminin degismeyen kurbanl ariyiz dersek abarttigimiz dusunulmemelidir.  
Sokaklarda calismak bizler icin en son care oldugu halde ‘aile babalarini yoldan cikaran’, ‘coluk cocugun ahlakini bozan’ ve mikrop sacan ahlaksizlar oldugumuz dusunuluyor. Devletce guvenligi saglanan kapali mekanlarda, her bireye taninan sosyal ve saglik guvencelerinden faydalanarak calisabilmek istiyoruz. Isin geregi olan rutin saglik kontrollerinin de bu kapsamda devlet tarafindan yapilmasini talep ediyoruz. Bu sadece bizim icin degil toplum icin de fayda saglayacaktir diye dusunuyoruz. Cinsel Yolla Bulasan Hastaliklarin Onlenmesi Icin Seks Iscilerinin calisma kosullarinin mutlaka iyilestirilmesi gerekir. Bu dunyadaki tum saglik otoritelerinin kabul ettigi bir gercektir. Her meslekte oldugu gibi bu meslege de belli standartlarin getirilmesi hem toplum hem de bizler icin yarar saglayacaktir.
Bizler cok iyi biliyoruz ki en ideal kanunlar da ciksa bakis acisi degismedikce, bizler toplum olarak, seks iscileri olarak orgutlu bir bicimde kendi hukmumuzu isletmedikce yanlis uygulamalar da degismeksizin devam edecek.Kaldi ki mevcut kanunlar dahi isletilmiyor. Kontenjan kota gibi uygulamalarin kanunda yeri olmadigi halde Geneleve Girmek Icin basvuru yapan 30 000 kadin hala bekliyor. Polis devleti degil hukuk devleti istiyoruz. Insan Haklarinin sozde degil ozde uygulanmasini bekliyoruz. Orgutlenme hakkinin kendi kurdugumuz orgutler icin de gecerli olmasini talep ediyoruz. Buradan tum Turkiye’ye ve dunayaya ilk selamimizi gonderiyoruz. Bundan boyle de mucadelemizin araliksiz devam edecegini buradan herkese ilan ediyoruz. 
Ayrimciligi artik istemiyoruz, ancak ayricalik da istemiyoruz yalnizca dogumla beraber her birinizin kazandigi anayasal haklarimizi kullanabilmek istiyoruz. Seks iscilerine gosterilecek saygi bir lutuf degil anayasal bir sorumluluktur, ondan da once aslinda insan olmanin asgari bir geregidir.
Atildigimiz namus cehenneminden gunese cikmak icin 3 Mart Gunu, aksam saat 18:00’de kirmizi semsiyelerimizle Galatasaray Meydani’nda olacagiz. Tum seks iscilerini, duyarli kamuoyunu ve basini basin aciklamamiza bekliyoruz.’
 

Fotoğraflar: Ali Özbaş, 1 Mayıs 2008, AnkaraEtiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Dijital