07/03/2008 | Yazar: Burcu Ersoy

Erkek egemenliğe, heteroseksizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, ırkçılığa, savaşa HAY

8 Mart’ta alanlardayız Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı Erkek egemenliğe, heteroseksizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, ırkçılığa, savaşa HAYIR diyen travesti, transeksüel, eşcinsel, biseksüel, heteroseksüel kadınlar Ankara, Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirilecek mitingde kadın dayanışmasını kutlayacaklar.

Ankara’da Kaos GL ve Pembe Hayat derneklerinden kadınlar 8 Mart’ta alanlarda olacak. Erkek egemenliğe, heteroseksizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, ırkçılığa, savaşa HAYIR diyen travesti, transeksüel, eşcinsel, biseksüel, heteroseksüel kadınlar olarak Toros Sokak’tan 14.00’te başlayacak yürüyüş ve ardından 15.00’de Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirilecek mitingde kadın dayanışmasını kutlayacağız.

8 Mart Kadın Platformu’nun etkinlikleri kapsamında düzenlenecek eylemde, geçen sene olduğu gibi Küresel Eylem Grubu’ndan kadınlarla yan yana yürüyeceğiz.

Erkek egemenliğe, heteroseksizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, ırkçılığa, savaşa HAYIR diyen travesti, transeksüel, eşcinsel, biseksüel, heteroseksüel kadınlar olarak Toros Sokak’tan 14.00’te başlayacak yürüyüş ve ardından 15.00’de Abdi İpekçi Parkında gerçekleştirilecek mitinde kadın dayanışmasını kutlayacağız.

Sloganlarımızdan bazıları:

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Anayasa’da tanınsın!

Biseksüel, eşcinsel, transeksüel, heteroseksüel kadınlar VARDIR!

Cinsel Yönelim Ayrımcılığına SON!

Kadın Kadına Aşk Vardır!

Nefret Cinayetlerine son!

Homofobiye Hayır!
Transfobiye Hayır!

8 MART KADIN PLATFORMU BİLDİRİSİ:

SAVAŞA, KAPİTALİZME, ŞİDDETE, ERKEK EGEMENLİĞİNE KARŞI 8 MART`TA YÜRÜYOR! DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ!

150 yıl önce düşük ücretlere, çalışma koşullarının kötülüğüne karşı 8 saatlik iş günü, eşit işe eşit ücret, örgütlenme hakkı ve oy hakkı için mücadele eden kadınların bu talepleri günümüzde de yakıcılığını koruyor.

Her türlü şiddetin körüklendiği 21. yüzyılda çatışmaların, savaşların acı sonuçları yine biz kadınları derinden yakıyor. Çözümsüzlüğe itilen Kürt sorunun bir sonucu olarak yaşanılan çatışmalar, gerilimler, sınır içi/ ötesi operasyonlar, kara harekatı gibi kardeşliğe ve barışa darbe vuran politikalar Kürt, Rum, Ermeni, Arap, Türk, Laz, Çerkez bütün kadınlara daha fazla şiddet getiriyor.

Kadınlar namus adı altında katlediliyor, katiller devlet tarafından korunuyor. Erkek vuruyor, öldürüyor. Devlet koruyor!

‘En güvenilir’ yer olarak bilinen evlerimizde, en yakınımızdaki erkekler tarafından şiddete maruz kalıyoruz. Yasalara, genelgelere rağmen devlet ve belediye yetkilileri sığınma evi açmıyor.

Yüzyıllardır alevi kadınların demokratik hak ve talepleri görmezden geliniyor!

Taciz ve tecavüz her an, her yerde, evde, sokakta, iş yerinde, cezaevlerinde kadınları vuruyor, herkes görüyor, herkes susuyor, tacizciler korunuyor.

Erkek egemen kapitalist sistem kadın emeğini ucuz iş gücü olarak görüyor. Esnek, kayıt dışı, güvencesiz, sendikasız çalışma kadınları köleliğe mahkum ediyor. Yoksulluk, açlık, işsizlik en çok biz kadınları vuruyor.

Heteroseksizm, eşcinsel ve biseksüel kadınları şiddet, baskı ve ayrımcılıkla yüz yüze bırakıyor. Travesti ve transeksüel kadınlar nefret cinayetleriyle ölüme mahkum ediliyor!

Uygulanan neoliberal politikalar sonucunda; sosyal güvence ve sağlık hakkımız Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası ile yok edilmeye çalışılıyor. Çıkartılmak istenen bu yasa (SSGSS) ile emeklilik hakkımız, sosyal güvencemiz gasp ediliyor. Zorunlu istihdam paketi kreşleri, emzirme ve doğum izinlerini elimizden alıyor. Paran kadar sağlık, eğitim, yaşam dayatılıyor.

Süresiz, sınırsız, karşılıksız ev içi emeğimiz görmezden geliniyor, toplumsallaştırılması gereken ev işleri, çocuk-yaşlı-hasta bakımı biz kadınlara görev olarak dayatılıyor.

Özgürlük sorununu türban tartışmalarıyla sınırlayan egemenler gerçek sorunlarımızı görmezden geliyor, kadın bedeni üzerinden yürütülen tartışmalarla kadınlar başı açık- başı kapalı olarak bölünürken, toplum laik-antilaik olarak saflaştırılmaya çalışılıyor.

Bin yıllardır eşitsizliği yaşıyoruz. Toplumsal yaşamda, evde, çalışma yaşamında, eğitim sağlık alanlarında, hep ikincil durumdayız.

Bursa`da yanan, Ceylanpınar`da boğulan biz kadınlar Novamed’de kazandık, Mersin SCB Filtre fabrikasında kazanacağız. Bugüne kadar verilen kadın mücadeleleriyle iş kanununda, medeni kanunda, ceza kanununda birçok kazanım elde ettik. Yeni anayasada dayatılmaya çalışılan ‘ koruyuculuk’ değil, eşitlik için mücadeleye devam edeceğiz. Gördük ki birleştiğimizde, mücadele ettiğimizde kazanıyoruz. Bunun için;

SAVAŞA, YOKSULLUĞA, GSS’ye, ERKEK EGEMENLİĞİNE, ŞİDDETE KARŞI EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, ADALET, KARDEŞLİK, BARIŞ için;

SAĞLIK, EĞİTİM HAKKI ve SOSYAL GÜVENCE için;

HER MAHALLEYE, İŞYERİNE ÜCRETSİZ KREŞ için;

KADIN SIĞINMA EVLERİ VE DANIŞMA MERKEZLERİ için;

8 MART’TA YÜRÜYOR, DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ!

MİTİNG TOPLANMA YERİ: TOROS SOKAK - SIHHİYE

SAAT: 14.00

MİTİNG: ABDİ İPEKÇİ PARKI

SAAT: 15.00

8 MART KADIN PLATFORMU

ANKARALI FEMİNİSTLER, ANKARA TABİP ODASI KADIN KOMİSYONU, ANTİKAPİTALİST'li KADINLAR, A.Ü KADIN ÇALIŞMALARI BÖLÜMÜ, DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ GİRİŞİMİ'nden KADINLAR, DTP ANKARA İL KADIN MECLİSİ, DİSK KADIN KOMİSYONU, EHP'li KADINLAR, EMEKÇİ KADINLAR DERNEĞİ, EMEP' li KADINLAR, GELECEĞİMİZİ İSTİYORUZ ANKARA GİRİŞİMİ, HALKEVLERİ' nden KADINLAR, İHD ANKARA ŞUBE'den KADINLAR, KADER ANKARA, KADIN DAYANIŞMA VAKFI, KAOS GL’den KADINLAR, KESK'li KADINLAR, KIRK ÖRÜK, KURTULUŞÇU KADINLAR, KÜBA LATİN AMERİKA HALKLARIYLA DAYANIŞMA DERNEĞİ'nden KADINLAR, KÖRLER FEDERASYONU KADIN KOMİSYONU, KÜRESEL EYLEM GRUBU (KEG)' dan KADINLAR, ODTÜLÜ KADINLAR, ÖDP ANKARA KADIN KOORDİNASYONU, ÖĞRECİ KOLEKTİFLERİ'nden KADINLAR, PEMBE HAYAT LGBTT DERNEĞİ'nden KADINLAR, PSAKD' den KADINLAR, SDP'li KADINLAR, TÜM-İGD'li KADINLAR, TMMOB, YDGM'den KADINLAR, UÇAN SÜPÜRGE, ULUSLAR ARASI İŞÇİ DERNEĞİ’nden KADINLAR, BAĞIMSIZ FEMİNİSTLER
Etiketler: kadın
Bayram