05/07/2018 | Yazar: Kaos GL

Trans kadın mahpus Buse’nin taleplerinin kabul edilmesi için Adalet Bakanlığı’na çağrı yapıldı.

“Adalet Bakanlığı Buse’nin yasal hakkını gasp ediyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Trans kadın mahpus Buse’nin taleplerinin kabul edilmesi için Adalet Bakanlığı’na çağrı yapıldı.

Bugün, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Erkek Cezaevi’nde bulunan trans kadın mahpuslardan Buse’nin sağlık hakkına erişim için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Buse’nin taleplerinin kabul edilmesi için Adalet Bakanlığı’na çağrı yapıldı.

Basın toplantısına, Buse'nin hukuk mücadelesini takip eden İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ve Hapiste LGBTİ+ Ağı'ndan Derya Özata ve LGBTİ+ hareketinden aktivistler katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Derya Özata, trans mahpus Buse'nin yasal hakkı olan cinsiyet uyum operasyonunun, Adalet Bakanlığı'nca keyfî bir şekilde engellendiğini, bu müdahalenin birçok trans mahpusu da hak gaspına uğrattığını ve bakanlığın bu hukuksuz işleme derhal son vermesi gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı “operasyon hayatî öneme sahip değil” diyor

Özata, trans mahpus Buse’nin lehte mahkeme kararı ve doktor raporu olmasına rağmen, hakkı olan cinsiyet uyum operasyonu için hastaneye sevk edilmediği belirtti. Yasal hakkı olan cinsiyet uyum operasyonunun Adalet Bakanlığı tarafından "operasyon hayatî öneme sahip değil" ve benzeri gerekçelerle engellendiğin ifade edildiği toplantıda Özata, Buse’nin ölüm orucunun 31. gününde olduğunu hatırlattı.

Özata, “Adalet Bakanlığı, ulusal ve uluslararası mevzuatı çiğneyerek son derece keyfî şekilde davranmaya devam etmekte, arkadaşımız Buse’nin yasal hakkını gasp etmekte, bununla da kalmayıp mahkeme kararını yok sayarak ülkede ayyuka çıkmış hukuksuzluk ve adaletsizliği tekrar ve tekrar üretmektedir” dedi.

“Adalet Bakanlığı, transfobisini bir kez daha tescillemiştir”

Özata, Buse’nin Medenî Kanun’un 40. maddesinde “cinsiyet değişikliği” olarak yer bulan cinsiyet uyum operasyonu için tüm prosedürleri yerine getirdiği ve Adlî Tıp 6. İhtisas Kurulu tarafından kendisine 21 Temmuz 2017 tarihinde cinsiyet uyum operasyonu için izin kararının verildiğini belirtti.

Basın açıklamasında, Adalet Bakanlığının Buse için verilen raporun yetersiz olduğuna ilişkin kararın Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesine aykırı olduğunun altı çizildi.

Özata, “Buse’nin cinsiyet uyum operasyonunu engelleyen Adalet Bakanlığı, vermiş olduğu bu keyfî karar ile kendisini kadın olarak tanımlayan bir insanı, erkek bedenine hapsederek, transfobisini bir kez daha tescillemiştir” dedi.

Özata: Başlı başına bir hukuksuzluk örneği

Basın açıklamasını okuyan Derya Özata, "Buse, bu keyfî tutum ve zorlama karşısında, bugün itibarı ile ölüm orucunun 31. gününe girmiş durumda. Kendisine başka çare bırakılmayan Buse'nin, bedenini ölüme yatırmaya zorlandığı, başlı başına bir hukuksuzluk örneği olan bu süreci endişe içerisinde takip ediyoruz. Ölüm orucunu sürdüren arkadaşımız Buse üzerinde geçici ya da kalıcı, olası tüm psikolojik ve bedensel hasarlardan, doğrudan mahkeme kararına rağmen, sağlık hakkına erişime engel teşkil edici kararlar alan Adalet Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının tam metni için burayı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili haber:

Trans kadın mahpus Buse, sağlık hakkına erişim için “ölüm orucunda”!

Trans kadın mahpus Buse ile dayanışma çağrısı!


Etiketler: insan hakları, sağlık
İstihdam